Nederlands English

Bouwinventaris is van vitaal belang bij het bepalen wat kan worden geoogst en hergebruikt. / A stocktake of building materials is of vital importance when deciding what can be harvested for reuse.
Bouwinventaris is van vitaal belang bij het bepalen wat kan worden geoogst en hergebruikt. / A stocktake of building materials is of vital importance when deciding what can be harvested for reuse.

Stedelijk concept. / Urban concept. 1 de Hondsrugweg wordt de hoofdas van Amstel III. Daarom moet de plint van het gebouw in het park grijpen. / Hondsrugweg as the main axis through Amstel III. The building’s plinth is to engage with the park. 2 Er moet rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Het gebouw moet een subtiele overgang mogelijk maken van laagbouw naar hoogbouw. / Allowance must be made for potential future developments. The building is to enable a subtle transition from low-rise to high-rise. 3 Om de oriëntatie van het gebouw op het zuidwesten te benutten, bevinden zich privébalkons en tuinen aan de zuidwestgevel. / Private balconies and gardens on the south-western side made full use of the building’s orientation to the south-west.
Stedelijk concept. / Urban concept. 1 de Hondsrugweg wordt de hoofdas van Amstel III. Daarom moet de plint van het gebouw in het park grijpen. / Hondsrugweg as the main axis through Amstel III. The building’s plinth is to engage with the park. 2 Er moet rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Het gebouw moet een subtiele overgang mogelijk maken van laagbouw naar hoogbouw. / Allowance must be made for potential future developments. The building is to enable a subtle transition from low-rise to high-rise. 3 Om de oriëntatie van het gebouw op het zuidwesten te benutten, bevinden zich privébalkons en tuinen aan de zuidwestgevel. / Private balconies and gardens on the south-western side made full use of the building’s orientation to the south-west.

Vogelvluchtperspectief van het gebied. / Bird’s-eye view of the area.
Vogelvluchtperspectief van het gebied. / Bird’s-eye view of the area.

Exploded view van het bestaande gebouw, nieuw toegevoegde componenten en hergebruikte componenten. / Exploded view of the existing building, newly added components and reused components. Legenda: / Legend: 1 de bestaande prefab betonnen structuur en bakstenen gevel blijven grotendeels intact. / the existing precast concrete structure and brick facade are retained largely intact. 2 sommige vensters worden verwijderd om openingen te creëren die de aanbouwen koppelen. / some windows are removed to create openings for attaching the extensions. 3 de betonnen kolommen en balken worden lokaal geoogst en 1:1 hergebruikt. / the concrete columns and beams are harvested locally and reused 1:1. 4 de spiegelglaspanelen worden lokaal geoogst en 1: 1 opnieuw gebruikt. / the mirror-glass panels are harvested locally and used again 1:1. 5 de uitbreiding is opgebouwd uit kruislaaghouten wand- en vloerelementen, die een gemakkelijke montage en demontage mogelijk maken. / the extension is assembled from cross-laminated timber wall panels and flooring, allowing for easy assembly and disassembly. 6 een nieuwe gevel is gemaakt van dubbel glas in houten kozijnen. / a new facade of double glazing in wood frames. 7 de gesloten gevels worden gematerialiseerd door hergebruik van houten gevelbeplating of vegetatieve wandsystemen. / the taut frontage is given material form using green wall systems or by reusing timber cladding panels.
Exploded view van het bestaande gebouw, nieuw toegevoegde componenten en hergebruikte componenten. / Exploded view of the existing building, newly added components and reused components. Legenda: / Legend: 1 de bestaande prefab betonnen structuur en bakstenen gevel blijven grotendeels intact. / the existing precast concrete structure and brick facade are retained largely intact. 2 sommige vensters worden verwijderd om openingen te creëren die de aanbouwen koppelen. / some windows are removed to create openings for attaching the extensions. 3 de betonnen kolommen en balken worden lokaal geoogst en 1:1 hergebruikt. / the concrete columns and beams are harvested locally and reused 1:1. 4 de spiegelglaspanelen worden lokaal geoogst en 1: 1 opnieuw gebruikt. / the mirror-glass panels are harvested locally and used again 1:1. 5 de uitbreiding is opgebouwd uit kruislaaghouten wand- en vloerelementen, die een gemakkelijke montage en demontage mogelijk maken. / the extension is assembled from cross-laminated timber wall panels and flooring, allowing for easy assembly and disassembly. 6 een nieuwe gevel is gemaakt van dubbel glas in houten kozijnen. / a new facade of double glazing in wood frames. 7 de gesloten gevels worden gematerialiseerd door hergebruik van houten gevelbeplating of vegetatieve wandsystemen. / the taut frontage is given material form using green wall systems or by reusing timber cladding panels.

Impressie zuidoostgevel. / Impression of south-east elevation.
Impressie zuidoostgevel. / Impression of south-east elevation.


Impressie van het interieur van een woning, met uitzicht op een binnenplaats. / Impression of the interior of a dwelling looking out on a courtyard.
Impressie van het interieur van een woning, met uitzicht op een binnenplaats. / Impression of the interior of a dwelling looking out on a courtyard.
PROJECTINDEX
 
AMSTEL III - THE REUSE CITY
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Dit afstudeerplan onderzoekt de potentie van urban mining in combinatie met het hergebruik van gebouwen en componenten. Een bestaand, deels leegstaand kantorenpand in de wijk Amstel III, gelegen in Amsterdam Zuidoost, wordt getransformeerd tot een woongebouw. Bij deze transformatie is het eerste uitgangspunt dat alle bestaande gebouwcomponenten, zoals muren, vloeren, ramen en deuren, worden hergebruikt binnen het project. Omdat het project ook om uitbreiding vraagt, zijn aanvullende bouwmaterialen nodig. Het tweede uitgangspunt is dan ook dat deze aanvullende bouwmaterialen voor een groot deel uit de directe omgeving geoogst moeten worden door middel van urban mining.
Met behulp van een oogstkaart zijn de gebouwen in de omgeving, waarvan bekend is dat ze gesloopt gaan worden, geïnventariseerd. Vervolgens is bepaald welke gebouwcomponenten geoogst en hergebruikt kunnen worden. Om keuzes te kunnen maken over de manier van hergebruik, is onder andere de embodied energy van deze gebouwcomponenten berekend. Dit heeft onder andere geleid tot de keuze om de bestaande betonnen constructie te behouden. Daarnaast zijn spiegelglas panelen en prefab betonnen kolommen en balken geoogst uit donorgebouwen uit de omgeving. Tot slot is een lichtgewicht constructie van kruislings gelamineerde houten elementen toegevoegd om het bestaande gebouw op te toppen en uit te breiden. Nieuwe houten kozijnen met hoogwaardig dubbelglas voorzien alle woningen van een goed geïsoleerde schil. De details zijn zo ontworpen dat aansluitingen demontabel zijn. Dit maakt het mogelijk om het gebouw in de toekomst desgewenst aan te passen. Het resultaat is een hybride architectuur, bestaande uit een mix van bestaande, hergebruikte en nieuwe elementen.
De toenemende vraag naar bouwmaterialen leidt wereldwijd in hoog tempo tot de uitputting van grondstoffen. De bouwsector is verantwoordelijk voor het verbruik van 50% van alle grondstoffen, 40% van alle energieconsumptie en 30% van al het water. Het is alom bekend dat veel standaard bouwmaterialen niet oneindig beschikbaar zijn. De oplossing ligt in de transformatie naar een circulaire bouwsector. Om deze manier van ontwerpen en bouwen mogelijk te maken is het belangrijk dat we op grote schaal materiaal- en reststromen (aanbod) koppelen aan toekomstige ontwikkelingen (vraag). Dit stelt ons in staat een alternatief scala aan elementen te creëren, waarmee een nieuwe en hybride architectuur ontworpen kan worden. Een architectuur met een significant positieve invloed op onze omgeving.