Nederlands English


isometrische kaart van de locatie in het hart van Rotterdam, met zijn bestaande elementen en symbolen, de nieuwe interventies en de opgebouwde momenten van ‘epifanië’, of openbaring; de contour van de kaart bevat details van de interventies / isometric map of the site in the heart of Rotterdam, with its existing elements and symbols, the new interventions and the assembled moments of ‘epiphany’ or revelation; the contours of the map give details of the interventions
isometrische kaart van de locatie in het hart van Rotterdam, met zijn bestaande elementen en symbolen, de nieuwe interventies en de opgebouwde momenten van ‘epifanië’, of openbaring; de contour van de kaart bevat details van de interventies / isometric map of the site in the heart of Rotterdam, with its existing elements and symbols, the new interventions and the assembled moments of ‘epiphany’ or revelation; the contours of the map give details of the interventions

werkmaquette schaal 1:200, representatief voor de ontdekkingsmethode van de locatie / working model at scale 1:200, representative of the discovery method on site
werkmaquette schaal 1:200, representatief voor de ontdekkingsmethode van de locatie / working model at scale 1:200, representative of the discovery method on site

atlas van bestaande elementen en symbolen van de locatie / atlas of existing elements and symbols on site
atlas van bestaande elementen en symbolen van de locatie / atlas of existing elements and symbols on site

isometrie van de nieuwe interventies / isometric view of the new interventions
isometrie van de nieuwe interventies / isometric view of the new interventions

fotos van de maquettes van interventies, schaal 1:50 / photos of the models of interventions at scale 1:50
fotos van de maquettes van interventies, schaal 1:50 / photos of the models of interventions at scale 1:50

PROJECTINDEX
 
DESCRIPTION BY DESIGN: ROTTERDAMSE EPIFANIEËN
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Vandaag, leiden hectische transformaties en de verzadiging van de stedelijke omgeving tot een gebrek aan identiteit. De ruimtelijke kwaliteiten worden vaak onleesbaar, ongezien en daarom steeds minder gewaardeerd. Binnen het hedendaagse werkveld van architectuur, presenteert dit project een alternatief ontwerpinstrumentarium dat het potentieel van bestaande publieke ruimten bloot legt met als doel hun betekenis en mogelijkheden tot toe-eigening te versterken.
‘Description by Design’ stelt het proces van ontdekking van een specifieke locatie centraal door het ontwerp in te zetten als beschrijvingsinstrument. De initiële benadering van de bestaande omgeving in al zijn gelaagdheid wordt vervolgens verrijkt met de subjectiviteit van de ontwerper. Als een surrealistische archeoloog graaft hij verborgen composities en details op om daarmee een parallelle werkelijkheid te ontwikkelen. Door middel van collages en met behulp van historische analogieën wordt een tweede natuur van de plek voor het voetlicht gebracht. Ze stimuleren het collectief geheugen en vormen het patroon voor de fysische transformatie van de locatie. Hoewel het ontwerp gebruik maakt van een extern referentiekader, worden voor de materiële uitwerking juist de interne inhoud en de bestaande componenten van de locatie ingezet. De dagelijkse gebruiker, 'everyman', wordt het intermediair tussen betekenis en beleving, tussen werkelijkheid en interpretatie.

In het puur commerciële centrum van Rotterdam, verschijnen de ‘Rotterdamse Epifanieën’, momenten van herkenning van de omgeving dat tegelijkertijd moeilijk leesbaar en een icoon van vooruitgang is. De ontworpen interventies, gelegen aan de kruising tussen Coolsingel, Hoogstraat en Beurstraverse, komen voort uit de herkenning door de ontwerper van ongeziene middeleeuwse ingrediënten binnen een modern lichaam. Deze tegenstrijdige identiteit wordt door de manipulatie van bestaande composities en de behandeling van locatie specifiek materiaal en symboliek onthuld. De gebruiker keert zich voor een moment af van de commerciële omgeving en herkent het als plek en als opportuniteit voor belevenis en gebruik.

Specifiek en alledaags, onderbouwd en speculatief, de componenten van dit project worden tegenover elkaar geplaatst om de bestaande inhoud van stedelijke omgevingen te vernieuwen en te verrijken. Zoals de surrealisten op de versleten inhoud van hun tijd reageerden door een systematische herschikking van de componenten daarvan, zo is de ontwerper in staat om indrukwekkende openbaringen op de hedendaagse beschouwer te laten inwerken. Zo kan hij het potentieel voor constante vernieuwing in bestaande omgevingen gaan herkennen en plekken telkens laden en herladen met betekenis.