Nederlands English

map of homeless network
map of homeless network

doorsnede en plattegrond van de ‘bedsteeg’ / section and plan of Bedsteeg
doorsnede en plattegrond van de ‘bedsteeg’ / section and plan of Bedsteeg

exploded view
exploded view

balk uit verlijmd karton / beam of glued cardboard
balk uit verlijmd karton / beam of glued cardboard

bouwpakket van verzameld afvalkarton / assembly kit of collected cardboard waste
bouwpakket van verzameld afvalkarton / assembly kit of collected cardboard waste

de bedsteeg gerealiseerd / Bedsteeg in place
de bedsteeg gerealiseerd / Bedsteeg in place

het raam uit stroken karton / window of cardboard strips
het raam uit stroken karton / window of cardboard strips

Patrick, Massimo, Ergül & Rene
Patrick, Massimo, Ergül & Rene
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
A SENSE OF HOME
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

Dit plan voor het maken van tijdelijke kamers voor daklozen in de stad Amsterdam is ontstaan vanuit de fascinatie over hoe en wanneer iemand zich thuis voelt. Hoe werkt dat voor daklozen die geen huis of thuis hebben?
Mijn rol als architect is om sociaal en maatschappelijke vraagstukken aan de kaak stellen en daarvoor op zoek te gaan naar ruimtelijke oplossingen. Daklozen zijn een groeiende groep in Nederland die hulp nodig heeft. Het is een paradox dat Nederland zich voordoet als een verzorgingsstaat. Zolang het probleem op staatsniveau niet voldoende wordt geagendeerd, moet er gezocht worden naar bottom-up alternatieven. Maar waar hebben daklozen behoefte aan?
Om dit te onderzoeken heb ik een week lang in Amsterdam op straat geleefd. Een van de belangrijkste inzichten was dat daklozen hun buurt zien als hun thuis, maar kamers missen in hun ‘huis’. Hun 'woonkamer', 'slaapkamer', 'keuken' en 'badkamer' liggen versplinterd over de stad als een gefragmenteerd netwerk en er zijn niet voldoende kamers om te verblijven in hun buurt. Hierdoor wijken ze uit naar plekken buiten de stad, wat zorgt voor stress, onrust en fysiek leed. Omdat er genoeg ongebruikte ruimten en reststromen in de stad zijn, zouden we deze kunnen inzetten om het dagelijks leven van daklozen beter te faciliteren. In de buurten waar de nood het hoogst was, maakte ik twee kamers: een keuken aan de Dappermarkt, genaamd de Dapperkeuken en een slaapkamer in de Jordaan, genaamd de Bedsteeg.
Afval vormde het basismateriaal voor deze kamers. Aan de Dapperkeuken werd gekookt met restproducten van de marktkramen die dagelijks worden weggegooid. de Bedsteeg is gemaakt van verzameld afvalkarton, dat geperst en behandeld is als een nieuw modulair bouwmateriaal. Met familie en vrienden voerde ik deze experimenten uit. Het daadwerkelijk bouwen van een ruimtelijke deugd zorgde op lokaal niveau voor een sociale verbinding. Hoewel de mensen uit de buurt in het begin twijfels hadden, raakten ze gedurende het proces steeds meer betrokken en werden een onderdeel van het project.
De rol van een architect en het maken van architectuur is tegenwoordig discutabel. A Sense of Home laat zien dat architectuur veel breder is dan alleen het bouwen. Als je luistert, kijkt en samenwerkt, is architectuur geen doel meer op zichzelf maar een sociaal verbindend element.
In samenwerking met studenten van de Nederlandse Filmacademie is er een documentaire gemaakt. De film verteld het verhaal over het leven op straat, de behoeften van daklozen en de rol van architectuur in de tussenruimte van de stad Amsterdam.