Nederlands English

Creatief en educatief cluster voor plastic afval. / Creative and educational cluster for plastic waste. 1 gemeenschappelijke ruimte / communal space 2 plastic detailhandel / plastic retail 3 ambachtelijke producten, detailhandel / crafts retail 4 arts & crafts 5 creatieve industrie / creative industry 6 bibliotheek / library 7 inzameling, geurbestrijding / collection, odour removal 8 wassen en sorteren / washing and sorting 9 voedsel detailhandel / food retail 10 recycle units / recycling units 11 onderzoekslaboratoria / research labs 12 it en 3D printen / IT and 3D printing
Creatief en educatief cluster voor plastic afval. / Creative and educational cluster for plastic waste. 1 gemeenschappelijke ruimte / communal space 2 plastic detailhandel / plastic retail 3 ambachtelijke producten, detailhandel / crafts retail 4 arts & crafts 5 creatieve industrie / creative industry 6 bibliotheek / library 7 inzameling, geurbestrijding / collection, odour removal 8 wassen en sorteren / washing and sorting 9 voedsel detailhandel / food retail 10 recycle units / recycling units 11 onderzoekslaboratoria / research labs 12 it en 3D printen / IT and 3D printing

De nieuwe tramhalte in de groene gordel / The new tram stop in the green belt.
De nieuwe tramhalte in de groene gordel / The new tram stop in the green belt.

Transport van plastic van het paviljoen naar de nieuwe opslagruimte. / Transporting plastic from the pavilion to the new storage space.
Transport van plastic van het paviljoen naar de nieuwe opslagruimte. / Transporting plastic from the pavilion to the new storage space.

Reinigen en sorteren van plastic afval. / Cleaning and sorting plastic waste.
Reinigen en sorteren van plastic afval. / Cleaning and sorting plastic waste.

Voedsel detailhandel, bezoekers en afval naast elkaar in de historische pakhuizen / Food retail, visitors and waste co-exist in the historic warehouses.
Voedsel detailhandel, bezoekers en afval naast elkaar in de historische pakhuizen / Food retail, visitors and waste co-exist in the historic warehouses.

Publieke entree van het complex via de trolleybaan. / Public entrance to the complex along the trolley track.
Publieke entree van het complex via de trolleybaan. / Public entrance to the complex along the trolley track.

De buurtbewoners bezig met plastic. / The local community interacting with plastic.
De buurtbewoners bezig met plastic. / The local community interacting with plastic.

Doorsnede / Section
Doorsnede / Section
PROJECTINDEX
 
KNIL WAREHOUSES
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

creatief en educatief cluster voor plastic afval
Een alternatieve benadering van erfgoed door middel van adaptief hergebruik in Bandung, Indonesië
Met de transformatie van magazijnen van de KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) verken ik de grenzen van adaptief hergebruik van erfgoed in Bandung. Daarbij is het mijn bedoeling om te onderzoeken hoe door het ontwerp van een inclusieve en gezonde omgeving, sociale en ecologische uitdagingen op een meer geïntegreerde manier kunnen worden aangepakt.
In een gebouwde omgeving zoals de stad Bandung, wordt het stadsbeeld gedomineerd door de sociale segregatie tussen de formeel gestructureerde gemeenschappen en de meer organische kampungdorpen. Deze segregatie is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de meeste stedelijke problemen zoals milieuvervuiling. Dit project streeft juist naar integratie, zowel in sociaal als in ruimtelijk opzicht. Sociale integratie die gericht is op het begrijpen van de mensen en de gemeenschap en die gebruik maakt van de sterke punten die verschillende doelgroepen kunnen inbrengen in de stedelijke omgeving. De ruimteljke integratie is vooral gericht op de stedelijke context en wat nieuwe plannen kunnen doen om de sociale interactie te verbeteren en te faciliteren.
De ambitie van het project en dus ook de mijne als toekomstige architect, is om te laten zien hoe architectuur en hergebruik bij kunnen dragen aan gezondere en veerkrachtiger steden. Begrip van de context en de mensen en hun behoeften is daarbij essentieel. Met de integratie van een recyclingcyclus voor kunststofafval in combinatie met een buurtcentrum met creatieve ruimten en educatieve voorzieningen worden de mensen bewust gemaakt van de heersende problematiek. Hier kan afval onderdeel worden van de dagelijkse routine, de mensen kunnen er de mogelijkheden rond hergebruik en up-cycling verkennen en zo zakelijke kansen krijgen in een inclusieve omgeving voor iedereen. De combinatie van bottom-up en top-down benaderingen zowel in termen van het programma maar ook in de materialisatie van het ontwerp geeft de aanzet tot verandering. In architectonisch opzicht onderzoekt het project de relatie tussen afval en mensen, tussen werk en de openbare omgeving, tussen openheid en omsluiting op verschillende schalen. Op de schaal van de stad speelt de transformatie van de voormalige spoorlijn naar een nieuwe tramlijn die vergezeld gaat van een groene gordel. Op wijkschaal is de transformatie voorzien van de KNIL-magazijnen in een creatief en lerend cluster voor de verwerking van plastic afval. Dit is een stedelijke voorziening, terwijl op de schaal van het gebouw de integratie wordt verkend door middel van het architectonisch ontwerp en bouwtechnologie. Het plan pakt de huidige stedelijke uitdagingen aan, het ontwerp streeft naar flexibiliteit en aanpassingsvermogen om de kwaliteiten van de bestaande monumentale site te verbeteren en de toekomstverwachting ervan te versterken.