Nederlands English

Bibliotheek van gereedschappen voor een levendige rurale gemeenschap
Bibliotheek van gereedschappen voor een levendige rurale gemeenschap

Eira, traditionele binnenplaats.
Eira, traditionele binnenplaats.

Plattegrond van de bibliotheek in het Klooster van San Paio (Galicië, Spanje). / Floor plan of the library at the monastery of San Paio (Galicia, Spain). 01 keramiek werkplaats / ceramics workshop 02 textiel werkplaats / textile workshop 03 mandenmakerij / basket weaving 04 opslag / storage 05 landbouw werkplaats / farm workshop 06 koeling / refrigeration 07 werkplaats / workshop 08 tuin / garden 09 eira / traditional courtyard 10 medicinale planten / medicinal plants
Plattegrond van de bibliotheek in het Klooster van San Paio (Galicië, Spanje). / Floor plan of the library at the monastery of San Paio (Galicia, Spain). 01 keramiek werkplaats / ceramics workshop 02 textiel werkplaats / textile workshop 03 mandenmakerij / basket weaving 04 opslag / storage 05 landbouw werkplaats / farm workshop 06 koeling / refrigeration 07 werkplaats / workshop 08 tuin / garden 09 eira / traditional courtyard 10 medicinale planten / medicinal plants

Doorsnede workshops, eira en almáciga. Van het bos naar de gewassen
Doorsnede workshops, eira en almáciga. Van het bos naar de gewassen

Werkplaatsen, ruimte voor het maken.
Werkplaatsen, ruimte voor het maken.

Almáciga, ruimte voor de regionale herinneringen.
Almáciga, ruimte voor de regionale herinneringen.

De woonkamer, ruimte voor de inwoners.
De woonkamer, ruimte voor de inwoners.

Het bouwproces: / The building process: 01 bouwrijp maken / preparing the site 02 verbeteren van de bestaande elementen en de fundering / improving existing elements and foundations 03 waterdichte vloer en drainage rondom / providing waterproof flooring and surrounding drainage 04 houten geraamte / timber frame 05 verticale houten prefab panelen / vertical timber precast panels 06 horizontale houten prefab panelen / horizontal timber precast panels 07 schrijnwerk en zinken afdekplaat voor muurbescherming / woodwork and zinc cover for wall protection 08 dak bedekt met lokale leien / roof clad with local slates 09 geventileerde gevel, geconstrueerd met hout uit de streek / ventilated frontage of local timber
Het bouwproces: / The building process: 01 bouwrijp maken / preparing the site 02 verbeteren van de bestaande elementen en de fundering / improving existing elements and foundations 03 waterdichte vloer en drainage rondom / providing waterproof flooring and surrounding drainage 04 houten geraamte / timber frame 05 verticale houten prefab panelen / vertical timber precast panels 06 horizontale houten prefab panelen / horizontal timber precast panels 07 schrijnwerk en zinken afdekplaat voor muurbescherming / woodwork and zinc cover for wall protection 08 dak bedekt met lokale leien / roof clad with local slates 09 geventileerde gevel, geconstrueerd met hout uit de streek / ventilated frontage of local timber
PROJECTINDEX
 
FROM THE RURAL ASHES
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

to a library of tools
Aan de hand van een proces van observaties en dialogen geeft From The Rural Ashes een architectonisch antwoord op het probleem van de ontvolking op het platteland van Galicië, in Noord Spanje. De ontworpen bibliotheek met gereedschappen is een nieuw concept waarmee het probleem van de ontvolking van het platteland van Galicie in Noord Spanje wordt aangepakt. Het is een architectonische oplossing die gebruik maakt van wat reeds in onbruik is geraakt: de ruïnes van het San Paio klooster.
Het platteland raakt ontvolkt en verwordt tot een landschap met ruïnes. De nabij gelegen steden hebben een grote aantrekkingskracht op de inwoners. De vlucht naar de steden neemt steeds verder toe toe en het plattelandsleven, dat oorspronkelijk in balans was met de aarde, verdwijnt.
Deze situatie is goed zichtbaar in A Ribeira Sacra, de regio in Galicië waar het San Paio klooster is gevestigd. Het gebied heeft 40% van de oorspronkelijke bevolking verloren gedurende de laatste decennia. Een eerste blik toont ruïnes als sporen van een ver verleden. Dieper beschouwend worden de verbanden met ontvolking duidelijk en blijkt dat het jachtige leven in de steden voorrang heeft gekregen en dat het platteland is veronachtzaamd en onzichtbaar is geworden.
From The Rural Ashes stelt een gemeenschappelijke voorziening voor, de bibliotheek voor gereedschappen, gelegen in de ruïnes van A Ribeira Sacra om de ontvolking te stoppen en het rurale leven te herstellen. Plattelanders zullen handel en een inkomen kunnen genereren dankzij de kennis, de gereedschappen en de voorzieningen die zij in de bibliotheek kunnen vinden en dankzij de stedelingen die kennis en vaardigheden van het platteland zullen ontdekken en waarderen.
Architectuur ontstaat in de bibliotheek via dialogen. Die krijgen vorm door gesprekken met de stad, de omgeving, het verleden en de oorspronkelijke bewoners. Architectuur ontstaat op punten van ontmoeting met de stad, activiteiten die zich verbinden met de omgeving, ruimten waar verhalen worden doorgeven, plekken die het samenleven van bewoners aanmoedigen...
De almáciga (waar herinneringen worden bewaard), de werkplaatsen (waar gereedschappen zich bevinden) en de woonruimten (als plaatsen van samenkomst) representeren die architectuur door de ruïnes heen. Ze komen alle tezamen in de traditionele binnenplaats, de eira.
De dialogen die de architectuur mogelijk maakt hebben het materiaal hout als gemene deler. Het gebruik van hout door het project heen representeert de verbindingen van het geheel, het verbindt oude en nieuwe manieren van bouwen, zoals oude en jonge generaties in harmonie samenleven.
Uiteindelijk geeft From The Rural Ashes de onzichtbare plattelandswereld een stem en betekenis, via de taal van de architectuur. Het voorziet in een plek voor verbinding met de regio en haar bewoners, die zo kunnen bouwen aan hun toekomstige horizon.