Nederlands English

Maquette stedenbouwkundige opzet
Maquette stedenbouwkundige opzet

Aanzicht vanaf de Nieuwevaart
Aanzicht vanaf de Nieuwevaart

Individuele woning
Individuele woning

Plattegrond derde verdieping
Plattegrond derde verdieping

Collectieve buurtruimte
Collectieve buurtruimte

Leerwerkplaats
Leerwerkplaats

Binnentuin
Binnentuin

Doorsnede
Doorsnede
PROJECTINDEX
 
TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Ontwerp voor een woningcomplex aan de Hoogte Kadijk te Amsterdam waar de kwetsbare bewoners zelfstandig kunnen wonen en waar ze gestimuleerd worden om aan de maatschappij deel te nemen.
Vanwege de hervormingen in het Nederlandse sociale zorgstelsel wordt er van steeds meer kwetsbare mensen verwacht dat zij zich zelfstandig staande houden in onze maatschappij. De woonomgeving van deze doelgroepen speelt een belangrijke rol in de wijze waarop zij worden gestimuleerd en sociaal betrokken worden bij onze maatschappij. De huidige woningvoorraad schiet hierin tekort, er is dan ook vraag naar geschikte woningen voor sociaal kwetsbare doelgroepen.
Onderzoek toont aan dat het integreren van werk-, educatieve en sociale functies in de directe woonomgeving de participatie van de bewoners bevordert en het sociale kapitaal van de stad versterkt. Door wonen, werken en sociale functies te combineren ontstaat er een woonomgeving waarin de bewoners een sociaal netwerk kunnen opbouwen en worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Het gebouw manifesteert zich op verschillende manieren naar de stad. De dubbelhoge plint, waarin sociale en educatieve werkfuncties zijn opgenomen, vormt een verbindend element tussen het gebouw en zijn omgeving. De educatieve werkfuncties stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de arbeidsmarkt, terwijl de sociale functies zorgen voor de sociale ondersteuning en interactie tussen de bewoners onderling en de buurt.
De individuele woningen zijn erop gericht zowel een beschermende als een stimulerende omgeving te vormen. Door op verschillende manieren collectieve ruimte in te zetten om de sociale interactie tussen de bewoners onderling te stimuleren ontstaat er een gevarieerd aanbod van woonclusters afhankelijk van de zelfstandigheid van de bewoners. De gemeenschappelijke ruimte varieert van een gemeenschappelijke woonvide tot een brede galerij met ontmoetingsplekken. Doordat de ontsluiting van het blok is gekoppeld aan de gemeenschappelijke tuin vormt deze het verbindende element tussen de verschillende woonclusters.
Het ontwerp is een weerspiegeling van de zoektocht naar ontwerptools die een stimulerende werking hebben op de sociale verbondenheid en participatie van de doelgroep. Door de implementatie van deze verschillende stimulerende elementen ontpopt het gebouw zich tot een voorbeeld van een stimulerende leefomgeving waarin sociaal kwetsbare doelgroepen zelfstandig kunnen wonen, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.