Nederlands English

Vogelvlucht van het Oude Westen met positionering van route en interventies
Vogelvlucht van het Oude Westen met positionering van route en interventies

Collage van gerevitaliseerd openbaar gebied langs de route
Collage van gerevitaliseerd openbaar gebied langs de route


Uitgewerkt stedenbouwkundig plan
Uitgewerkt stedenbouwkundig plan

Binnenplein gerevitaliseerd bouwblok
Binnenplein gerevitaliseerd bouwblok

Entree passage door bouwblok
Entree passage door bouwblok

Vogelvlucht van architectonisch voorstel
Vogelvlucht van architectonisch voorstel

PROJECTINDEX
 
SEQUENCE
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Een wandeling door het Oude Westen, Rotterdam.
Het ontwerp bestaat uit een stedenbouwkundig plan bestaande uit een sequentie van publieke ruimten. Op meerdere locaties zijn interventies op subtiele wijze in de omgeving geplaatst. Samen vormen ze een gebied van ontmoeting. Eén van de interventies is nader uitgewerkt in een architectonisch plan. Het project toont aan dat door architectuur en stedenbouw te verenigen, ontwerpopgaves in een groter stedelijk gebied sterker met elkaar verbonden kunnen worden.
De gedachtegang zoals verwoord in het boek 'The Concise Townscape' van Gordon Cullen vormde de aanleiding voor dit afstudeertonderzoek. Hierbij wordt de stad geobserveerd vanuit de bewegende persoon en wordt het begrip ‘the art of the environment’ geïntroduceerd. Waar historische steden deze kunst bezitten is deze in de hedendaagse stedenbouw aantoonbaar verloren gegaan. De stedelijke dwaler probeert zich intuïtief bewust te worden van zijn positie en zich te verhouden tot zijn omgeving.
Terwijl we nadenken over hoe perspectieven zich achter de toeschouwer openen en sluiten wanneer hij door het stedelijk gebied beweegt, worden er verschillende relaties met de omgeving gevonden en gemaakt.
Het onderzoek bestudeert of de kunst van de omgeving van belang kan zijn bij het revitaliseren van een gedeelte van een stad. Als startpunt fungeren de volgende onderzoeksvragen: ‘Door het Oude Westen vanuit het perspectief van Cullen en Jacobs te bekijken, hoe kan het tussengebied worden gebruikt als een architectonisch middel dat zorgt voor een heropleving van de leefbaarheid van de wijk die fungeert als bemiddelaar tussen een autonome wijk naar de rest van de stad?' En: 'Hoe kan een observatie helpen bij het creëren van nieuwe interventies en het revitaliseren van openbare ruimten langs dit tussengebied die in overeenstemming zijn met de identiteit van het Oude Westen?'
De buurt werd onderzocht door middel van een serie aan observaties, wat resulteerde in meerdere conclusies. In reactie op deze conclusies is er een stedenbouwkundig plan gemaakt dat interventies toont die op meerdere locaties subtiel in de omgeving zijn geplaatst. Als basis voor deze interventies was er een ‘toolbox’ ontwikkeld die als leidraad werd gebruikt voor alle interventies.
Het architectonisch plan helpt om de ‘toolbox’ te testen. Door het contrast in gevels binnen het bouwblok wordt de periferie van de bouwblokken en haar geschiedenis gerespecteerd. Dit plan is van waarde omdat het in haar stedelijke omgeving op veel manieren laat zien hoe er moet worden omgegaan met de situering van de bouwblokken aan de publieke route.

Het nadenken over de kunst van de omgeving tijdens het ontwerpen leidt tot bewustwording van de kwaliteiten van een specifieke plek in relatie tot een groter geheel. Een melodie van de stad kan worden gevonden door de stad aandachtig te bestuderen door de ogen van de bewegende mens, met zijn eigen ritme en akkoorden. Deze melodie heeft diepte- en hoogtepunten, maar zou altijd begrepen moeten worden als één geheel.