Nederlands English

Mental map van een bewoner met dementie. Het plan zorgt op alle schalen voor verbondenheid en begrijpbaarheid van de woonomgeving.
Mental map van een bewoner met dementie. Het plan zorgt op alle schalen voor verbondenheid en begrijpbaarheid van de woonomgeving.

Kamers en overgangen - basis principe
Kamers en overgangen - basis principe

Huiselijke kamer. Mensen met (veelal zware) dementie worden hier door zintuigelijke waarneming verbonden met de woning.
Huiselijke kamer. Mensen met (veelal zware) dementie worden hier door zintuigelijke waarneming verbonden met de woning.

Collectieve kamer waar mensen met (veelal matige) dementie elkaar ontmoeten en worden verbonden met buren, vrienden, familie op gebouw niveau.
Collectieve kamer waar mensen met (veelal matige) dementie elkaar ontmoeten en worden verbonden met buren, vrienden, familie op gebouw niveau.

Stedelijke kamer waar mensen met (veelal lichte) dementie worden verbonden met een onzichtbaar vangnet van heldere pleinen en buurtgerichte functies in de stad.
Stedelijke kamer waar mensen met (veelal lichte) dementie worden verbonden met een onzichtbaar vangnet van heldere pleinen en buurtgerichte functies in de stad.

Kamers en overgangen, de krachtige ruimtelijke structuur komt voort uit de perceptie van mensen met dementie.
Kamers en overgangen, de krachtige ruimtelijke structuur komt voort uit de perceptie van mensen met dementie.

Stedenbouwkundige situatie. Alle ensembles zijn ingepast ter plaatse van bekende plekken in de buurt, die samen een netwerk van kamers als vangnet vormen.
Stedenbouwkundige situatie. Alle ensembles zijn ingepast ter plaatse van bekende plekken in de buurt, die samen een netwerk van kamers als vangnet vormen.

Overzicht van de opeenvolging van kamers. Hier is duidelijk de ruimtelijkheid, schalen en herkenbaarheid van de verschillende kamers te zien.
Overzicht van de opeenvolging van kamers. Hier is duidelijk de ruimtelijkheid, schalen en herkenbaarheid van de verschillende kamers te zien.
PROJECTINDEX
 
VAN KAMER TOT KAMER
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

Een nieuwe inclusieve woonomgeving met aandacht voor mensen met dementie en hun naasten.
Van Kamer tot Kamer presenteert een alternatieve woonomgeving voor mensen met dementie. Deze exponentieel groeiende en kwetsbare doelgroep komt door ingrijpende veranderingen in ons zorgstelsel in het gedrang. De zorg- en leefomgeving van verzorgingstehuizen wordt steeds verder uitgekleed, wat resulteert in dementie-onvriendelijke woonsituaties. Deze doelgroep wordt bovendien gedwongen steeds langer thuis te wonen. Dat terwijl deze omgeving niet voor dementie ontworpen is; een onhoudbare situatie voor alle betrokken.
Stel dat wij als samenleving met elkaar besluiten om mensen met dementie überhaupt niet langer op te laten nemen in een verzorgingshuis, maar thuis te laten wonen. Hoe verbinden wij hen dan met onze woonomgeving: collectieve- en openbare ruimte, buren, vrienden en familie en wat betekent dit voor de ruimtelijke kwaliteiten van de woning en woonomgeving?
Het ontworpen alternatief bestaat uit een nieuwe dementie-vriendelijke woonomgeving in de Spaarn- dammerbuurt waar de nadruk ligt op het maken van verbindingen door middel van een reeks ensembles. Samen vormen zij een vangnet in de buurt. Deze woonomgeving stimuleert relaties en ontmoetingen met de buurt, zodat mensen met dementie verbonden blijven met hun leefomgeving. Er ontstaat een plek waar, door zorg te geven, je zorg zult ontvangen. Hiermee geeft het ontwerp tegelijkertijd een inclusieve stad terug aan de buurt.
De basis van het ontwerp is een heldere leesbare kamer die een duidelijke begrenzing en overgang vormt tussen verschillende vertrekken. De kamer biedt een podium om één functie centraal te stellen waardoor de beleving ervan wordt versterkt en de ruimte begrijpbaar wordt gemaakt voor bewoners. Het stelt hen in staat een gevoel van verbondenheid te ervaren met hun woonomgeving. Door deze kamers achter elkaar te plaatsen ontstaat er een enfilade van vertrekken zodat mensen met dementie gemakkelijk hun weg kunnen vinden. De open verbindingen tussen de kamers bieden overzicht, wat aanzet tot beweging. Zintuigen worden geprikkeld doordat geuren en geluiden doordringen in de ruimten, waardoor bewoners aangemoedigd worden om nieuwsgierig te blijven. Achteruitgang wordt zo vertraagd terwijl de kwaliteit van leven verbetert. De kamer wordt op alle schalen van woning tot stad toegepast, waardoor het ontwerp een sterke identiteit krijgt en overal te herkennen is van huiselijkekamer tot stedelijkekamer.