Nederlands English

Integrale rehabilitatiestrategie
Integrale rehabilitatiestrategie

RE:NEW producten
RE:NEW producten

Doe het zelf montage
Doe het zelf montage

Axonometrie bestaande situatie
Axonometrie bestaande situatie

Axonometrie in een vergevorderd stadium van rehabilitatie
Axonometrie in een vergevorderd stadium van rehabilitatie

Perspectief gerehabiliteerde collectieve buitenruimte
Perspectief gerehabiliteerde collectieve buitenruimte

Perspectief in een vergevorderd stadium van rehabilitatie
Perspectief in een vergevorderd stadium van rehabilitatie

PROJECTINDEX
 
REHABILITATING CHINA’S CRUMBLING HIGH-RISES
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het plan presenteert een integrale rehabilitatie strategie met een realistische, interdisciplinaire aanpak waarin scenario-denken en een ‘door schalen heen’ manier van werken centraal staat. De strategie is bedoeld om de aftakeling van de hoogbouw woningen in Beijing op een effectieve wijze te bestrijden.
Gigantische aantallen hoogbouw woningen in Beijing raken in verval. Ernstige fysieke aftakeling vindt plaats. Het hogere sociaaleconomische segment trekt weg met sociaal verval als gevolg. Bovendien is door hervorming van de huizenmarkt en privatisering van de woningvoorraad het aantal stakeholders toegenomen. Hun tegenstrijdige belangen resulteren in een financiële impasse: niemand wil of kan investeren in deze flats. Deze processen veroorzaken een negatieve spiraal.
De rehabilitatiestrategie bestaat uit drie componenten en is uitgewerkt in een felgekleurde ‘streetwise’ stijl om stakeholders te engageren. Component I, de sociaal-organisatorische propositie, bevat beleidsvoorstellen om problemen op te lossen die voortkomen uit overheidsbeleid zoals het gebrek aan betaalbare woningen, onvoldoende duurzaamheid en achterstallig onderhoud. Component II, het financiële model, heeft als doel stakeholders te empoweren, enthousiasmeren en faciliteren bij de rehabilitatie. Door belangen van stakeholders te fuseren, gefaseerde waarde creatie en de introductie van katalysatoren, worden investeringen gediversifieerd en wordt een zelfonderhoudende businesscase gevormd. Component III is een hands-on, 5-staps fysieke rehabilitatie methode, die rehabilitatie eenvoudig, aantrekkelijk en betaalbaar maakt. Bewoners rehabiliteren hun eigen woning wanneer het hun uitkomt. De collectieve buitenruimte en de hoogbouw worden door een stakeholder coalitie gerehabiliteerd in vier fasen, crumbling, fixed, better en ideal. Stakeholders kunnen kiezen uit gestandaardiseerde, personaliseerbare, geprefabriceerde TOOLS en RE:NEW producten. Deze worden gefabriceerd in een on-site workshop middels CNC-technieken, geassembleerd door handymen of bewoners en zijn in no-time te installeren!
De rehabilitatie strategie is geïmplementeerd in verschillende casussen waaruit de potentiële diversiteit en kwaliteit van gerehabiliteerde leefomgevingen blijkt. De casus Dongsishitiao Jia toont één van deze ideale rehabilitatie eindbeelden en de weg ernaartoe. Nieuwe woningtypologieën, gecreëerd met de RE:NEW producten, zijn zichtbaar. Deze beantwoorden aan de diverse woonbehoeften van Chinese stadsbewoners zoals een hyper-efficiënte, transformeerbare ‘woning in één kamer’, ‘kamer te huur’, ‘meergeneratiewoningen’ waarin samen-privé kan worden geleefd en optimale ‘gezinswoningen’. TOOLS zijn toegepast in de collectieve buitenruimte en hoogbouw waarbij het verval is aangepakt, een aantrekkelijke leefomgeving is gecreëerd en stakeholder belangen zijn gefuseerd. Iedere kubieke meter wordt driedubbel gebruikt waardoor meer betaalbare woningen, aantrekkelijk en functioneel groen, wijkvoorzieningen, commercieel vastgoed, parkeerplaatsen en luxewoningen een plek vinden. Ook is er verduurzaamd en is de levensloopbestendigheid vergroot. Daarbij is een modern ogend, pixel-like ontwerp gerealiseerd dat kan wedijveren met de nieuwbouw concepten van starchitects. Dus, start de rehabilitatie en geef de Chinese hoogbouw een toekomst!