Nederlands English

MuSEU straat geïntegreerd in het network als enige voetgangerstraat in Mooca
MuSEU straat geïntegreerd in het network als enige voetgangerstraat in Mooca

plattegrond begane grond
plattegrond begane grond

Mooca buurt
Mooca buurt

Zuidgevel Rua da Mooca en Langsdoorsnede C-C’
Zuidgevel Rua da Mooca en Langsdoorsnede C-C’
PROJECTINDEX
 
MUSEU
Technische Universiteit Eindhoven

MuSeu is een transformatieproject van het voormalig industrieel complex Fabrica do Tecidos Labor gelegen in Mooca, Sao Paulo, Brazilie. Het project heeft een zeer persoonlijke insteek waarbij de ontwerpbenadering nauw aansluit bij de culturele identiteit van het land en de gespannen sociale context.
MuSeu is ontworpen als onderdeel van de afstudeerstudio ‘Van industrielandschap naar een plaats met culturele identiteit’. Het doel van de studio was om verouderde en verlaten industriële complexen te transformeren tot gebouwen die de toekomstige culturele agenda mede vertegenwoordigen van de steden waar ze een onderdeel van zijn. De herbestemmingsoperatie start met het definieren van de termen ‘transformatie’ en ‘culturele identiteit’ als betekenisvolle dragers van het project. Vervolgens wordt gezocht naar mogelijkheden om door culturele transformaties ook de ontwikkeling van de context van de locatie te triggeren.
Mijn interesse in gespannen gemeenschappen en Latijns Amerika vormen de basis voor mijn keuze voor de opgave en de locatie in Sao Paulo. De spanning tussen de contrasterende realiteiten in de samenleving ter plekke sturen zowel het onderzoek als de conceptontwikkeling. Door de verschillen te omarmen zonder de sociale context te ontkennen is MuSeu bedoeld om een podium te bieden aan de culturele stemmen die momenteel in de verschillende sociaal culturele lagen in stad aanwezig zijn.
De onderzoeksvraag is hoe elementen uit de straatcultuur gebruikt kunnen worden om een plek te ontwerpen waar de ervaringen van de inwoners van Sao Paulo gevoeld kunnen worden voor de bevolking van de stad en bezoekers van buiten de stad. Het culturele centrum moet toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving stimuleren waarbij de gebruikers van de minder bedeelde sociale lagen het gevoel krijgen dat ze er bij horen. Ik heb de locatie van de Fabrica de Tecidos Labor gekozen vanwege de veelbelovende potentie voor het realiseren van deze intenties.
De stedelijke context en haar geschiedenis maken het voor de hand liggend om de straat - als publieke ervaringsruimte - te kiezen als middel om de locatie te transformeren. De conceptuele straat van belevingen doorsnijdt het grote plangebied. De drastische transformatie van het centrumgebied rond de conceptuele straat waar zich de werkplaatsen voor sensorische beleving bevinden, contrasteert met de subtiele transformatie van de omringende gebouwen met hun charmante gevels die herinneren aan het industriele verleden. De industriële gebouwen aan de rand huisvesten het museum en zorgen voor de naadloze inpassing van het project in de omgeving. De straat doorkruist de werkplaatsen voor sensorische beleving en bepaalt daar niet alleen het karakter van deze werkplaatsen, maar ook die van de publieke ervaring waar omwonenden en mensen van buiten elkaar treffen. De straat wordt gekenmerkt door de sequentie van opeenvolgende grote en smalle ruimten waarvan het gebruik steeds aansluit bij de vorm van de ruimte.
Het belangrijkste idee van MuSeu is om een circulair systeem te creeren binnen de drie entiteiten van het project: de werkplaatsen, het museum en de straat. De ruimten worden gedefinieerd op basis van de vijf zintuigen, de verschillende activiteiten en de mogelijke scenarios die plaats vinden op grond van de keuzes van de gebruikers. Zo wordt het cultureel centrum een plaats voor en door de stad en haar bewoners. De cultuur en het karakter vormen de kwaliteit die beschermd en getoond moet worden, de attractie en de stem die de nieuwsgierigheid wekken van zowel de bewoners als de bezoekers.