Nederlands English

Situatie, exploded axonometrie
Situatie, exploded axonometrie

Plattegrond
Plattegrond

Voorgevel (noord)
Voorgevel (noord)

Permacultuurtuin
Permacultuurtuin

Cigondewah Kaler
Cigondewah Kaler

Gemeenschappelijke werkplaats en verwerkingsfabriek
Gemeenschappelijke werkplaats en verwerkingsfabriek


PROJECTINDEX
 
CRAFTING THE DISUSED
Technische Universiteit Delft

Het ontwerp voor een faciliteit waar afval wordt verwerkt tot nieuwe materialen in de periferie van Bandung, heeft als doel om het stigma van ongewenstheid dat aan afval kleeft te doorbreken en in plaats daarvan het beeld te versterken dat afval een waardevolle bron kan zijn voor nieuwe materialen die naar behoefte kunnen worden geproduceerd.
Vervuiling door afval vormt een steeds groter probleem. Dat geldt vooral voor Indonesië waar de vuilnisbelten overvol zijn. Dat leidt er vervolgens toe dat het meeste afval langs de kant van de weg wordt gestort, in de rivier wordt gegooid of verbrand wordt. Het is niet alleen de schaarste aan goede opslag- en afvalverkingsfaciliteiten, ook het gebrek aan kennis op lokaal niveau over deze problematiek spelt daarbij een rol.

Het project ‘Crafting The Disused’ stelt een alternatieve benadering voor om de afvalstromen te sturen. Voorgesteld wordt om het recyclen van afval tot bouwmaterialen te stimuleren door middel van een serie van decentrale lokale faciliteiten waarin het productieproces plaats kan vinden. Het project richt de focus op Cigondewah, een perifeer gelegen industriële kampong van de stad Bandung. Hier wordt de levensduur verlengd van de bijproducten van het dagelijks leven van de lokale gemeenschap. Het plan is gebaseerd op onderzoek ter plekke en op een dialoog met lokale bewoners. De lokale gemeenschap wordt met behulp van de ontworpen faciliteit in staat gesteld hun eigen afvalmanagement te organiseren en bovendien maakt het een duurzame verdichting van het gebied mogelijk. Het ontwerp maakt uitsluitend gebruik van lokaal verkregen bamboe en van lokaal geproduceerd bouwmateriaal van afval. De ontwikkelde constructie is zodanig vormgegeven dat die door de lokale bewoners gebouwd kan worden. Het gebouw zelf is ontworpen als een flexibele, open structuur die geheel gericht is op de te huisvesten functie. De basisstructuur is geïnspireerd op de traditionele bamboesteigers en biedt zowel ruimte voor opslag als ventilatie. Dat laatste is noodzakelijk in het vochtige klimaat.
De architectuur van het gebouw dat het midden houdt tussen een afvalopslag, een recycle- en opwerkingsbedrijf, moedigt lokale bewoners aan om zich bezig te houden met het proces van afvalverwerken en vooral het creatieve hergebruik van afval. Het inkomen dat de buurt genereert met de geïntegreerde afvalbank ondersteunt de visie dat afval een waardevolle hulpbron is die men naar eigen behoefte kan aanwenden.