Nederlands English

De entreegevel maakt een welkomstgebaar
De entreegevel maakt een welkomstgebaar

Gebouw in zijn context, het ensemble vormt een ruimte in het hart van de compositie.
Gebouw in zijn context, het ensemble vormt een ruimte in het hart van de compositie.

Plattegrond eerste verdieping
Plattegrond eerste verdieping

Binnenstraat op de hoofdas van de campus
Binnenstraat op de hoofdas van de campus

Maquette binnenwanden
Maquette binnenwanden

Maquette uithollingen voor de verticale routes
Maquette uithollingen voor de verticale routes

Impressie open ateliers
Impressie open ateliers

Impressie individuele werkplekken
Impressie individuele werkplekken
PROJECTINDEX
 
DRAWING ON SPATIAL AND SOCIAL EXPERIENCE
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Ontwerp voor de huisvesting van de architectuuropleiding in Mendrisio
In een tijd waar drones en 3D printers verschillende taken overnemen van de mens, kan de architect zijn waarde benadrukken door empathisch te ontwerpen. Uitgaande van de ruimtelijke en sociale ervaring van de mens onderzoekt dit project de menselijke perceptie van architectuur en formuleert het principes die hierop van invloed zijn.
De buitenruimte is geïnterpreteerd als een kamer. Het gebouw functioneert als een instrument dat vormgeeft aan de buitenruimte. Het nieuwe gebouw is nauwkeurig geplaatst om samen met de omliggende gebouwen een fijne verblijfsplek tussen de gebouwen te creëren. De centrale as van het gebouw is ontworpen als een publieke straat en ligt op de hoofdas van de universiteitscampus. Deze binnenstraat loopt over de volledige hoogte van het gebouw en verbindt de diverse ruimten in het gebouw. Door haar asymmetrische plaatsing ontstaat een verscheidenheid aan ruimten achter haar wanden.
De wandenelementen, zowel de gevels als de binnenwanden, worden gezien als ruimtelijke elementen die communiceren met de gebruiker. De binnenwanden zijn geïnterpreteerd als solide massa. Twee massieve wanden omlijsten de interne straat. Door het uithollen van deze wanden ontstaan intieme plekken voor incidentele ontmoetingen of korte ontvluchtingen. De gevels zijn een krachtig overgangselement. Alie gevels zijn anders en reflecteren de functie van de achterliggende ruimte. Verschillen in het reliëf zorgen ervoor dat de gebruiker zich goed kan oriënteren.
De binnenruimte speelt met voorspelling en verwachting. Uithollingen in de wanden van de straat creëren momenten van spanning. De excavaties zijn op specifieke plaatsen verkleind om een bewust moment van het ‘door de wand gaan’ te creëren.
Het licht, de materialen en de details versterken de ruimtelijke en sociale gebaren. De wanden die de straat omlijsten laten het licht binnentreden op gewenste plekken. Dit resulteert in indirect en heterogeen licht in de openbare weg. Het licht markeert specifieke plekken en vormt de verticale verbinding tussen verschillende ontmoetingsruimten. Interactie is van groot belang in het creatieve leerproces. De sociale binnenstraat is een product van het volk. Het is een ontmoetingsplek die mogelijkheden biedt voor directe communicatie tussen studenten, ad hoc ontmoetingen en passieve visuele interactie. De soberheid van de materialen in de straat legt de nadruk op de sociale ervaring waarbij de gebruiker de acteur wordt en de straat het decor.