Nederlands English

Isometrie van het stedenbouwkundig voorstel met een 1,75 keer hogere woningdichtheid en opnieuw gedefinieerde hoogwaardige openbare ruimte
Isometrie van het stedenbouwkundig voorstel met een 1,75 keer hogere woningdichtheid en opnieuw gedefinieerde hoogwaardige openbare ruimte

De bestaande Marcy Houses in de wijk Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, New York City
De bestaande Marcy Houses in de wijk Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, New York City

Gevelaanzicht met symfonie van oud- en nieuwbouw
Gevelaanzicht met symfonie van oud- en nieuwbouw

Doorsnede met het ruimtelijke spel tussen de oudbouw met lage verdiepingshoogte en de nieuwbouw met een moderne verdiepingshoogte
Doorsnede met het ruimtelijke spel tussen de oudbouw met lage verdiepingshoogte en de nieuwbouw met een moderne verdiepingshoogte

Commerciële plint en winkelgalerij
Commerciële plint en winkelgalerij

Galerij verschaft toegang tot de woningen en vormt een architectonische route langs de nieuwbouw en door de oudbouw.
Galerij verschaft toegang tot de woningen en vormt een architectonische route langs de nieuwbouw en door de oudbouw.

Binnenhof met commerciële plint die een doorkijk biedt naar de straat
Binnenhof met commerciële plint die een doorkijk biedt naar de straat

maquette
maquette
PROJECTINDEX
 
MARCY HOUSES
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

A Case Study of Social Housing in New York City
Plan voor de verdichting en diversificatie van sociale woningbouw
Een van de meeste typische demografische kenmerken van New York City is het karakter van enclaves. Hoewel meer algemene data een diverse, dynamische smeltkroes laten zien, is New York op de kleine schaal relatief gesegregeerd. Het lijkt allemaal prima te werken in de meeste buurten en wijken. Helaas geldt dit niet voor de allerarmste groep New Yorkers. Sinds de jaren ’30 zijn zij gehuisvest in grootschalige woningbouwcomplexen die in de volksmond ‘projects’ zijn gaan heten. De Marcy Houses is daarvan een representatief voorbeeld.
Meer dan 400.000 mensen leven in deze gesubsidieerde woningbouw, verdeeld over 334 complexen. De meerderheid van deze buurtjes zijn gebaseerd op een stedenbouwkundig stempelplan van torens in het groen. Ze ademen Modernisme en een ‘top-down’ stedenbouwkundige ontwerpfilosofie. Het feit dat er 200.000 mensen op de wachtlijst staan voor een woning in de ‘projects’ toont aan dat er nog steeds een grote behoefte bestaat aan sociale huisvesting. Naast dat er 1,5 keer meer sociale woningen nodig zijn, moeten ze ook anders gefinancierd worden dan voorheen. De federale subsidies staan sterk onder druk.
De Marcy Houses liggen in de buurt Bedford-Stuyvesant in het hart van stadsdeel Brooklyn, midden in een prachtig gedeelte van de stad, omringd door buurten en wijken waar een vrolijke middenklasse haar identiteit aan ontleent. Echter, de Marcy Houses zelf hebben een problematische reputatie. Mijn plan voegt 25% extra markt conforme appartementen en commerciële ruimten toe aan het complex. De daarmee gepaard gaande verdichting en diversificatie is zowel vanwege een sociaaleconomisch perspectief wenselijk, het is bovendien een manier om sociale huisvesting betaalbaar te houden. De Marcy Houses zouden net zo trots moeten zijn als de stad waarin ze liggen: een pronkstuk van veerkracht, historische rijkdom en diversiteit.