Nederlands English


Interventie 1 Forum Op het Plaza Rosario is een verzonken auditorium ontworpen omlijst door een colonnade die de centrale ruimte van het plein articuleert. Het ontwerp voorziet in werkplekken voor de schoenpoetsers, smaragd handelaren en handwerkslieden die momenteel ook al op het plein verblijven. Ook voor andere activiteiten zoals de warenmarkt is er ruimte gereserveerd.
Interventie 1 Forum Op het Plaza Rosario is een verzonken auditorium ontworpen omlijst door een colonnade die de centrale ruimte van het plein articuleert. Het ontwerp voorziet in werkplekken voor de schoenpoetsers, smaragd handelaren en handwerkslieden die momenteel ook al op het plein verblijven. Ook voor andere activiteiten zoals de warenmarkt is er ruimte gereserveerd.

Forum
Forum

Interventie 2 Woonkamer Op twee plaatsen wordt het thema van het openbare interieur verkend. Het ontwerp bestaat uit het creëren van plekken met een verschillend karakter door middel van meubilair. Luifels die op verschillende hoogten tussen de gevels worden gespannen vormen meer of minder intieme ruimten. Meubels faciliteren zitruimten, verkooppunten en ruimten waar kleine groepen kunnen verblijven.
Interventie 2 Woonkamer Op twee plaatsen wordt het thema van het openbare interieur verkend. Het ontwerp bestaat uit het creëren van plekken met een verschillend karakter door middel van meubilair. Luifels die op verschillende hoogten tussen de gevels worden gespannen vormen meer of minder intieme ruimten. Meubels faciliteren zitruimten, verkooppunten en ruimten waar kleine groepen kunnen verblijven.

Interventie 2
Interventie 2

Woonkamer
Woonkamer

Interventie 3 Promenade Deze interventie is gesitueerd op een plaats waar twee gebieden met een geheel verschillend sociaal karakter met elkaar botsen. De beide sferen worden bij elkaar gebracht middels een arcade die plaats biedt aan plaatselijke activiteiten. De arcade is strategisch geplaatst aan een blinde gevel en fungeert niet alleen als een container voor de activiteiten maar accentueert tegelijkertijd de verschillende zones zoals de ingang van de kerk, de passage en de straat.
Interventie 3 Promenade Deze interventie is gesitueerd op een plaats waar twee gebieden met een geheel verschillend sociaal karakter met elkaar botsen. De beide sferen worden bij elkaar gebracht middels een arcade die plaats biedt aan plaatselijke activiteiten. De arcade is strategisch geplaatst aan een blinde gevel en fungeert niet alleen als een container voor de activiteiten maar accentueert tegelijkertijd de verschillende zones zoals de ingang van de kerk, de passage en de straat.

Interventie 4 Void Op een restruimte in een bouwblok stelt het plan een verborgen oase voor. Een nauwelijks gearticuleerde ruimte die gevormd wordt door drie wanden tegenover een belangrijke entree. In de leegte bevinden zich een grasveld, een waterpartij en een plaats waar je kan zitten.
Interventie 4 Void Op een restruimte in een bouwblok stelt het plan een verborgen oase voor. Een nauwelijks gearticuleerde ruimte die gevormd wordt door drie wanden tegenover een belangrijke entree. In de leegte bevinden zich een grasveld, een waterpartij en een plaats waar je kan zitten.
PROJECTINDEX
 
COOPERATIVE COMMONS
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het project ontwikkelt de ultieme Cooperative Commons, waarbij het inspeelt op de belangen van de verschillende actoren, het idee van de tijd en de spanning tussen het materiele en immateriële geheugen van de stad.
Het vertrekpunt van ons onderzoek was het centrum van Bogotá, Colombia. Het is een waardevol deel van het stedelijk weefsel, heeft een grote gelaagdheid, waaronder sporen van het verleden. Hoewel het centrum van Bogotá veel veranderingen heeft ondergaan, zoals de destructieve Bogotazo rellen in 1948, is het een waardig en waardevol onderdeel van de stad gebleven. Deze fascinerende veerkracht leidde tot de ontdekking van het concept van het immateriële geheugen van de stad. Dit afstudeerproject onderkent het grote belang daarvan. Het immateriële geheugen is onder meer terug te vinden in lokale gebruiken en rituelen zoals straatverkoop en smaragd handel. Dankzij het prettige klimaat overspoelen deze activiteiten de straten en openbare ruimten van de stad.
Om die reden exploreert het project, als een stedelijk laboratorium, het idee van de Commons in het historische centrum van Bogotá. Door een methode te gebruiken die de sociale praktijken en de architectuur bestrijkt wordt het project zelf de ultieme commons waarbij het de verschillende actoren betrekt, alsook de tijd en de spanning tussen het sociale en het fysieke.
Cooperative Commons onderzoekt verschillende mogelijkheden om complexe stedelijke werkelijkheden weer op te laden, zoals het historische centrum van Bogotá. We hebben verschillende tactieken van de overheid gezien. Sommige gericht op sociale hervorming, andere op fysieke ingrepen bedoeld om de stad te revitaliseren. Beide benaderingen hadden kortstondig succes, wat bij ons vragen opriep over de achterliggende methodologie. Wij willen een nieuwe aanpak verkennen die de rijkdom, veerkracht en zelfherstellende eigenschappen van de straat voorop stelt. Het proces van het creëren van de commons starten we vanuit zowel de sociale als de fysieke kenmerken. Het project definieert de commons niet meteen als een plaats. Dat wil niet zeggen dat het geen fysieke presentie heeft, maar dat het wordt gestuurd door een reeks van actoren door de tijd. Simpel gezegd, de commons worden gemaakt wanneer verschillende actoren en hun belangen samenkomen.
Het laboratorium van de Cooperative Commons daagt onze ambities en manier van werken uit. Het krijgt gestalte in een reeks helder omschreven stappen. Eerst introduceerden we vier verschillende posities, elk met een verschillende plaats in het spectrum tussen sociaal en fysiek. Vervolgens ontwikkelden we een reeks principes als basis voor architectonische strategieën die een antwoord geven op de problematiek van het centrum. In de derde plaats identificeerden we vier stedelijke situaties waarin we willen interveniëren. Elke interventie geven we een thema mee, zoals Forum, Woonkamer, Promenade en Void. Tenslotte hebben we een collectie van interventies ontworpen die reageren op de uiterst complexe context en die de potenties van de fysieke omgeving tot het uiterste uitbuiten.