Nederlands English

Plattegrond dorpshuis Okana bestaande uit 6 paviljoens
Plattegrond dorpshuis Okana bestaande uit 6 paviljoensCommunity Centre Okana
Community Centre Okana

Impressie bibliotheek
Impressie bibliotheek

Entree bibliotheek
Entree bibliotheek

ICT ruimte voor schoolklassen en trainingen
ICT ruimte voor schoolklassen en trainingen

Impressie buitenruimte
Impressie buitenruimte


PROJECTINDEX
WINNAAR
DESIGN & BUILD: FROM LANDSCAPE TO ROOFSCAPE
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Een multifunctioneel paviljoen voor openbaar gebruik in Oost Afrika.
De ambitie is om door middel van kleinschalige interventies positieve ontwikkelingen in gang te zetten in arme gebieden.
Het ontwerp bestaat uit een daklandschap van paviljoens met een multifunctioneel publiek gebruik in de landelijke gebieden rondom het Victoriameer. Daarbij worden duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van materiaalgebruik toegepast en er wordt gereageerd op het klimaat. Bovendien sluit het project aan op de lokale sociaaleconomische problemen. Door het toepassen van de innovatieve zelfdragende dakstructuur, waarbij bamboe als bouwmateriaal wordt toegepast, ontstaat een paviljoen met een flexibele structuur. Afhankelijk van de context kan het op vele manieren aangepast, geclusterd en gekopieerd worden.
Een Design & Build Studio verbindt architectuurtheorie met praktijkervaring door het ontwikkelde ontwerp daadwerkelijk te realiseren op een bepaalde locatie. Deze praktijkervaring is een buitengewone kans voor studenten om zelf deel te zijn van het bouwproject en na te denken over de uitvoering. Het gaat een stap verder dan het theoretische niveau. Op deze manier wordt architectuur door studenten ingezet als middel om veranderingen te creëren en kennis te delen.
Het eerste project is gebouwd in Okana, een klein dorpje in West Kenia. Het fungeert als dorpshuis dat een bibliotheek, ICT faciliteiten en een naaiatelier huisvest. Dit project focust zich op het versterken van de dorpsgemeenschap door een leervriendelijke omgeving, werkgelegenheid en een ontmoetingsplek te bieden waar de inwoners de kans krijgen zich te ontplooien. Het dorpshuis is zelfvoorzienend. Inkomsten worden verkregen door de verkoop van diensten en producten die in de omgeving verbouwd en geproduceerd worden.
Naast het ontwerpen van het community center maken aspecten zoals het opstellen van de kostenraming, de bouwplanning, een handboek, fondsenwerving en het leidinggeven op de bouwplaats deel uit van de uitdaging om te ontdekken wat de potentie is van een Design & Build aanpak op academisch niveau. De bouw van het project vond meteen na het afstuderen plaats. In vier maanden tijd is samen met lokale arbeiders en een internationale groep van vrijwilligers het ontwerp omgezet is een reëel gebouw: Pavilions for Okana.