Nederlands English

In the city of Taranto (south Italy), industrial foul-up is one of the biggest contributors of the high percentage of cancer-death. The project has been developed followed three main themes: Relocation, Remediation, Economic Alternative. They are presented in a multi-scale scenario divided in 5 different projects, every one embracing a different scale from territory to neighborhood. What if the “centre” changes? from the city, to the factory, to the territory.
In the city of Taranto (south Italy), industrial foul-up is one of the biggest contributors of the high percentage of cancer-death. The project has been developed followed three main themes: Relocation, Remediation, Economic Alternative. They are presented in a multi-scale scenario divided in 5 different projects, every one embracing a different scale from territory to neighborhood. What if the “centre” changes? from the city, to the factory, to the territory.

The Italian government aware to the economic crisis to avoid the factory closure, is guiding a project for reforming the cycle production. However, the rural cultivated area around the city will not be available anymore and moreover people are reclaiming a new place where live.
The Italian government aware to the economic crisis to avoid the factory closure, is guiding a project for reforming the cycle production. However, the rural cultivated area around the city will not be available anymore and moreover people are reclaiming a new place where live.

The project aims to transform the territory into a park made by different landscapes where mixed residential and productive areas could provide a new economy for the population.
The project aims to transform the territory into a park made by different landscapes where mixed residential and productive areas could provide a new economy for the population.

Cultural land Park The abandoned landscape will be reactivated by a phytoreclamation plantation which can extract the polluted agents from the terrain. The biomass produced collecting the plants could be utilized for the production of biofuel to create a new economy for the city and the people. A slow changed of function of the factory will created unemployed society, this new land-production will create job for this people.
Cultural land Park The abandoned landscape will be reactivated by a phytoreclamation plantation which can extract the polluted agents from the terrain. The biomass produced collecting the plants could be utilized for the production of biofuel to create a new economy for the city and the people. A slow changed of function of the factory will created unemployed society, this new land-production will create job for this people.

Productive landscape Other form of reclamation will be impossible to applied in this territory because the vastness of the land. A phytoreclamation will be less incisive but will have the same results at the end of the cycle after 30/40 years the land could be re-naturalized and transformed in a different park, agricultural and cultural as well. On the same time food production would be made by greenhouses.
Productive landscape Other form of reclamation will be impossible to applied in this territory because the vastness of the land. A phytoreclamation will be less incisive but will have the same results at the end of the cycle after 30/40 years the land could be re-naturalized and transformed in a different park, agricultural and cultural as well. On the same time food production would be made by greenhouses.

View of swimming pool in Mare piccolo, the small see will become again a leisure place.
View of swimming pool in Mare piccolo, the small see will become again a leisure place.

MASSERIA: TOURIST + RECYCLING place The masseria: (fortified farmhouse) is system of property born during the feudalism. They should be elaborated and reused as node for collecting the plants and also be developed as a place for tourism. The municipality will provide the tools in form of local law and people in form of private, families, association or company, should have the ownership of a portion of land. They could buy, or rent the property, or borrow the land only.
MASSERIA: TOURIST + RECYCLING place The masseria: (fortified farmhouse) is system of property born during the feudalism. They should be elaborated and reused as node for collecting the plants and also be developed as a place for tourism. The municipality will provide the tools in form of local law and people in form of private, families, association or company, should have the ownership of a portion of land. They could buy, or rent the property, or borrow the land only.

View of the park-land, the ancient pasturer’s pathways, will become walkable way to enter in the territory.
View of the park-land, the ancient pasturer’s pathways, will become walkable way to enter in the territory.
PROJECTINDEX
WINNAAR
(RE)CLAIMED LAND
Technische Universiteit Delft
URBAN DESIGN

Scenario voor een democratisch landschap in een vervuilde regio
Het afstudeerplan beoogt de transformatie van het plangebied het zuiden van Italië tot een park met verschillende landschappen. Daarbinnen bevinden zich gebieden met een gemengde woon werk bestemming die middels een regeneratieve of circulaire economie werkgelegenheid biedt aan de bevolking. Door de huidige geliberaliseerde geglobaliseerde economie is er in de streek een geschikte conditie voor verschillende economische ontwikkelingen.
In het zuid Italiaanse Taranto is de vervuiling door de staalindustrie de belangrijkste oorzaak van de hoge sterfte door kanker. Vanwege de economische crisis wil de regering de staalfabriek niet sluiten, maar heeft ze wel een project opgestart om het productieproces aan te passen. Het landelijk gebied bij de fabriek is vanwege de vervuiling onbruikbaar en kan niet meer betreden worden. De bewoners eisen een nieuwe plek om te wonen op grote afstand van de fabrieksschoorstenen.
Het project wordt ontworpen aan de hand van drie belangrijke thema´s. Verplaatsing, sanering en economische alternatieven vormen de basisingrediënten van het project. Ze zijn vertegenwoordigd in een scenario dat verschillende schaalniveaus omspant en ze zijn verdeeld over vijf verschillende projecten, elk op een verschillende schaal. Van het landschap tot het stedelijke bouwblok.
XL Het plangebied beslaat 400 km2 bestaande uit braakliggend terrein, verlaten plattelandsbebouwing en zwaar verontreinigde grond. De verontreiniging wordt bestreden door middel van fytoremediatie. De teelt en de oogst van de vervuilde gewassen die gebruikt worden voor de fytoremediatie vindt plaats vanuit de Masserias, historische gefortificeerde boerderijen die de maat van het landschap afleesbaar maken. De gewassen worden vervolgens benut als biomassa voor de energieproductie ten behoeve van de stad. Deze nieuwe teelt biedt werk voor een nieuw type arbeider. De vergeten schapenpaadjes worden benut als routes om het gebied, dat rijk is aan interessante natuurlijke en archeologische plekken, te ontdekken.
L Een lightrail verbinding maakt gebruik van het tracé van de voormalige militaire spoorweg langs de rivier. Zo worden op duurzame wijze de satellietsteden rond de kleine zee en de verschillende historische, landschappelijke en agrarische bestemmingen met elkaar verbonden. Ook kan iedereen met de lightrail het momenteel verboden landschap ervaren.
M De bewoners van Tamburi worden langzamerhand verplaatst naar een verder van de fabriek gelegen zone. De buurt leed onder de toenemende vervuiling. Vooral in de jaren zestig toen de fabriek draaide als nooit tevoren en sterk uitbreidde kreeg Tamburi het zwaar te verduren. Na de sloop van de buurt wordt er een bufferzone gerealiseerd door middel van beboste heuvels die de resterende woonbuurten beschermen tegen de vervuiling.
S De 18.000 bewoners van Tamburi worden verplaatst naar de marinewerf. Daar wordt om te beginnen de openbare ruimte ontworpen van waaruit vervolgens verschillende woningtypologieën worden ontwikkeld. Gesloten bouwblokken, torens, rijtjeshuizen in combinatie met verschillende groene structuren bepalen het karakter van de nieuwe buurten. Op de heuvel waar ooit het kruitmagazijn gevestigd was, een monument van de Eerste Wereldoorlog, wordt een campus gebouwd. Dankzij de toepassing van nieuwe technologieën en de noodzaak om het vervuilde land te reinigen en opnieuw te gaan gebruiken is een universiteit op deze specifieke vakgebieden hier op zijn plaats.
XS De wijk Paolo VI is oorspronkelijk gebouwd om de werkers van de staalfabriek en hun families te huisvesten. Momenteel is het een nietszeggende slaapwijk. Voor dit gebied is een strategie ontwikkeld die uitgaat van de herdefiniëring van de ruimtelijke kwaliteiten en de rehabilitatie van de openbare ruimte. Een nieuwe tramlijn verbindt de wijk met de andere delen van de stad. Door een deel van het groen een semi private status te geven wordt kleinschalige tuinbouw en tuinieren door particulieren gestimuleerd, hetgeen kan bijdragen aan de opbloei van de groenstructuur en een grotere betrokkenheid van de bewoners bij het groen, de omgeving en de publieke ruimte.
Het project herdefinieert de relatie tussen het gebied, zijn bewoners en de beleidsmakers.