Nederlands English

Plankaart
Plankaart

Het faseringsmodel laat zien hoe het ontwerp opgebouwd kan worden in meerdere fases waarbij in elke fase de balans tussen infrastructuur, ruimte en programma ingebracht wordt.
Het faseringsmodel laat zien hoe het ontwerp opgebouwd kan worden in meerdere fases waarbij in elke fase de balans tussen infrastructuur, ruimte en programma ingebracht wordt.

Stationsplein Oost is een nieuw plein voor bezoekers en bewoners van Sloterdijk. Een nieuwe vloer wordt op de verdiepte sporen gelegd als een soort deksel. Op de nieuwe vloer komen grote plantenborders met zitbanken. De paviljoens op dit plein bieden ruimte aan kleine horeca en fietsenstallingen. Een weg over het plein heen maakt een nieuwe verbinding over het spoor. Hierdoor wordt het gehele plangebied beter ontsloten. Een brede trap verbindt het buurtplein met het lager gelegen busplein.
Stationsplein Oost is een nieuw plein voor bezoekers en bewoners van Sloterdijk. Een nieuwe vloer wordt op de verdiepte sporen gelegd als een soort deksel. Op de nieuwe vloer komen grote plantenborders met zitbanken. De paviljoens op dit plein bieden ruimte aan kleine horeca en fietsenstallingen. Een weg over het plein heen maakt een nieuwe verbinding over het spoor. Hierdoor wordt het gehele plangebied beter ontsloten. Een brede trap verbindt het buurtplein met het lager gelegen busplein.

Het park verbindt Brettenscheg met Westerpark. De kleine heuveltjes in het landschap worden gevormd door puin van de gesloopte bebouwing in deze zone. Het regenwater van het gehele stationsgebied wordt in deze zone afgewaterd naar de Brettenscheg. Daarmee vormt het park samen met de Brettenscheg een gesloten watersysteem. Nieuwe woningen die aan het park liggen kunnen worden voorzien van een grijs watersysteem. Het park is een recreatiezone voor bewoners van Slotermeer, werknemers, studenten van de ROC’s en nieuwe inwoners van Sloterdijk
Het park verbindt Brettenscheg met Westerpark. De kleine heuveltjes in het landschap worden gevormd door puin van de gesloopte bebouwing in deze zone. Het regenwater van het gehele stationsgebied wordt in deze zone afgewaterd naar de Brettenscheg. Daarmee vormt het park samen met de Brettenscheg een gesloten watersysteem. Nieuwe woningen die aan het park liggen kunnen worden voorzien van een grijs watersysteem. Het park is een recreatiezone voor bewoners van Slotermeer, werknemers, studenten van de ROC’s en nieuwe inwoners van Sloterdijk

Stationsplein West is het formele plein van het station. Hier worden reizigers opgehaald met de taxi of lunchen mensen onder de bomen op het plein. Het grote vlak op het midden van het plein is een hardstenen vloer met daarin fonteintjes. De fontein maakt mist zoals ook veel te zien is in de haven. Als de fontein niet aan staat dan biedt het grote plein ruimte voor een evenement of markt. De nieuwe wand van bebouwing aan de westzijde en dubbele bomenrijen op het plein zelf kaderen de ruimte van het plein in. Aan de randen van het plein bevinden zich functies voor reizigers en bewoners van de blokken rondom het plein. De stationslaan die het plein doorsnijdt verbindt het plein met de cruiseterminal.
Stationsplein West is het formele plein van het station. Hier worden reizigers opgehaald met de taxi of lunchen mensen onder de bomen op het plein. Het grote vlak op het midden van het plein is een hardstenen vloer met daarin fonteintjes. De fontein maakt mist zoals ook veel te zien is in de haven. Als de fontein niet aan staat dan biedt het grote plein ruimte voor een evenement of markt. De nieuwe wand van bebouwing aan de westzijde en dubbele bomenrijen op het plein zelf kaderen de ruimte van het plein in. Aan de randen van het plein bevinden zich functies voor reizigers en bewoners van de blokken rondom het plein. De stationslaan die het plein doorsnijdt verbindt het plein met de cruiseterminal.

Nieuwe woonblokken worden toegevoegd aan Sloterdijk. De woonblokken vormen samen ensembles rondom een binnenterrein. De binnenterreinen zijn openbaar. Door de hoogteverschillen in het plangebied kan het parkeren grotendeels verdiept worden opgelost. Alle blokken hebben een collectief element in zich. Een gezamenlijke daktuin, een speelhal op de begane grond of een werkruimte. Ontwikkeling van de woonblokken gebeurt stap-voor-stap; individueel, particulier, collectief of door commerciële partijen. Samen met de bestaande utilitaire bebouwing vormen de blokken een Amsterdams stationsgebied.
Nieuwe woonblokken worden toegevoegd aan Sloterdijk. De woonblokken vormen samen ensembles rondom een binnenterrein. De binnenterreinen zijn openbaar. Door de hoogteverschillen in het plangebied kan het parkeren grotendeels verdiept worden opgelost. Alle blokken hebben een collectief element in zich. Een gezamenlijke daktuin, een speelhal op de begane grond of een werkruimte. Ontwikkeling van de woonblokken gebeurt stap-voor-stap; individueel, particulier, collectief of door commerciële partijen. Samen met de bestaande utilitaire bebouwing vormen de blokken een Amsterdams stationsgebied.

Dit woonblok is een ensemble dat zich om een bestaand kantoorgebouw vouwt. Door een bestaande dichte gevel van dit gebouw kan de ontstane ruimte een publieke ruimte worden te gebruiken als lunchruimte door medewerkers van het kantoor en als buitenruimte door inwoners van de nieuwe woningen.
Dit woonblok is een ensemble dat zich om een bestaand kantoorgebouw vouwt. Door een bestaande dichte gevel van dit gebouw kan de ontstane ruimte een publieke ruimte worden te gebruiken als lunchruimte door medewerkers van het kantoor en als buitenruimte door inwoners van de nieuwe woningen.
PROJECTINDEX
 
BESTEMMING SLOTERDIJK
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

een park ën een bos van asfalt en beton
Sloterdijk neemt een belangrijke positie in binnen de Metropoolregio Amsterdam. De plek is echter aan een vergaande herziening toe. Om de plaatswaarde van Sloterdijk te verhogen wordt een hoogwaardig stedelijk weefsel gerealiseerd en de aanhechting met de omgeving versterkt. Zo wordt Sloterdijk ontwikkeld van knooppunt tot bestemming. De focus ligt op lokale verbindingen, openbare ruimte en specifieke oplossingen voor wonen in een utilitair gebied. Doel van dit project is om het metropolitane karakter van Amsterdam te versterken door in het stationsgebied van Sloterdijk de grote schaal te verbinden met de kleine schaal van de omliggende buurten.
De stad Amsterdam of de regio Amsterdam heeft niet het formaat van een metropool maar wel de kenmerken die een metropool typeren: diversiteit en nabijheid van voorzieningen, recreatie, cultuur, wonen en werkgelegenheid. Amsterdam werd ooit door Mick Jagger ‘the worlds smallest metropolis’ genoemd.
De strategie van de aanpak bestaat uit de versterking van de bestaande contrasten tussen de grote infrastructuur en een natuurgebied met de hoogste natuurwaarde van Amsterdam. Door het benadrukken van dit contrast wordt juist die schoonheid kenmerkend voor Sloterdijk. De verstedelijking geeft het nieuwe park bestaansrecht en het groen verovert tegelijkertijd terrein in het stationsgebied. De openbare ruimte wordt in dit project de bindende factor. Door aan de onbebouwde velden een functionele invulling te geven wordt de ruimte gedefinieerd. Dit geeft Sloterdijk een menselijke maat. Semiopenbare ruimten tussen de bouwblokken verbinden privé met openbaar, de nieuw ingerichte straten maken van het gebied een eenheid, de pleinen rondom het station bieden oriëntatie en geven Sloterdijk een eigen identiteit binnen de Metropoolregio van Amsterdam.
In het plan wordt voorzien in 3.000 woningen. Deze nieuwe bebouwing vlecht zich tussen de bestaande bebouwing. De toegevoegde massa is bijna gelijk aan de bestaande hoeveelheid bebouwing. De verdichting vindt plaats in intensieve laagbouw aan het park en hoogbouw rond het station. Door nieuwe verbindingen en nieuw programma opent Sloterdijk zich naar Nieuw West. Hier begint het transformatieproces van Haven Stad dat ten oosten van Sloterdijk ligt. Door uitruil van lege kantoorvloeren binnen het plangebied ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling. Op deze manier wordt leegstand geconcentreerd en vervolgens kunnen lege, afgeschreven gebouwen in de parkzone worden gesloopt. De disciplines landschap, stedenbouw en architectuur worden in dit project ingezet om tot een integraal plan voor het gebied te komen. Gefaseerd wordt de neerwaartse spiraal waarin Sloterdijk zich bevindt gestopt en balans tussen infrastructuur, ruimte en programma gerealiseerd.
De interventies van dit ontwerp haken aan bij projecten of belangen die in het verleden al zijn voorgesteld en waar financiële reserveringen voor zijn gemaakt bij verschillende instanties. Voorbeelden hiervan zijn het stationsplein, renovatie van het stationsgebouw, een tweede cruiseterminal voor Amsterdam, herstel van de scheggenstructuur van Amsterdam, verbinding tussen Nieuw West en Sloterdijk en de afwaardering van de Haarlemmerweg door opening van de Westrandweg in 2013.
Het ontwerp introduceert leefkwaliteit door herdefinitie van de bestaande ruimte van Sloterdijk. Het plan bestaat uit een ontwerpend onderzoek, waarin het gebied in een historische en stedelijke context wordt geplaatst, een uitgebreide serie verkenningen naar mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de toekomst, een strategie voor transformatie en een beeldende visie voor de openbare ruimte en type bebouwing. Daarnaast beschikt het plan over een zekere dromerigheid. Door deze dromerigheid te verbeelden ontstaat een eigen verhaal van de plek, het verhaal van Sloterdijk.