Nederlands English

Klimaatstrategieën. Een compact zonnestroomsysteem is geïntegreerd in het parabolisch gekromde dak, dat naast elektriciteit zorgt voor bescherming en schoon drinkwater.
Klimaatstrategieën. Een compact zonnestroomsysteem is geïntegreerd in het parabolisch gekromde dak, dat naast elektriciteit zorgt voor bescherming en schoon drinkwater.

Mass customization, de combinatie van digitaal ontwerpen en digitale productie maakt de productie van unieke objecten even duur als de productie van identieke objecten. Deze nieuwe industriële revolutie maakt het mogelijk dat elk ontwerp perfect past in zijn klimatologische, culturele, technologische en historische context.
Mass customization, de combinatie van digitaal ontwerpen en digitale productie maakt de productie van unieke objecten even duur als de productie van identieke objecten. Deze nieuwe industriële revolutie maakt het mogelijk dat elk ontwerp perfect past in zijn klimatologische, culturele, technologische en historische context.

Montage veranda. Het beproefde principe van CNC gefreesde elementen met geïntegreerde 'friction-fit' verbindingen is ontwikkeld op de schaal van het totale gebouw om een nieuw, hoog niveau van aanpasbaarheid, eenvoud, materiaal efficiency, esthetiek en constructieve prestaties te bereiken.
Montage veranda. Het beproefde principe van CNC gefreesde elementen met geïntegreerde 'friction-fit' verbindingen is ontwikkeld op de schaal van het totale gebouw om een nieuw, hoog niveau van aanpasbaarheid, eenvoud, materiaal efficiency, esthetiek en constructieve prestaties te bereiken.

CNC schaalmodel Haïtiaans huis. Het bouwsysteem faciliteert de ornamentiek.
CNC schaalmodel Haïtiaans huis. Het bouwsysteem faciliteert de ornamentiek.

Geavanceerde 2,5D gefreesde houtverbindingen op ware grootte.
Geavanceerde 2,5D gefreesde houtverbindingen op ware grootte.

Interieur
Interieur

Interieur
Interieur

Detail
Detail
PROJECTINDEX
 
ECONNECT
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Plan voor een bouwsysteem op basis van CNC gefreesde vlakke elementen met geïntegreerde 'friction-fit' verbindingen. Het systeem is toegepast in het ontwerp voor de herbouw van een door de aardbeving getroffen informele wijk in Port-Au-Prince, Haïti.
Het project combineert de potentie van een Nieuwe Industriële Revolutie met de productie van goedkope woningen voor de snel groeiende wereldbevolking. Dit is een van de grootste uitdagingen van deze tijd.
De invloed van Computer Aided Design (CAD) heeft al een grote vlucht genomen en gaat momenteel steeds vaker vergezeld van Computer Aided Manufacuturing (CAM). Digitale productie creëert een directe link tussen de digitale en de fysieke wereld en biedt daarmee een groot scala aan nieuwe mogelijkheden. Sommige experts in dit vakgebied, zoals Neil Gershenfeld en Chris Anderson, voorspellen zelfs een nieuwe industriële revolutie. Door gebruik te maken van digitale netwerken van gedeelde kennis en digitale productiemiddelen zal die resulteren in de democratisering van productie.
De directe connectie tussen bits en atomen maakt het mogelijk om gebouwen te maken zoals men software maakt. Digitale, aanpasbare blauwdrukken van fysieke gebouwcomponenten kunnen wereldwijd worden gedeeld en ontwikkeld. Vervolgens kunnen op basis van die blauwdrukken lokaal direct onderdelen geproduceerd worden met behulp van digitale productiemiddelen, bijvoorbeeld CNC-frezen.
Deze manier van ontwerpen heeft een groot potentieel om de kwaliteit te verhogen en de innovatie te stimuleren van bouwwerken die door de gebruikers zonder tussenkomst van architecten gebouwd worden. Door ontwerpprocessen te ontwikkelen die gebruik maken van evoluerende collectieve ontwerpintelligentie wordt een individuele ontwerper op een effectieve manier ondersteund in het creatieve ontwerpproces.
Het ontwikkelde ontwerpproces is toegepast in een realistische case-study voor een 'transitional shelter' in een informele wijk van Port-Au-Prince die in 2010 getroffen werd door de aardbeving. Het ontwerp voorziet in drie basisbehoeften na een natuurramp: bescherming, elektriciteit en schoon drinkwater. Een zonne-energiesysteem is geïntegreerd in het dominante parabolische dak. Het ontwikkelde bouwsysteem bestaat uit CNC gefreesde platen die lokaal kunnen worden geproduceerd en in elkaar worden gezet met verbindingen die enkel op wrijving berusten. Dit constructieprincipe werd in 2006 bedacht door Sass en Botha bij het MIT. Het nieuwe bouwsysteem is een combinatie van een wand- en een kolomsysteem. Het maximaliseert de efficiëntie van het materiaalgebruik en heeft een hoge mate van flexibiliteit. De details zijn geïnspireerd op klassieke Japanse houtverbindingen. Ze kunnen 2,5D gefreesd worden door optimaal gebruik te maken van de derde as op een freesmachine. Op deze wijze kunnen verbindingen gerealiseerd worden die alleen door wrijving geborgd worden en waarmee een stijve constructie gerealiseerd kan worden. Om het materiaalverlies te minimaliseren zijn verschillende principes ontwikkeld. Zo zijn de vloertegels opgeknipt in delen die precies passen in de restruimte van andere elementen. De verbindingen hebben ook een ornamentieke kwaliteit die kan worden gezien als een moderne interpretatie van de Haïtiaanse vernacular architectuur met zijn gedecoreerde 'gingerbread' huizen.
Het bestaande principe van CNC gefreesde elementen met geïntegreerde 'friction fit' verbindingen voor gebouwgrote constructies is in dit plan doorontwikkeld tot een nieuw niveau van aanpasbaarheid, eenvoud, materiaal efficiency, mechanische eigenschappen en esthetiek.