Nederlands English

MediaMetro langsdoorsnede ~ Een informatiedistributiepunt vormt in combinatie met een nooit gebruikt metrostation een ondergrondse sociaalculturele hybride.
MediaMetro langsdoorsnede ~ Een informatiedistributiepunt vormt in combinatie met een nooit gebruikt metrostation een ondergrondse sociaalculturele hybride.

MediaMetro dwarsdoorsnede ~ Elke Borgerhoutenaar krijgt toegang tot kennis, informatie, stedelijke goederen, plekken om te werken, te debatteren, maar ook een plek om te ontspannen en te ontsnappen aan de stadsdrukte.
MediaMetro dwarsdoorsnede ~ Elke Borgerhoutenaar krijgt toegang tot kennis, informatie, stedelijke goederen, plekken om te werken, te debatteren, maar ook een plek om te ontspannen en te ontsnappen aan de stadsdrukte.

MediaCube dwarsdoorsnede ~ De Mediacube opereert als maalstroom van media, mensen en licht en biedt vanuit zijn stolp een venster op de hedendaagse wereld.
MediaCube dwarsdoorsnede ~ De Mediacube opereert als maalstroom van media, mensen en licht en biedt vanuit zijn stolp een venster op de hedendaagse wereld.

BiblioTube Dwarsdoorsnede ~ De BiblioTube herbergt een bibliotheek, fungeert tegelijkertijd als transferruimte en vormt de verbindende as tussen de MediaCube, de Sharing markt, het metroperron en de straat. Boeken worden hier uitgeleend, gedeeld, verkocht en vereerd.
BiblioTube Dwarsdoorsnede ~ De BiblioTube herbergt een bibliotheek, fungeert tegelijkertijd als transferruimte en vormt de verbindende as tussen de MediaCube, de Sharing markt, het metroperron en de straat. Boeken worden hier uitgeleend, gedeeld, verkocht en vereerd.

MediaMetro straataanzicht ~ Vanaf de straat wordt een ondergrondse wereld geïntroduceerd. De trap begeleidt de bezoeker rondom de Mediacube naar de Bibliotube in de ondergrondse voormalige metroloketzaal.
MediaMetro straataanzicht ~ Vanaf de straat wordt een ondergrondse wereld geïntroduceerd. De trap begeleidt de bezoeker rondom de Mediacube naar de Bibliotube in de ondergrondse voormalige metroloketzaal.

MediaMetro Plattegronden
MediaMetro Plattegronden

MediaMetro exploded view
MediaMetro exploded view

Maquette Stedenbouwkundig ~ Nieuwe knooppunten met bovenlokale sociaal-culturele voorzieningen vormen een samenhangend sociaal-cultureel weefsel.
Maquette Stedenbouwkundig ~ Nieuwe knooppunten met bovenlokale sociaal-culturele voorzieningen vormen een samenhangend sociaal-cultureel weefsel.
PROJECTINDEX
 
MEDIAMETRO
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

"Oude Waarden ~ Nieuwe Normen"
In het hart van het Antwerpse Borgerhout, onder de drukke Turnhoutsebaan bevindt zich MediaMetro. Een informatiedistributiepunt vormt in combinatie met een nooit gebruikt metrostation een ondergrondse sociaalculturele hybride. Het hergebruikt en transformeert een ongebruikt kavel in een arme maar levendige wijk dat de bewoners van Borgerhout binnen en buiten de ring, Intramuros en Extramuros, met elkaar verbindt.
‘Een ode aan het boek als symbool voor potentie en groei, een gemedialiseerde ruimte als platform en toegangspunt voor het digitale gedachtegoed, een sharingmarkt als collectief bezit, samen het mentale, programmatische en fysieke engagement voor Borgerhout.’
MediaMetro huisvest fysieke en digitale media en voorziet daarmee in de (boven-) lokale behoefte aan een kennis en informatie distributiepunt. Elke Borgerhoutenaar krijgt toegang tot kennis, informatie, stedelijke goederen, plekken om te werken, te debatteren, maar ook een plek om te ontspannen en te ontsnappen aan de stadsdrukte. Het lokale ondernemerschap en de ontwikkeling van de gemeenschap en het individu wordt hiermee gestimuleerd.
Vanaf de straat wordt een ondergrondse wereld geïntroduceerd. De trap begeleidt de bezoeker rondom de Mediacube naar de Bibliotube in de ondergrondse voormalige metroloketzaal. De Bibliotube herbergt een bibliotheek, fungeert tegelijkertijd als transferruimte en vormt de verbindende as tussen de Mediacube, de Sharing markt, het metroperron en de straat. Boeken worden hier uitgeleend, gedeeld, verkocht en vereerd. Vanuit de Bibliotube is de Mediacube bereikbaar, hier wordt digitale data, kennis en informatie gecurateerd en gebroadcast. De Mediacube opereert als maalstroom van media, mensen en licht en biedt vanuit zijn stolp een venster op de hedendaagse wereld. De tweede in- en uitgang leidt naar de Sharingmarkt waar leengoederen worden verdeeld en tentoongesteld.
Antwerpen is ontstaan uit vroegere deelgemeenten, deze oude kernen en infrastructuur bepalen nog steeds voor een groot deel de sociale en ruimtelijke opbouw van de stad. Borgerhout is sociaal en ruimtelijk verdeeld in de wijken Intramuros en Extramuros en worstelt met sociaalculturele problematieken. In Extramuros wonen hoofdzakelijk oudere Vlamingen, in Intramuros jongere Nieuwe Vlamingen. De verdeeldheid tussen de bevolkingsgroepen is hier erg groot en leidt tot onbegrip en spanningen. Het is de plek waar minderheden een eenheid vormen en een onderlinge sterke sociale samenhang vertonen. Juist deze samenhang heeft de potentie uit te groeien tot een sterke ruimtelijke identiteit. Die kan leiden tot een gevoel van trots, betrokkenheid en kan een dynamiek teweeg brengen ter bevordering van een beter leefklimaat. MediaMetro stimuleert en faciliteert dit proces en biedt de bevolkingsgroepen een medium, een gezicht en een stem om zich te uiten.
De verwachte groei van de bevolking en de toenemende multiculturaliteit leidt tot een acuut tekort aan woningen en sociaal-culturele voorzieningen. Het openbaar vervoersnetwerk transformeert van een mono-, naar een polycentrisch mobiliteitsnetwerk. Op de kruising van het mono- en een het polycentrisch mobiliteitsnetwerk ontstaan getransformeerde en nieuwe knooppunten met een hernieuwde dynamiek en betekenis. Deze knooppunten kunnen worden geprogrammeerd met (boven-) lokale sociaal-culturele voorzieningen en vormen een volwaardig sociaal-cultureel weefsel. Voor Borgerhout betekent dit dat er een nieuw knooppunt ontstaat juist op de grens van Intramuros en Extramuros. MediaMetro positioneert zich op dit knooppunt en neemt in Borgerhout een centrale positie in. De mentale en fysieke barrièrewerking van de Ring, de singel en het spoor wordt geslecht door gebruik te maken van de toevallige omstandigheid dat zich onder al het stadsgeweld een al 40 jaar ongebruikt metronetwerk verschuilt. MediaMetro nestelt zich in het hoofdstation Zegel en gebruikt de overige 5 stations aan de 5,4 kilometer lange lijn voor strategische sociaal-culturele programmeringen. Borgerhout, Intramuros en Extramuros worden letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden.