Nederlands English

Wij zijn onderdeel van het ecosysteem. Dit project toont een nieuwe manier van natuur beschermen door het weer onlosmakelijk te verbinden met onze cultuur.
Wij zijn onderdeel van het ecosysteem. Dit project toont een nieuwe manier van natuur beschermen door het weer onlosmakelijk te verbinden met onze cultuur.

Plankaart Het maatschappelijk draagvlak voor natuur wordt vergroot door; het verbinden aan een lokale blauwe economie, cultuurhistorie wordt gezien als sleutel tot succesvolle ruimtelijke én economische ontwikkeling. Door natuur weer dichter bij de belevingswereld, waarbij het toegankelijk en comfortabel is, en waarin de beleving centraal staat. [legenda plankaart/legend on map] 1. natuur- en landbouwontwikkeling in alliantie 2. dorp of stad die bekend staat als open gemeenschap 3. binnendijkse mariene teelten 4. herstel structuur oudland met kreekruggen en poelgebieden 5. benadrukken nieuwland met rationele verkaveling, beplantte dijken
Plankaart Het maatschappelijk draagvlak voor natuur wordt vergroot door; het verbinden aan een lokale blauwe economie, cultuurhistorie wordt gezien als sleutel tot succesvolle ruimtelijke én economische ontwikkeling. Door natuur weer dichter bij de belevingswereld, waarbij het toegankelijk en comfortabel is, en waarin de beleving centraal staat. [legenda plankaart/legend on map] 1. natuur- en landbouwontwikkeling in alliantie 2. dorp of stad die bekend staat als open gemeenschap 3. binnendijkse mariene teelten 4. herstel structuur oudland met kreekruggen en poelgebieden 5. benadrukken nieuwland met rationele verkaveling, beplantte dijken

Juist voor stedelingen is het landschap steeds belangrijker geworden. Deze ambassadeurs van de Oosterschelde worden met een aantrekkelijk landschap en productontwerpen verleid de Oosterschelde te bezoeken. Vanuit de open dorpen, deze zijn ontvankelijk voor verandering, zullen allianties gesloten worden.
Juist voor stedelingen is het landschap steeds belangrijker geworden. Deze ambassadeurs van de Oosterschelde worden met een aantrekkelijk landschap en productontwerpen verleid de Oosterschelde te bezoeken. Vanuit de open dorpen, deze zijn ontvankelijk voor verandering, zullen allianties gesloten worden.

Branding van de Oosterschelde met producten van lokale grondstoffen
Branding van de Oosterschelde met producten van lokale grondstoffen

Allianties sluiten voor de toekomst
Allianties sluiten voor de toekomst

De aanleg van een getijdenbad aan de voet van de Zeelandbrug is de eerste stap in deze missie om de natuur weer te verbinden met onze cultuur
De aanleg van een getijdenbad aan de voet van de Zeelandbrug is de eerste stap in deze missie om de natuur weer te verbinden met onze cultuur

Door slim gebruik van het watersysteem en reststromen ontstaat een duurzame economie. Een aantrekkelijk landschap met hoge biodiversiteit strekt zich uit tussen monumentenstad Zierikzee en de Oosterschelde door een simpele ingreep in het watersysteem
Door slim gebruik van het watersysteem en reststromen ontstaat een duurzame economie. Een aantrekkelijk landschap met hoge biodiversiteit strekt zich uit tussen monumentenstad Zierikzee en de Oosterschelde door een simpele ingreep in het watersysteem
PROJECTINDEX
 
ZOUTKRISTALLEN
Amsterdam University of the Arts
LANDSCAPE DESIGN

Een strategie voor het reactiveren van de rijke natuur van de Oosterschelde
Zoutkristallen is een proces waarin natuur en landbouwontwikkeling leidt tot een gastvrij productielandschap waarin mens en dier zich welkom voelt. Met een aantrekkelijk landschap en productontwerpen gemaakt van lokale grondstoffen worden ambassadeurs van de Oosterschelde aangesproken. De aanleg van een getijdenbad is de eerste stap in de missie de natuur weer te verbinden met onze cultuur.
Dit plan toont een nieuwe manier van natuur beschermen in en rond de Oosterschelde door het weer onlosmakelijk te verbinden met onze cultuur. Dat is nodig, want terwijl het ecosysteem piept en kraakt worden we door de afstandelijkheid en technocratie van het huidige natuurbeleid steeds verder verwijderd van datgene wat we liefhebben, de natuur, en neemt de biodiversiteit steeds verder af. De Oosterschelde is het landschap van mijn jeugd en heb daarom dit reddingsplan gemaakt. Ik ken de haast om de hoogste vloed te halen, het gevoel van zoutkorrels die na het zwemmen achterblijven op je huid, de textuur van de zilte zeekraal in je mond. De herinnering van de rode snavels van de scholeksters op de zilveren achtergrond, het zilte water dat met elk tij door de mosselen wordt gezuiverd. De missie van dit afstudeerplan is deze rijke natuur van de Oosterschelde te behouden.
Bijna 50 jaar geleden was de discussie rond de afsluiting van de Oosterschelde een nationaal onderwerp. Open, dicht of halfopen was de vraag, aangeslingerd door een groep actievoerders uit Yerseke die hun leefomgeving bedreigd zag met de komst van een dichte dam. De Aktiegroep Oosterschelde Open vestigde met hun acties de aandacht op de Oosterschelde door herrie te schoppen, politici te achtervolgen en leuzen te kalken. Nu de strijdbare jaren '70 voorbij zijn, zal het gevecht om een levend landschap op een andere manier gevoerd moeten worden. Zoutkristallen wil een verandering in denken teweeg brengen. Hoe is cultuur en natuur weer te versmelten? De cultuurgeschiedenis van het Zeeuwse landschap toont aan dat natuur en economie eeuwenlang in balans was. Pas na de Watersnoodramp van 1953 is door ruilverkaveling en de aanleg van de Oosterscheldekering, ecologische en landschappelijke armoede ontstaan. Nieuwe grootschalige natuur aanleggen of de kering afbreken is zowel financieel als maatschappelijk geen oplossing. Wel door een andere attitude ten opzichte van natuur te ontwikkelen. Ons verlangen naar ambachtelijkheid, oorspronkelijkheid en dingen die echt zijn, die je kan aanraken en ruiken komt tot uiting in keramiek en wol-objecten onder de naam Label Oosterschelde.
Zoutkristallen is de metafoor voor het zoeken naar een brede maatschappelijke basis voor het behoud van natuur. Juist op die plekken waar conventionele landbouw geen toekomst heeft zijn allianties en innovatieve teelten, zoals de herintroductie van meekrap en schelpdiercultuur op land, kansrijk. Beide zijn exclusief verbonden aan de Zeeuwse cultuur want alleen met diepgeworteld begrip van deze cultuur kan natuurontwikkeling plaatsvinden. Dit leidt tot een duurzame economie, een hogere biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Juist dat aantrekkelijke landschap is steeds belangrijker voor de stedeling; de ambassadeur van de Oosterschelde. Zoals Jac.P. Thijsse het wonderlijke vogelleven beleefbaar maakte voor de stadsbewoner zijn de ruimtelijke ingrepen in Zoutkristallen ontworpen met een menselijke schaal. Het ontwerp bestaat uit een reeks kleine voorstellen waaromheen de nieuwe attitude kan uitgroeien, kristalliseren: de herkenbare vorm en maat van het getijdenbad verleid de toerist de Oosterschelde te betreden, de liniedijk laat de geschiedenis herleven maar zorgt ook voor een microklimaat voor de gewassen en door een nieuw gebruik van de waterstructuur ontstaat zowel een economische ontwikkeling als een romantisch landschap vol zeeasters. Elke ingreep heeft een culturele, landschappelijke en ecologische component in zich; mogelijk gemaakt door nieuwe allianties van gebruikers.
De landschapsstrategie verleid partijen met schetsmatige beelden van toekomstige landschappen. Dit is zowel toepasbaar in een uitvoeringsgerichte strategie in samenwerking met boeren en bedrijven, als in een initiërend planproces waarin samenwerkingsverbanden met kunstenaars en wetenschappers wordt aangegaan. Samenwerking is essentieel voor een duurzame groene toekomst en Zoutkristallen geeft aan hoe we condities kunnen scheppen voor leven. Met de ontwikkeling van het Label Oosterschelde wordt het verhaal van de Oosterschelde meeverkocht en ambassadeurs gevonden. De missie stopt niet bij de ontvangst van het diploma, maar gaat verder. Samen met ontwerpers en wetenschappers zullen de producten en ideeën van Label Oosterschelde verder worden ontwikkeld waardoor ze in de toekomst betekenis voor iedereen zullen hebben.