Nederlands English

Schematische doorsnede om de druk te illustreren die het water uitoefent op het landschap in een cycloonseizoen.
Schematische doorsnede om de druk te illustreren die het water uitoefent op het landschap in een cycloonseizoen.

Green Towns workshop
Green Towns workshop

Verschillende ingrepen hebben verschillende uitvoerders en materialen nodig. Samen vormen deze principes het landschapsplan.
Verschillende ingrepen hebben verschillende uitvoerders en materialen nodig. Samen vormen deze principes het landschapsplan.

Doorsnede van de wind brekende groene strook in combinatie met het zand vang systeem.
Doorsnede van de wind brekende groene strook in combinatie met het zand vang systeem.

Impressie van de windbreker aan het strand van Vatomandry.
Impressie van de windbreker aan het strand van Vatomandry.

Doorsnede van het helofyten filter systeem voor een schoon en gezond moerasgebied.
Doorsnede van het helofyten filter systeem voor een schoon en gezond moerasgebied.

Impressie van hoe het moerasgebied gebruikt kan worden door de inwoners.
Impressie van hoe het moerasgebied gebruikt kan worden door de inwoners.




PROJECTINDEX
 
CYCLONE RESILIENT LANDSCAPE
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Dit afstudeerproject en het landschapsplan is gericht op het bestrijden van de effecten van tropische cyclonen op Madagaskar.
Vatomandry is één van de vele steden aan de oostkust die jaarlijks door een cycloonseizoen getroffen wordt en is gekozen als studiegebied. De tropische stormen resulteren in verwoeste huizen, overstromingen en een ongezonde leefomgeving.
Noodhulp wordt in deze situatie geboden aan de meest kwetsbare mensen door de NGO CARE. Dit is een oplossing die zich richt op de korte termijn. CARE heeft een programma voor het verminderen van het risico van natuurrampen (‘disaster risk reduction’), maar de rol van het landschap is hier onvoldoende in opgenomen. Om dit programma te verbeteren presenteert dit afstudeerproject acties gerelateerd aan de landschapsarchitectuur, die nodig zijn om een kwetsbare stad veerkrachtig te maken tegen rampen. Deze acties zijn zowel methodisch voor de NGOals fysiek voor Vatomandry.
Om veerkracht te realiseren, is langdurige inzet van de bewoners nodig. Daarom is het belangrijk om inwoners bewust te maken van hun omgeving, hen zelf ontwikkelingsplannen te laten maken en om hen in staat te stellen om deze plannen zelf uit te voeren. In dit ‘open-ended’ onderzoek werden verschillende participatieve methoden gebruikt om dit te realiseren en de verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen.
Eén van de methoden, de Green Towns workshop, is gebaseerd op onderzoek van Dr. Ir. Duchhart in Kenia en is aangepast aan de omstandigheden in Madagaskar. In deze workshop worden de bewoners van het dorp zich bewust van het effect dat hun menselijk handelen heeft op het landschap. Er wordt aandacht besteed aan landschappelijke en maatschappelijke problemen en mogelijke oplossingen. De methode resulteert in een landschapsplan, een actieplan en een vrijwilligers groep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het actieplan. Het bleek echter moeilijk te zijn voor de bewoners om echt tot actie over te gaan om hun dorp veerkrachtiger te maken. Daarom werd ter plekke de fotomontage workshop uitgevonden en geïntroduceerd. In deze workshop konden bewoners specifieke probleemgebieden aanpassen met lokale materialen uit de beeldenbank. Na deze extra workshop waren de bewoners gemotiveerd om tot actie over te gaan en legden ze een drainage kanaal aan.
Deze twee workshops alsmede een landschapsanalyse vormen het antwoord op de methodische acties van de onderzoeksvraag en zijn tevens de basis voor het landschapsplan. Het landschapsplan geeft aanbevelingen voor fysieke acties om het landschap van Vatomandry te verbeteren, het is geen blauwdruk. De ontwerpprincipes zijn algemeen van toepassing op soortgelijke steden langs de oostkust. Tot de ingrepen behoren een drainagesysteem tegen overstromingen, windsingels, zand vangende grassen, het zuiveren van water door middel van wetlands en de aanplanting van vegetatie voor beschutting, gezondheid en extra inkomen. Ten slotte geeft de thesis een idee voor een implementatiestrategie van deze acties door de belanghebbenden erbij te betrekken. Door uitvoering van deze strategie zal de veerkracht van het landschap met zijn bewoners worden verbeterd.