Nederlands English

Zuid-west gevel
Zuid-west gevel

Doorsnede
Doorsnede

Open kern
Open kern


Openbare cul-de-sac
Openbare cul-de-sac
PROJECTINDEX
 
VILLA AL-CHAMAN
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Dit ontwerp voor een residentie van de Syrische consul honoraire Munim al-Chaman te Rotterdam is een case-study naar het Islamitisch wonen in Nederland. Het project onderzoekt de mogelijkheden en gevolgen van het bouwen van een Islamitische woningtypologie in Nederland. Het ontwerp voor Villa al-Chaman kwam tot stand na een uitvoerige analyse van de ruimtelijke organisatie en culturele achtergrond van Beit Nizam, een 18e eeuwse woning in het oude centrum van Damascus, de hoofdstad van Syrië.
Door de consulwoning te combineren met een cultureel centrum ontstaan binnen de woning sociale verhoudingen die vergelijkbaar zijn met Beit Nizam. De programmatische context is echter anders. Door het programma, net zoals bij Beit Nizam, te clusteren gaan de verschillende onderdelen fungeren als woningen binnen woningen. De bewoners, hooggeplaatste gasten en bezoekers van het cultureel centrum kunnen zo ongestoord naast elkaar leven. De clusters zijn gecombineerd met drie patio’s. De belangrijkste ruimten, zoals ontvangstkamers en verblijfsruimten, liggen altijd aan de binnentuin en kunnen zo gebruik maken van de lucht en lichttoevoer via de patio.
Gelegen op een markante plek binnen het stedebouwkundig plan van Le Medi in Rotterdam West gaat Villa al-Chaman in grote mate het mediterrane karakter bepalen dat deze wijk moet uitdragen. Midden op een driehoekige locatie verdeelt de woning de openbare ruimte in twee pleinen. Het plein aan de voorkant gaat dienen als formeel entree plein voor de gasten van de consul. Het nabijgelegen park stroomt als een gletsjer het plein achter de woning in en vormt zo het groene decor voor de residentie. De woning komt hierdoor op de rand te liggen van stad en natuur en wordt zo een hedendaagse villa.
De open kern wordt overdag gebruikt als cultureel centrum waar mensen van binnen en buiten de buurt samen kunnen komen en is ‘s avond bestemd om de hooggeplaatste gasten van de consul te ontvangen. De combinatie van cultureel centrum en residentie zorgt voor een innige verbintenis met de buurt. De gesloten woning opent zich met een uitnodigend gebaar. Door het openen van de grote glazen pui transformeert het auditorium in een theater en dient het plein als tribune. De gastvrijheid van de bewoners komt tot uitdrukking in de opzet van de open plattegrond. Er is sprake van een fragiel evenwicht tussen openbaar en privé; wijk en gezin. De verschillende culturen kunnen daardoor, met behoud van eigen identiteit, naast elkaar bestaan.
De residentie is een robuust en massief gebouw met een karakteristieke gevel van speciaal voor dit project ontwikkelde gescheurde keramische geveltegels. Het uiterlijk doet denken aan de arabeske patronen van Islamitische kunstenaars.