Nederlands EnglishGebouw in zijn omgeving bij de Enneüs Heerma brug
Gebouw in zijn omgeving bij de Enneüs Heerma brug

Plattegrond
Plattegrond

Doorsnede, wonen in het hoge volume, openbare functies in het lagere deel
Doorsnede, wonen in het hoge volume, openbare functies in het lagere deel

Wonen in openbare sfeer
Wonen in openbare sfeer
PROJECTINDEX
 
THUISHAVEN EN UITVALSBASIS
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Ontwerp voor een woon- en openbaar gebouw te IJburg
In 2001 is een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een woongebouw gelegen bij de entree van IJburg, het Steigereiland. Dit zogenaamde 'Sluishuis' moet het boegbeeld van IJburg worden. Het is de bedoeling dat het een ontmoetingsplek voor de omgeving wordt.
In het ontwerpproces was de aandacht voortdurend geconcentreerd op de verschillende schaalniveaus en verschillende sferen tussen openbaar en privé. Op basis van historisch onderzoek naar de enorme woonhoven uit de jaren van het rode Wenen, de opgetilde woonstraten van Peter en Alison Smithson en hun denkbeelden van 'belonging' ontwikkelde ik een concept dat bestaat uit een combinatie van de geromantiseerde woonhof met de veelal versmade galerijfiat. Het ontwerp speelt in op het gegeven dat de complexiteit van het openbare leven en daarmee de openbare ruimte invloed heeft op ons gevoel voor veiligheid. Op zoek naar veiligheid en geborgenheid hebben we ons teruggetrokken in beschermde 'hofjes'. De scheidslijn tussen privé-domein en de openbare sfeer wordt gekenmerkt door allerlei vormen van afscherming.
De sleutel in het ontwerp is de dubbele ontsluiting van de woningen. Een anonieme verbinding in de vorm van een lift brengt de bewoner rechtstreeks vanuit de parkeerkelder naar de woning. De lift ontlast en ontspant een tweede, gemeenschappelijke ontsluiting. Deze 'galerij' is niet langer de weg die je verplicht af moet leggen om bij je woning te komen maar een keuze die de woning in een ervaarbare omgeving zet.
Wat deze gemeenschappelijke ontsluiting voor de individuele woning is, is het openbaar gebouw voor het woongebouw als geheel. Omdat het woongebouw ontsloten wordt via de openbare functies raakt het wonen verankerd in het dagelijks leven op IJburg. Er ontstaat, tot en met het niveau van de woning, een duidelijke geleding. Hoewel het wonen en de openbare sfeer op het eerste gezicht streng van elkaar lijken te zijn gescheiden, worden ze in de ervaring en in het gebruik van de ruimte juist bewust van elkaar.