Nederlands English


Situatie
Situatie

Doorsnede
DoorsnedePROJECTINDEX
 
NICOSIA MEDIA CENTER
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het project is gesitueerd in het centrum van Nicosia, de hoofdstad van Cyprus. Het plangebied ligt in de bufferzone die de Verenigde Naties instelde tussen het Griekse en Turkse deel van Cyprus. Het media centrum is bedoeld om in een herenigd Cyprus tegelijkertijd uitdrukking te geven aan de geschiedenis én een nieuwe aanzet te geven voor de herontwikkeling van het stadscentrum. Het plan loopt daarmee vooruit op een toekomst die, zeker na het recente referendum, ver weg lijkt.
Sinds de scheiding van het centrum van Nicosia verplaatsten de centrumfuncties zich vooral naar de buitenwijken. Het oude centrum raakte sterk in verval. Restauratie van het centrum zou een volkomen inadequaat antwoord zijn op de situatie die na hereniging ontstaat. Het is noodzakelijk om een nieuwe visie te ontwikkelen op het centrum bij een herenigd Cyprus. De stad moet transformeren om tegemoet te komen aan de behoeften van de moderne maatschappij. Dit project introduceert daartoe een strip die een onzichtbare grens volgt. De strip bevat zowel nieuwe, publieke stedelijke voorzieningen als open ruimte waar de compacte stad kan ademen. Om de notie van de oude stad te bewaren worden oude morfologische structuren hersteld. Het Nicosia Media Centre is gesitueerd op de plek waar de hoofdas tussen het zuidelijk en het noordelijk stadsdeel de bufferzone kruist.
Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het gebouw is de wisselwerking tussen programma, vorm en constructie. Het programma is gebaseerd op het idee van een software-gemeenschap. Uit een enorm aantal bronnen kan men in het Nicosia Media Center informatie zoeken, toevoegen en bestuderen. De vorm van het gebouw reageert op de morfologie van de stad. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het doortrekken van het nieuwe plein tot in het gebouw. De centrale hal is direct toegankelijk vanaf het licht hellende plein en heeft een directe doorgang langs de glasgevel naar het verhoogde platform op de tweede etage. De constructie draagt bij aan het unieke karakter van het gebouw. Verdiepingshoge vakwerkliggers en dragende gevels maken de karakteristieke grote overspanningen en uitkragingen mogelijk die richting geven aan het complex en die het Griekse en het Turkse deel met elkaar verbinden. De gevels van de gesloten gebouwdelen bestaan uit een systeem van in elkaar grijpende tegels die oneindige mathematische patronen vormen. Zij zijn een metafoor voor de oneindige hoeveelheid digitale informatie die ons tegenwoordig omringt.