Nederlands English

Gevel
Gevel

Locatie aan de Ramblas del Raval te Barcelona
Locatie aan de Ramblas del Raval te Barcelona

Doorsnede
Doorsnede

Plattegrond eerste verdieping
Plattegrond eerste verdieping

Plattegrond begane grond
Plattegrond begane grond
PROJECTINDEX
 
THE INBETWEEN
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

cultural centre Barcelona
Mijn afstudeerproject 'the inbetween, cultural centre Barcelona' heb ik gezien als een continue zoektocht naar de begrenzingen van ruimte. Het ontdekken van antwoorden op het beleven van ruimte in relatie tot stad, materiaal, licht en tijd.
In 'El Raval', een oude wijk in het centrum van Barcelona, heb ik een studie gedaan naar de ervaringen van de stedelijke ruimte. Deze ontdekkingstocht naar de tussenruimte vormde de basis voor het ontwerp van een cultureel centrum, inclusief een nieuw aantal woningen.
Het programma van eisen met zijn verscheidenheid aan gebruikers en uiteenlopende wensen vraagt om een structuur die daarop ontworpen is. De grootte en de ligging van de locatie verlangt een duidelijke ontwerpstrategie voor een nieuwe invulling. Een uitgebreide analyse van de bestaande situatie leidt tot een nuancering van de huidige stedebouwkundige opzet. De hoofdrichting (schering) blijft gehandhaafd terwijl de dwarsrichting (inslag) onderbroken wordt. Dit principe geeft veel vrijheid voor een divers spel met de tussenruimte.
Om de stedenbouwkundige structuur op architectonisch niveau door te kunnen laten lopen zijn er architectonische principes opgesteld waarmee de gehele locatie vormgegeven wordt. Referenties naar de omgeving en afwisseling in de beleving van ruimte waren de uitgangspunten voor het ontwikkelde principe van schijven en kernen. De schijven refereren aan de verticale stad en de typisch Spaanse gevelopbouw aan de straatkant. De kernen met hangende elementen komen tegemoet aan het vrije spel in de binnenruimten van de patio's en bouwblokken. De twee principes gaan meer in elkaar over naarmate je de locatie binnendringt. De schijven zorgen voor verticaal georiënteerde ruimten met een vrije plattegrond die tussen de schijven slingert. Daglicht heeft vanaf de straatkant vrij spel. In de kernen is het ruimtegevoel sober. Kleine openingen zorgen voor een maximaal effect. Met dit project wordt zo een nieuwe insteek ontwikkeld voor het vormgeven van binnenstedelijke locaties.