Nederlands English


Diagram
Diagram

Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Doorsnede toren
Doorsnede toren

Plattegrond
Plattegrond


Evolutie van de toren
Evolutie van de toren




PROJECTINDEX
 
IDENTITY IN THE GENERIC CITY
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het ontworpen multifunctionele complex beslaat een gebied van 50.000 m2 in het geografische hart van Hong Kong. De structuur van het complex sluit aan bij de cultuurhistorische identiteit en karakteristiek van Hong Kong. Het is de bedoeling om met de bouw van een generiek en multifunctioneel plan in de strategische locatie Kowloon Tong een impuls te geven die een provocerend effect heeft op zijn directe omgeving en in de nabije toekomst op het stedelijke weefsel van Hong Kong. Daarmee moet de voortschrijdende globalisering in Hong Kong een halt toegeroepen worden opdat de stad haar eigen identiteit kan hervinden. De sociale interactie en cohesie vormt om die reden een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Beide elementen komen goed tot hun recht in de traditionele gebouwen met gemengde functies in de oude stadskern van Hong Kong. De levendige openbare straat loopt door in deze gebouwen. De interne infrastructuur is niet alleen een ontsluitingssysteem, maar is ook een semi-openbare ruimte die de sociale interactie en functiemenging versterkt. Omdat de interne infrastructuur in grote mate de organisatiestructuur en de interactie van de traditionele Hong Kongse gebouwen bepaalt, wordt dit infrastructurele element als strategie ingezet voor het ontwerpen van het architectonisch object. Zowel op de stedebouwkundige als de architectonische schaal bevordert deze gemeenschappelijke drager de sociale cohesie. Het is bovenal een handvat voor het genereren van een typologie die de Hong Kongse identiteit eigen is.
Het district Kowloon Tong, is slecht ontwikkeld en heeft een lage dichtheid vanwege de nabijheid van het voormalige vliegveld. Sinds het vliegveld is gesloopt, kwam de hoogterestrictie te vervallen. Dit maakt de locatie aantrekkelijk voor nieuwe investeringen en significante stedebouwkundige ontwikkelingen. De huidige ontwikkeling van de aangrenzende districten rond Kowloon Tong stagneert. Dat komt vooral door het ontbreken van een gemeenschappelijke drager. In die context past de strategie van 'Identity in the generic city'.