Nederlands English

De toepassing van de snelwegconcepten op de stad Almere laat mogelijkheden zien voor het completeren van structuren in de stad en het landschap
De toepassing van de snelwegconcepten op de stad Almere laat mogelijkheden zien voor het completeren van structuren in de stad en het landschap

Snelwegconcepten, zes oplossingsrichtingen voor de integratie van landschap, stad en snelweg Landschapsweg Luifelweg Luchtweg Grensweg Stadsduct Verborgenweg
Snelwegconcepten, zes oplossingsrichtingen voor de integratie van landschap, stad en snelweg Landschapsweg Luifelweg Luchtweg Grensweg Stadsduct Verborgenweg

De profielen geven een beeld van de mogelijkheden voor bebouwing, park en landschap in de buurt van de snelweg. Landschapsweg Luifelweg Luchtweg Grensweg Stadsduct Verborgenweg
De profielen geven een beeld van de mogelijkheden voor bebouwing, park en landschap in de buurt van de snelweg. Landschapsweg Luifelweg Luchtweg Grensweg Stadsduct Verborgenweg
PROJECTINDEX
 
DESIGNING THE A6 URBAN VOID
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Nederland is gebaat bij een stevig nieuw mobiliteitsconcept dat de reisafstanden tussen belangrijke economische regio’s zoals de Randstad en het Ruhrgebied verkleint. Om dit te bereiken is het niet nodig wegen omlaag te schalen. Veel interessanter is het om de gelaagdheid juist te vergroten door een nieuwe laag toe te voegen aan de bovenkant. Dit kan worden bereikt door een stelsel belangrijke infrastructuurbundels uit het huidige systeem te lichten en zo een nieuwe laag te creëren. Kenmerkend voor deze nieuwe laag, Flyways genoemd, zijn de hoge snelheid en het kleine aantal afslagen. In Nederland komen vijf bestaande infrastructuurbundels in aanmerking voor de categorie Flyway: de Noordas (A6/A7), de Noordoostas (A1), de Oostas, (A12), de Zuidas (A2) en de Zuidwestas (A4). Deze assen zullen als motor dienen om versnelling in het achterland van de Randstad te bereiken en zo steden als Almere, Groningen, Eindhoven en Arnhem naar een hoger economisch en maatschappelijk niveau tillen. De tussenliggende gebieden zullen zowel landschappelijk als economisch sterker op hun eigen krachten moeten drijven doordat directe aftakkingen van de Flyway naar deze gebieden ontbreken. Zo ontstaat ruimtelijk een nieuw Nederland op basis van ingrepen in de reistijden.
De aanpak van het nationale infrastructuurnetwerk biedt kansen voor de inrichting van de aanliggende steden en regio’s. Door in te haken op de mogelijkheden van een kortere reistijd, kan een stad als Almere zichzelf opnieuw ontwerpen. Almere zal daarbij vooral moeten kijken naar de mogelijkheden van de zone rondom de A6 omdat de stad zich daar aan de Flyway manifesteert. Door gebruik te maken van concepten als: de Landschapsweg, de Luifelweg, de Luchtweg, de Grensweg, het Stadsduct en de Verborgenweg, ontstaat een sterk gevarieerd landschap dat mogelijkheden biedt voor het ontwerp van de stad. Door deze kansen aan te grijpen zal Almere in korte tijd een volwaardige en volwassen stad kunnen worden, waar ook de huidige kwaliteiten als groen en rust nog steeds een plek kunnen vinden.
Dit project vormt een van de weinige Nederlandse voorbeelden waarbij infrastructuur en mobiliteit als uitgangspunten fungeren voor het ontwerp van de stad en het landschap. Daarmee wordt niet alleen voortgeborduurd op de ideeën van Paul Morand die in 1994 schreef: 'De auto heeft ons het platteland, de wegen, de herbergen en het avontuur teruggegeven', maar is het ook een Nederlandse vertaling naar de huidige tijdsgeest van het samenspel tussen de ruimtelijke ordening en infrastructuur van Soria (Ciudad Lineal, 1882) en Le Corbusier (Obus Plans Algiers, 1930).