Nederlands English

Stad tussen IJ en Waterland
Stad tussen IJ en Waterland

Hoofdlijnen
Hoofdlijnen

Uitwerking
Uitwerking
PROJECTINDEX
 
ADRES BEKEND
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
URBAN DESIGN

Het project is een pleidooi voor specifieke bereikbaarheid en biedt in samenhang hiermee de instrumenten om een herkenbaar adres te realiseren. Als opgave is gekozen voor het (her)adresseren van Amsterdam Noord tot stad tussen IJ en Waterland.
Verschillende bronnen, zowel wetenschappelijk als populair, onderbouwen het toenemend belang van plaats in een accelererende wereld. Binnen de stedebouwkundige discipline is dit onderwerp al lang aan de orde, men zou kunnen spreken van een Traditie in Plaatsbepaling. In lijn van deze traditie is onderzoek gedaan naar de actuele stand van zaken door een 'regionale voordeuranalyse' uit te voeren.
In dit afstudeerplan wordt de behoefte aan plaatsbepaling erkend. De concretisering wordt echter niet in de plek zelf gezocht. Het identificeren met een plek, het kennen van een helder adres, wordt voor een belangrijk deel bepaald door het karakter van de bereikbaarheid ofwel de wijze waarop men er komt.
Op basis van die gedachte bestaat het pleidooi uit de volgende vier hoofdlijnen. Maximaliseer de voordeur. Streef naar een heldere, herkenbare eenheid op een groter schaalniveau. Wellicht doet het uiteindelijke voordeuradres er in dat geval niet meer zoveel toe. Ontwerp de beeldvolgorde. Oriëntatie en sociabiliteit zijn de drijvende factoren achter het ontwerp voor de openbare ruimte waar doorheen men zich verplaatst. De functionaliteit en veiligheid spelen een ondergeschikte rol. Een oude kunde wordt met een nieuw elan toegepast. Ontwikkel domeinen, erken territoriumdrift. Zoek naar nieuwe vormen van ongedwongen collectiviteit. Domeinen groter dan het huis en de straat verrijken het stedelijk landschap. Geef tijdsgarantie. Met de toegenomen mobiliteit is 'naar buiten gaan' voor iedereen mogelijk en vervolgens weer onmogelijk geworden. De bereikbaarheid van zowel het 'Grootse Buiten' als het 'Nabije Buiten' moeten veiliggesteld worden door Tempo-dosering en gelijke status voor diverse vormen van vervoer.
Dit project poogt op deze wijze een nieuwe inhoud te geven aan het 'Hollands Bereik'. In de afgelopen eeuw leidde het streven naar een optimaal en efficiënt bereik voor 'iedereen naar overal' uiteindelijk vooral tot veel asfalt. Men vertrouwt op ingenieuze bewegwijzeringsystemen, routeplanners en Global Positioning Systems om een bestemming te bereiken. De egaliserende werking van deze ontwikkeling op de beleving van het stadslandschap is ongekend en lijkt als onvermijdelijk te worden geaccepteerd. Maar weten waar je bent is niet hetzelfde als 'ergens zijn'. Luuk Boelens formuleert het in 'La città muovere' als volgt: Zelfs de meest verstokte mondialist en netwerker heeft behoefte aan identiteitsvolle en gewortelde plekken… Dat is precies waar 'Adres Bekend' in voorziet.