Nederlands English

De nieuwe torens vanuit het oosten gezien
De nieuwe torens vanuit het oosten gezien

Basisplattegrond
Basisplattegrond

Doorsneden
Doorsneden

Vloerveld, één travee grenzend aan buitengevel en atrium
Vloerveld, één travee grenzend aan buitengevel en atrium

Atrium met woningen
Atrium met woningen

Interieur skylobby, publiek niveau
Interieur skylobby, publiek niveau

Gevelfragment
Gevelfragment

De nieuwe torens vanuit het zuiden gezien
De nieuwe torens vanuit het zuiden gezien
PROJECTINDEX
 
NY 10048
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

Het project NY 10048 presenteert een nieuwe invulling voor Ground Zero in New York. Uitgangspunt is het ontwerpen van twee 'nieuwe' torens in aansluiting op de wens van de New Yorkers om de skyline te herstellen vanwege het gemis van de ‘oude’ torens. Bovendien levert deze oplossing open ruimte op waar veel behoefte aan is in Lower Manhattan. Onderzoek maakt verder duidelijk dat deze plek gebaat is bij een gevarieerde, multifunctionele invulling.
Op basis van deze uitgangspunten is een nieuwe hoogbouwtypologie ontwikkeld waarbij een constructieve schil met alle infrastructuur een volledig vrij indeelbaar vloerveld omsluit. Grote kantoorvloeren, woningen en hotelkamers kunnen in verschillende uitvoeringen binnen dit concept ingepast worden terwijl ook publieke functies niet langer veroordeeld zijn tot de plintregionen. De trappenhuizen, lift- en leidingschachten zijn over de schil verdeeld op een onderlinge afstand van 6,4 meter en voorzien van glazen afscheidingen. Daardoor ontstaat een transparante zone die voldoende licht doorlaat en uitzicht garandeert. Grote atria vergroten de ruimtelijkheid van het interieur en vervullen een rol in het de natuurlijke ventilatie van de torens.
Beide torens beschikken over drie skylobby’s die middels dubbele expresliften in verbinding staan met het maaiveld. Tussen de lobby’s zitten ongeveer 32 verdiepingen waarvan er twee gebruikt worden als technische ruimte. Vanaf de skylobby’s ontsluiten kleinere, enkele verdiepingsliften 15 verdiepingen boven en 15 verdiepingen onder de lobby. Door de torens op de skylobbyniveaus te verbinden ontstaan 'verhoogde maaivelden' met, net als op het straatniveau, een diversiteit aan publieke functies die elkaar aanvullen en versterken. Deze gebieden hebben net als de straat de potentie om uit te groeien tot levendige, vitale gebieden waar mensen graag vertoeven. De plintniveaus zijn ook publiek en ontworpen als verticaal landschap. Door dit landschap voert een soort interne straat die alle gehuisveste functies op een zelfde wijze verbindt als de straat dat in het stadslandschap doet. De functies en voorzieningen op de hoger gelegen publieke niveaus kunnen vrij in de ruimte gehangen worden met een eigen vormgeving, materialisering en verlichting. Op deze wijze ontstaat een spel van 'gebouwen', doorzichten, pleinen, terrassen, (rol)trappen en hellingbanen. De voorzieningenschil kreeg daarentegen een neutraal karakter. Naast helder glas is geanodiseerd aluminium toegepast als omkleding van de constructie. De diversiteit van het interieur contrasteert hiermee. Doordat de variatie aan volumes en activiteiten zichtbaar blijft door de voorzieningenschil ontstaat een soort stapeling van skylines binnen het gebouw. Dit in combinatie met de zichtbare liftbewegingen van en naar de skylobbyniveaus zorgt ervoor dat deze gebieden meer aansluiting vinden bij het maaiveld. De sluier van infrastructuur zorgt naast een interessante gelaagdheid er echter ook voor dat de torens hun eenvoud behouden.