Nederlands English

Mogelijke invulling Sluisjesdijk.
Mogelijke invulling Sluisjesdijk.

Situatie, de Stadshavens in de context
Situatie, de Stadshavens in de context

Overzicht van ingrepen binnen het netwerk van Rotterdam Zuid.
Overzicht van ingrepen binnen het netwerk van Rotterdam Zuid.

Aan de Merwehaven en de zuid- en oostzijde van de Waalhaven grenzen de transformatielocaties aan bestaande stedelijke gebieden. Vanuit deze zones start de ontwikkeling.
Aan de Merwehaven en de zuid- en oostzijde van de Waalhaven grenzen de transformatielocaties aan bestaande stedelijke gebieden. Vanuit deze zones start de ontwikkeling.

Vervolgens kan het geïsoleerde gebied rond Heijplaat gelanceerd worden op basis van de nieuwe stedelijke delen uit de eerste ontwikkelingsfase.
Vervolgens kan het geïsoleerde gebied rond Heijplaat gelanceerd worden op basis van de nieuwe stedelijke delen uit de eerste ontwikkelingsfase.

De ruimtelijke regels vormen de ruggengraat die orde schept in de chaos
De ruimtelijke regels vormen de ruggengraat die orde schept in de chaos

Overzicht van de openbare ruimte op de Sluisjesdijk.
Overzicht van de openbare ruimte op de Sluisjesdijk.

Het havenbassin transformeert in 4 fasen - huidige situatie - aanleggen netwerk en openbare ruimte - lege kavels worden opgevuld - de Waalhaven heeft een ander gezicht
Het havenbassin transformeert in 4 fasen - huidige situatie - aanleggen netwerk en openbare ruimte - lege kavels worden opgevuld - de Waalhaven heeft een ander gezicht
PROJECTINDEX
 
DE WAALHAVEN EN DE RENAISSANCE VAN ZUID
Technische Universiteit Delft
URBAN DESIGN

Deze ontwikkelingsstrategie voor de Stadshavens in Rotterdam heeft betrekking op één van de grootste haventransformaties in Europa. Het zijn de laatste havens met een belangrijke economische functie binnen de snelweg 'Ruit' van Rotterdam. Deze havens kunnen langzaam transformeren tot een gebied waar stad en haven optimaal vervlochten zijn. De aanwezige bedrijven kunnen verplaatst worden naar de tweede Maasvlakte die in de Noordzee wordt aangelegd. De transformatie zal niet in één keer gebeuren. Er zal daardoor geen sprake zijn van een tabula rasa. Het gebied zal gradueel herontwikkeld moeten worden, als een schaakbord met verschillende speelvelden.
Het plan presenteert een raamwerk van regels met de bedoeling de bestaande kwaliteiten vast te leggen en een hoge kwaliteit van de toekomstige openbare ruimte te garanderen. Deze regels leggen een solide basis voor het gebied. Ze laten een optimale vrijheid aan de ontwerpers, terwijl een flexibele fasering van de speelvelden mogelijk blijft. Met behulp van deze vorm van planning kan over een tijdsspan van minstens 50 jaar getransformeerd worden zonder dat economische en bestuurlijke veranderingen het proces te veel zullen vertragen.
De Waalhaven oostzijde biedt bij uitstek de mogelijkheden om een sterke infrastructuur te creëren en de bestaande kwaliteiten van Rotterdam Zuid te combineren met die van de haven. De infrastructuur verankert het gebied in het stedelijke netwerk en dient als uitgangspunt voor de transformatie. Het nieuwe netwerk van verbindingen ontsluit niet alleen het voormalige havengebied, het geeft ook een impuls aan de bestaande stad.