Nederlands English


Plattegrond verdieping
Plattegrond verdieping

Plattegrond begane grond
Plattegrond begane grond

Gevelaanzicht aan de Maas en doorsnede over dijklichaam.
Gevelaanzicht aan de Maas en doorsnede over dijklichaam.

Interieur
Interieur

Uitwerking ruimtelijk concept
Uitwerking ruimtelijk concept

Onderzoek effect vorm en beweging
Onderzoek effect vorm en beweging

Onderzoek matrix vormstudie
Onderzoek matrix vormstudie
PROJECTINDEX
 
NIEUW STRUCTURALISME AAN DE MAAS
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Nieuw Structuralisme
Dit project laat zien dat de thema's van de architectuurstroming van het Structuralisme uit de jaren '60, zoals het stimuleren van dualiteit en de organisatie van complexe configuraties, nog steeds actueel zijn1. Er is geen andere Architectuur welke de noodzaak van dualiteit zo uitgebreid heeft onderzocht als het Structuralisme. Het project wil het tekort aan diversiteit doorbreken door een meer persoonlijke en 'zelfregulerende' manier van ervaren in het gebouw centraal te stellen. Van groot belang zijn hierbij de momenten van overgang. Iedere overgang veronderstelt de aanwezigheid van een transformatie, bijvoorbeeld de transformatie van druk naar rustig of snel naar langzaam. Het zijn deze momenten waarmee het gebouw zijn betekenis krijgt. In huidige fitnesscentra2 zijn deze overgangsmomenten wel aanwezig, maar nooit als zodanig vormgegeven.
Aan de Maas
Het fitnesscentrum bevindt zich langs de Maas in het park bij de Euromast. Het is opgenomen in een bestaand dijklichaam en kijkt zowel uit over de rivier als over het park. De organisatie en de vorm van het project zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van vormen van ruimten en hun onderlinge wisselwerking. De studie is uitgevoerd met behulp van maquettes, waarbij systematisch kenmerken zijn veranderd, zoals richting en vorm van wanden en vloeren, licht en uitzicht. De bevindingen van deze analyse zijn ingezet voor het ontwerp van een fitnesscentrum met een diversiteit aan ruimtelijke ervaringen. Het resultaat is een ruimtelijke constellatie van plekken die sterk van elkaar verschillen. Het zijn deze verschillen op basis waarvan de persoonlijke ruimte-ervaring gestalte kan krijgen.1 Dit in tegenstelling tot Ed Taverne volgens wie de erfenis van TEAM 10 geen actualiteitswaarde meer heeft, zie ook de architectuurkrant 2005 nr 3 uitgave NAI.
2 Het fitnesscentrum kan worden gezien als hèt toonbeeld van de hedendaagse éénzijdigheid.

'Architectuur moet worden gezien als een configuratie van helder onderscheiden tussenplaatsen. Dit betekent een breuk met het hedendaagse concept (noem het de ziekte) van ruimtelijke continuïteit en de neiging om elke articulatie tussen ruimten uit te bannen.' (Aldo van Eyck)