Nederlands English

Museum gezien vanaf de rivier (Rio Tamanduatei) die langs het park stroomt
Museum gezien vanaf de rivier (Rio Tamanduatei) die langs het park stroomt

Plattegrond van het park
Plattegrond van het park


Watermachine
Watermachine

Doorsnede museum
Doorsnede museum

Plattegronden museum
Plattegronden museum

Interieur derde verdieping
Interieur derde verdieping

PROJECTINDEX
 
IMAGE AND SELF-IMAGE OF SÃO PAULO
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

De combinatie van beton en Braziliaanse ontwerpers leidt vrijwel altijd tot zeer inspirerende plekken. Het eindeloze beton van Sao Paulo daarentegen lijkt eerder te verstikken dan te inspireren. Twintig miljoen mensen leven in de 'Serra de Concreto', de betonnen jungle. De meeste publieke ruimte is door grote sociale tegenstellingen en de oncontroleerbaarheid van de stad geen uitzondering op de schaalloze grijsheid.
Het project onderzoekt een herdefiniëring van publieke binnen- en buitenruimte in de stad. In het centrum van de stad, op een verlaten spoorwegemplacement, is een park ontworpen met daarin een museum voor fotografie. Het park ontleent haar ruimtelijkheid aan een systeem voor natuurlijke waterzuivering van de naastgelegen rivier en is opgezet naar analogie van de zeer succesvolle shopping malls. Het museum, tegenwoordig in veel gevallen een exclusieve high-society speelplaats, is ontworpen als een verticale stapeling van pleinen. Refererend aan de stedelijke ruimte van metrostations in materialisering en routing, wordt kunst weer teruggeplaatst naar een plek waar zij voor iedereen toegankelijk is.