Nederlands English

Het superbouwblok combineert een badhuis met woningen en parkeren
Het superbouwblok combineert een badhuis met woningen en parkeren

Stedebouwkundig plan in de Leidse binnenstad
Stedebouwkundig plan in de Leidse binnenstad

Onderzoek naar de optimale grootte van het bouwblok, de diepte van de bouwblokrand en de hoogte in relatie tot dichtheid
Onderzoek naar de optimale grootte van het bouwblok, de diepte van de bouwblokrand en de hoogte in relatie tot dichtheid

Doorsnede
Doorsnede

Plattegrond uitgewerkte bouwblokrand, het wonen is afwisselend op het plein en op de gracht georiënteerd, het slapen vindt plaats rond de rustige patio’s
Plattegrond uitgewerkte bouwblokrand, het wonen is afwisselend op het plein en op de gracht georiënteerd, het slapen vindt plaats rond de rustige patio’s

A continuous stair from the plaza accesses the units and does additional duty as a service shaft
A continuous stair from the plaza accesses the units and does additional duty as a service shaft

Een doorgaand trappenhuis vanaf het plein ontsluit de woningen en doet tegelijkertijd dienst als leidingschacht
Een doorgaand trappenhuis vanaf het plein ontsluit de woningen en doet tegelijkertijd dienst als leidingschacht
PROJECTINDEX
 
INHOUDSOPGAVE NL
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Diep bouwen maakt ruimte, stedelijke symbiose
De behoefte aan ruimte groeit. De vraag daarbij is hoe we inhoud geven aan Nederland. We staan voor de keuze om het beschikbare oppervlak vol te bouwen en zo het Nederlandse landschap te laten verworden tot een homogene massa of om onze stedelijke gebieden te intensiveren en de schaarse open ruimte te koesteren. Dat is de Inhoudsopgave NL.
Dit plan onderzoekt de mogelijkheid om juist door verdichting de structuur van de stad te versterken en het stedelijk leven te verrijken. Uitgangspunt hierbij is het gesloten bouwblok. Niet zonder reden biedt dit bebouwingstype in Europese binnensteden al eeuwenlang plaats aan een concentratie van activiteiten. Het verdichten van oude stedelijk centra leidt niet onherroepelijk tot verticaliteit. Juist horizontale verdichting maakt de relatie met de straten, de pleinen, de grachten, kortom de relatie met de stad mogelijk. Op zoek naar de configuratie met de hoogste dichtheid is geëxperimenteerd met verschillende bouwblokmaten, hoogtes en randdieptes. Het stedebouwkundig plan combineert de gevonden configuratie van superblokken met een randdiepte van 30 meter met de context van Leiden.
Het uitgewerkte blok bevat een hybride programma van woningen, een badhuis en parkeren. Het dak van het badhuis doet dienst als verhoogd plein vanaf waar de woningen ontsloten worden. Het parkeren vindt plaats onderin de bouwblokrand. Zo wordt het donkere gedeelte benut, verdwijnt de auto uit de openbare ruimte en kan men bij de voordeur parkeren. Open en dicht werken samen. De drie verschillende zijden van het blok hebben elk een eigen karakter, waaraan ontsluiting, woningtypes en woonkwaliteiten gerelateerd zijn. Dertig meter diep wonen vraagt om een andere organisatie van het wonen. Verdichten zet de relatie tussen kwaliteiten als privacy en daglicht op scherp. De gevel, als filter tussen binnen en buiten, speelt hierbij een essentiële rol.
Verdichten is de productie van ruimte, van gebouwde én van open ruimte. We moeten het optimum vinden waar open en dicht elkaar versterken, elkaar tot wederzijds voordeel zijn. Diep en compact bouwen is efficiënt en biedt de mogelijkheid de continuïteit van de stad en de openbare ruimte te waarborgen. Diep bouwen maakt ruimte: stedelijke symbiose.