Nederlands English

Landschappelijke doorbraak verbindt de wijk met de regio en biedt een nieuwe conditie voor andere woonvormen
Landschappelijke doorbraak verbindt de wijk met de regio en biedt een nieuwe conditie voor andere woonvormen

Landschapspark de Haagse Beemden
Landschapspark de Haagse Beemden

De transformatie van één buurt in de Haagse Beemden, wonen naast het groen, wordt wonen in het groen
De transformatie van één buurt in de Haagse Beemden, wonen naast het groen, wordt wonen in het groen

De transformatie van één buurt in de Haagse Beemden, wonen naast het groen, wordt wonen in het groen
De transformatie van één buurt in de Haagse Beemden, wonen naast het groen, wordt wonen in het groen

Anonieme stenige ruimte wordt collectieve groene gebruiksruimte
Anonieme stenige ruimte wordt collectieve groene gebruiksruimte

Anonieme stenige ruimte wordt collectieve groene gebruiksruimte
Anonieme stenige ruimte wordt collectieve groene gebruiksruimte

Vergroot het suburbane ideaal! Door meer ruimte en meer vrijheid op de kavel te organiseren kunnen bewoners de woningen beter aanpassen aan hun individuele woonwensen.
Vergroot het suburbane ideaal! Door meer ruimte en meer vrijheid op de kavel te organiseren kunnen bewoners de woningen beter aanpassen aan hun individuele woonwensen.
PROJECTINDEX
 
WOONERFGOED
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
URBAN DESIGN

Om te voorkomen dat de bloemkoolwijken met hun woonerven uit de jaren 70 impopulair worden en in verval raken is een strategie ontwikkeld die de toekomstwaarde van deze wijken moet vergroten. Na een succesvolle periode kennen deze wijken, die bijna eenderde van de Nederlandse woningvoorraad vertegenwoordigen, steeds meer problemen. Zo is er een eenzijdig woningaanbod, een gebrek aan oriëntatie en vindbaarheid terwijl de kleinschalige opzet van de wijken nauwelijks ruimte biedt voor voorzieningen zoals brede scholen en gezondheidscentra. Een belangrijke kwaliteit, de vrije ligging aan de rand van de stad, is door de komst van nieuwe wijken ongedaan gemaakt. Wel heb je in de bloemkoolwijken voor relatief weinig geld een huis met een tuin, het suburbane ideaal!
De strategie is vertaald naar een ruimtelijk plan voor de Haagse Beemden bij Breda. Er wordt een overkoepelende hiërarchische ruimtelijke structuur voorgesteld die een kader biedt voor toekomstige ruimtelijke vraagstukken. Een optimistische toekomst voor de wijk wordt geconditioneerd door ingrepen op drie schaalniveaus.
- De restruimte in de wijk moet gebruikt worden voor het creëren van landschappelijke kwaliteit. Door de aanwezige betekenisloze ruimten met een hoge beheerslast en weinig onderlinge verbanden aaneen te smeden tot een krachtig landschapspark kan de belofte van het wonen in het landschap worden ingelost. Door het landschap te programmeren, voorzieningen te herpositioneren en de toegankelijkheid te vergroten krijgen landschap en voorzieningen betekenis voor de hele regio en wordt het isolement van de wijk opgeheven.
- De opzet van de wijk moet versterkt worden. In de aaneengesloten brij van woningen worden daartoe herkenbare buurten georganiseerd. Dit is mogelijk door te knippen in het wegennet waardoor het versimpelt en adressen weer vindbaar worden. Met deze ingreep worden grote hoeveelheden verharding ingeruild voor betekenisvol groen. Dit biedt ook de mogelijkheid voorrang te geven aan de doorgaande landschappelijke fietspaden.
- Het suburbane ideaal moet vergroot worden! Dat kan door de bewoners meer vrijheid op hun eigen kavel te bieden zodat ze de woningen beter aan kunnen passen aan hun individuele woonwensen.
Door deze ingrepen krijgt het landschap een stedelijk gebruik en wordt het suburbane karakter gevormd door de stenige buurten groener te maken. Wonen naast het groen wordt wonen in het groen! Dit ontwerp voor de Haagse Beemden is locatiespecifiek. Gebleken is dat de toekomst van het woonerfgoed van de bloemkoolwijken niet tegemoet te treden is middels een generieke aanpak of oplossing. De in het plan aan de orde gestelde thema's zoals schaalvergroting versus kleinschaligheid, stedelijkheid versus suburbaniteit en groeikern versus context zijn wel toepasbaar op andere jaren zeventig wijken. Om de toekomst van het woonerfgoed te waarborgen is het zaak deze wijken nu al te onderzoeken om passende strategieën te kunnen ontwikkelen.