Nederlands English

Verticale doorsnede 1 cafetaria 2 kleed- rustkamer atleten 3 worstelring 4 spiraalvormig balcon voor toeschouwers 5 openbaar pad
Verticale doorsnede 1 cafetaria 2 kleed- rustkamer atleten 3 worstelring 4 spiraalvormig balcon voor toeschouwers 5 openbaar pad

Bovenaanzicht
Bovenaanzicht

Horizontale doorsnede +5 meter 1 detailhandel 2 eenpersoons nis, kleed- rustkamer atleten 3 oefenruimten 4 route voor staf en atleten 5 noodtrappenhuis 6 worstelring 7 toegang tot de arena 8 gewapende aarde 9 arena 10 openbaar pad
Horizontale doorsnede +5 meter 1 detailhandel 2 eenpersoons nis, kleed- rustkamer atleten 3 oefenruimten 4 route voor staf en atleten 5 noodtrappenhuis 6 worstelring 7 toegang tot de arena 8 gewapende aarde 9 arena 10 openbaar pad

Situatie
SituatieDetail fundering en gevelopbouw van bamboebundels van de torens
Detail fundering en gevelopbouw van bamboebundels van de torens

Detail ontmoeting torens
Detail ontmoeting torens
PROJECTINDEX
WINNAAR
OSDORP RINGS
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

In Amsterdam Osdorp, tussen twee bouwblokken binnen een monumentale naoorlogse woonbuurt, is Osdorp Rings geprojecteerd. Het is een sportcomplex voor Turks olieworstelen. In relatie met de omgeving doet het ontwerp zich voor als een sculpturale orkestratie van massa en licht. Osdorp Rings rijst op als een convulsie van aarde, glas en bamboe. Planten ontspruiten uit de wallen van aarde die bekleed zijn met lichte kalksteen. De constructie van bamboe verheft zich uit de modderige singel als een beschermend web van enorme wuivende halmen. Het gefilterde licht weeft voortdurend wisselende patronen onder de stengels. Gekromde wallen en de daarmee contrasterende torens fragmenteren het uitgestrekte stedelijke veld in een serie karakteristieke landschappen.
Het plan komt tegemoet aan de wensen van bewoners die streven naar een permanente sportfaciliteit waar deze in Turkije populaire sport beoefend kan worden. Ondanks herhaalde pogingen slaagden ze tot nu toe niet in hun opzet. Deze situatie is kenmerkend voor een meer algemene situatie waarin de dominante cultuur weerstand biedt aan de expressie van andere culturen. Gebouwen spelen een belangrijke rol in de consolidatie van het beeld van een maatschappij. Het zijn onverplaatsbare, bestendige openbare culturele creaties. Door de presentatie van een oude sport in een nieuwe omgeving, vertegenwoordigt Osdorp Rings het karakter van een open, dynamische cultuur.
Het huidige economische perspectief wordt in belangrijke mate bepaald door de stijgende energieprijzen. De bouwindustrie is verantwoordelijk voor ruim 45% van 's werelds kooldioxide emissie en afvalproductie. De architectuur biedt de mogelijkheid tot de introductie van grensverleggende bouwproducten in de markt. Osdorp Rings onderzoekt in deze context de potentie van twee afzonderlijke constructieve systemen, kolommen van gebundelde bamboe en gewapende aarde.
Als architect moeten we ons altijd bewust zijn van de wisselwerking tussen onze instrumenten en onze bedoelingen. Dit project ziet die wisselwerking als ringen. In die zin is een architectenpraktijk een aaneenschakeling van dergelijke ringen, het tot een consistent geheel smeden van verschillende routines, methodes, vaardigheden en stellingnamen.
Osdorp Rings toont aan dat precies op dat punt binnen de ringen van onze professie, onze inzichten worden gevormd, ons nieuwe gereedschap wordt gemaakt en waar uiteindelijk innovatie begint.