Nederlands English

Ruimtelijk ontwerp, data overlay
Ruimtelijk ontwerp, data overlay

Systeem architectuur
Systeem architectuur

Modulaire opzet
Modulaire opzet

Uitgeschreven code van de ontwerpomgeving
Uitgeschreven code van de ontwerpomgeving

Ingebedde media
Ingebedde media

Volumetrische vormgever
Volumetrische vormgever

Netwerk stromen
Netwerk stromen
PROJECTINDEX
 
BEHAVIOURLINKS: URBAN MODE
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het project betreft een voorstel voor een dynamische, open, coöperatieve ontwerpomgeving die toegepast wordt op het Wijnhaven gebied in Den Haag. Met het voorstel wordt beoogd om de wijze waarop architecten digitale technieken toepassen te veranderen.
Een Behaviourlink is computersoftware, meer precies een stukje programmacode dat real-time wordt uitgevoerd. Het definieert de interactie tussen conceptuele entiteiten. Die entiteiten kunnen zowel betrekking hebben op architectonische concepten als op digitale interfaces naar sensoren, gebruikers en data.
Door conceptuele knopen te definiëren en 'behavioural links' te leggen kan de gebruiker een parametrisch schema van het stedebouwkundig plan ontwikkelen. De vorm, structuur en visualisatie vinden hun oorsprong in de 'behavioural' ontwerpregels en de beslissingen van de gebruiker. Daarnaast wordt het schema gevoed door de terugkoppeling met zwermende knopen.
Met behulp van het zwermende diagram kan een groep van betrokkenen snelle en goed gefundeerde besluiten nemen ten aanzien van het stedebouwkundig plan. De bedoeling van het project is om het gehele traditioneel sequentiële proces te hervormen tot een real-time 'behavioural' netwerk.