Nederlands English

Massa/structuur ingemonteerd in de locatie Ground Zero, Manhattan
Massa/structuur ingemonteerd in de locatie Ground Zero, Manhattan

Publiek domein
Publiek domein

Snelliften
Snelliften


Publiek domein
Publiek domein

Publiek domein
Publiek domein

Privé domein
Privé domein

Memorial ruimten
Memorial ruimten
PROJECTINDEX
 
DEDICATED TO THE CITY
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

Met mijn afstudeerplan presenteer ik een nieuwe structuur voor ground zero in New York. Het plan gaat in op de stedelijke condities binnen de hedendaagse metropool maar geeft ook blijk van mijn betrokkenheid bij de recente geschiedenis van deze bijzondere plek.
Door na te denken over de stad aan de hand van de theorie van Manuel Castells wordt gezocht naar een stedelijke invulling voor ground zero. Castells definieert de kwaliteit van een plaats aan de hand van de space of flows (stroomruimte) en de space of places (plaatsgebonden ruimte). De space of flows is de ruimte van de netwerken en de informatiestromen. Deze is slechts indirect verbonden met de fysieke ervaringsruimte van de stad en de metropool. De space of places daarentegen wordt bezet door de massa's, de gewone mensen. Deze bewonen nog steeds plaatsen die gekenmerkt worden door een specifieke vorm, functie en betekenis.
Het ontwerp is gestructureerd op grond van deze theorie. De MASSA/STRUCTUUR biedt plaats aan twee systemen. Een strak geregisseerd systeem op basis van snelliften functioneert als een metrostelsel. Het brengt de gebruiker zo snel en efficiënt mogelijk op de plaats van bestemming. Men kiest bij de lift niet alleen een verdieping maar vooral een netwerk. Er zijn bijvoorbeeld kantoorliften, leisure-liften en woonliften. De liften zijn geplaatst aan de randen van de footprints van de voormalige TwinTowers. Op deze manier zijn de voormalige torens verantwoordelijk voor de werking van de netwerken waar zij ooit expliciet deel van uitmaakten en vormen daarmee het kloppende hart van de nieuwe structuur. Daarnaast is er een ongedwongen publieke route van hellingbanen en pleinen die de stedeling de vrijheid biedt de structuur op zijn eigen tempo en volgens een route naar eigen keuze te verkennen. De memorial ruimten tussen de voormalige torens worden in het ontwerp leeg gelaten. Met een verdiepingshoogte van zo'n 60 meter zijn het steriele ruimten waar bezoekers zich klein en machteloos voelen. Men wordt er omringd door letterpatronen die de namen van de slachtoffers bevatten. Alle namen van de slachtoffers zijn zonder spaties achter elkaar gespeld en horizontaal, verticaal of diagonaal verwerkt. Alleen de nabestaanden worden geïnformeerd over de plaats waar de namen van hun dierbaren terug te vinden zijn. Het geeft hen de mogelijkheid tot persoonlijk gedenken. De slachtoffers blijven voor buitenstaanders anoniem.
De huid van de STRUCTUUR reflecteert de netwerken binnen dit stedelijk project. De verdiepingshoogte is afleesbaar in de geleding van de huid. Elk netwerk is daarnaast te herkennen aan de codering door middel van een eigen patroon. Zoals de grondlagen van de aarde vertellen over haar geschiedenis, zo vertelt de huid van mijn project veel over de metropool Manhattan. De huid is te lezen als het geïntensiveerde DNA profiel van Lower Manhattan.