Nederlands English

Consulaat aan Potala Square Het consulaat is gesitueerd aan het Potala Square, aan de voet van Potala Palace, tegenover het kunstwerk dat de 'vredige bevrijding' van Tibet en de nationale 'eenheid' symboliseert.
Consulaat aan Potala Square Het consulaat is gesitueerd aan het Potala Square, aan de voet van Potala Palace, tegenover het kunstwerk dat de 'vredige bevrijding' van Tibet en de nationale 'eenheid' symboliseert.

Ambassade Consulaat Het massieve blok wordt geopend door het uitsnijden van volumes: 1 ticketoffice 2 infocenter/openbaar toilet 3 bibliotheek/internetcafé 4 restaurant 5 bezinningscentrum 6 overdekte marktplaats voor Tibetaanse producten
Ambassade Consulaat Het massieve blok wordt geopend door het uitsnijden van volumes: 1 ticketoffice 2 infocenter/openbaar toilet 3 bibliotheek/internetcafé 4 restaurant 5 bezinningscentrum 6 overdekte marktplaats voor Tibetaanse producten

Netwerk van consulaat en posten De posten vinden hun plek aan de Lingkhor, de oude pelgrimsroute (kloksgewijs gelopen) om de oude stad.
Netwerk van consulaat en posten De posten vinden hun plek aan de Lingkhor, de oude pelgrimsroute (kloksgewijs gelopen) om de oude stad.

Doorsnede 1 entre 2 grand stairs 3 foyer 4 balie consulair 5 lounge 6 kantoor ambassadeur 7 bibliotheek 8 leslokaal 9 residentie ambassadeur 10 ambtswoning 11 terras
Doorsnede 1 entre 2 grand stairs 3 foyer 4 balie consulair 5 lounge 6 kantoor ambassadeur 7 bibliotheek 8 leslokaal 9 residentie ambassadeur 10 ambtswoning 11 terras

Aankomst op 3e verdieping
Aankomst op 3e verdieping

Foyer op 3e verdieping
Foyer op 3e verdieping

Post op locatie aan Lingkhor: bibliotheek Het volume weggesneden als as van het hoofdgebouw breng ik terug als post op het universiteitsterrein. Daar krijgt het de functie van bibliotheek met Tibetaanse geschriften en internetfaciliteit (ongecensureerd). Deze post vormt de ruggengraat voor het in stand houden van de kennis op het gebied van Tibetaanse cultuur, taal en onderwijs.
Post op locatie aan Lingkhor: bibliotheek Het volume weggesneden als as van het hoofdgebouw breng ik terug als post op het universiteitsterrein. Daar krijgt het de functie van bibliotheek met Tibetaanse geschriften en internetfaciliteit (ongecensureerd). Deze post vormt de ruggengraat voor het in stand houden van de kennis op het gebied van Tibetaanse cultuur, taal en onderwijs.

Post op locatie aan Lingkhor: ticketoffice Een ticket/permit office als 'billboard' aan de doorgaande weg waar je Tibetaanse gidsen kan boeken, en toegangsbewijzen kan aanvragen.
Post op locatie aan Lingkhor: ticketoffice Een ticket/permit office als 'billboard' aan de doorgaande weg waar je Tibetaanse gidsen kan boeken, en toegangsbewijzen kan aanvragen.
PROJECTINDEX
 
AMBASSADE VOOR LHASA, TIBET
ArtEZ Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Van de Lage landen naar het dak van de wereld. Van kapitalistische democratie naar semi-autonome provincie. De Tibetaanse cultuur staat onder druk van de Chinese pogingen tot assimilatie. Het hoofddoel van mijn afstudeerontwerp voor een Nederlandse vertegenwoordiging in Tibet is om daaraan tegenwicht te bieden. Programmatisch richt het plan zich op de versterking van het gevoel van eigenwaarde van de Tibetaan en de bewustwording van de politieke situatie in Tibet voor toeristische bezoekers. De aanwezigheid van een Nederlandse ambassade in Lhasa is dé erkenning van Tibet als autonome cultuur, maar moeilijk of niet te verantwoorden aan de Chinezen. Een consulaat in Lhasa is wel te verantwoorden. Daarom is gekozen voor een consulaat als dekmantel voor de ambassade.
Het 'consulaat' is een fysiek aanwezig gebouw. Als locatie kies ik bewust voor het dubieuze Potala Square, een 'Chinees' plein dat is gecreëerd ten koste van een originele Tibetaanse woonwijk. Er vinden geregeld Chinese parades en Tibetaanse demonstraties plaats. Het ontwerp is geplaatst tegenover het kunstwerk dat de 'vredige bevrijding' van Tibet en de nationale 'eenheid' symboliseert.
De 'ambassade' gaat functioneren als netwerk in de stad. Aan de Lingkhor, een voor Tibetanen belangrijke pelgrimsroute, verschijnen toeristische posten op locaties waar de Tibetaanse cultuur manifest aanwezig is. Het Tibetaans ondernemerschap wordt gestimuleerd. Daarbij wordt ingezet op de groeiende toeristische branche. Dit met als doel de potentie van deze branche voor de Tibetanen te ontwikkelen.
Het consulaat heeft het karakter van een vrijstaande villa en symboliseert de Nederlandse soevereiniteit. Deze 'Hollandse' kubus krijgt de vorm van een typisch Tibetaans trapeziumvormig gebouw. Een zestal volumes wordt uit de kubus gesneden. Deze volumes krijgen een plek in de stad, aan de Lingkhor, waar ze als post hun eigen functie vervullen. De Tibetaanse vlag is in China verboden. Ze heeft een belangrijke symbolische betekenis voor de Tibetaanse autonomie en vormt de basis voor het netwerk van posten. Ze zijn geprojecteerd op ogenschijnlijk willekeurige punten, maar voor de Tibetanen die ervan weten is het een duidelijke verwijzing naar hun autonomie.
De fysieke binding tussen de posten in het veld en de hoofdpost wordt, tot op de snede, benadrukt door de afstemming van materialisatie en constructie. Hopelijk kan de Nederlandse vertegenwoordiging zich ooit manifesteren als één geheel, als een zich openlijk manifesterende ambassade. Het is geen typisch Nederlands gebouw, ook niet Tibetaans. De wisselwerking tussen beide culturen vormt de grondslag voor het ontwerp. Het is dan ook veel meer dan alleen de huisvesting van een aantal Nederlandse ambtenaren in het buitenland.