Nederlands English

Zwarte Roker
Zwarte Roker

‘Parkzicht’ flat, Tilburg-Noord
‘Parkzicht’ flat, Tilburg-Noord

De tunnelwoning van de massawoningbouw
De tunnelwoning van de massawoningbouw

Herverkaveling van het bestaande volume van de ‘Parkzicht’ flat
Herverkaveling van het bestaande volume van de ‘Parkzicht’ flat

Zwarte Roker, Tilburg-Noord
Zwarte Roker, Tilburg-Noord

In totaal zijn er 11 verschillende woningtype ontwikkeld die vervolgens hun plek gevonden hebben binnen het oude volume van de ‘Parkzicht’ flat. Hier: plattegrond van de 4e bouwlaag
In totaal zijn er 11 verschillende woningtype ontwikkeld die vervolgens hun plek gevonden hebben binnen het oude volume van de ‘Parkzicht’ flat. Hier: plattegrond van de 4e bouwlaag

Woningtype: trechter “Kelders en zolders zijn als het ware zeven met een grove maaswijdte, hun geur en temperatuur, vocht en licht staan dichte bij de natuur, zijn minder comfortabel, soms unheimlich. Daarom varieert de psychische betekenis van opsluiting, verlatenheid en eenzaamheid tot gelukkige afzondering, toevluchtsoord.” (citaat Gijs Wallis de Vries, 'dromerige w/oorden en wezenlijke zaken', uit 'Undercover, over zolders en kelders in de hedendaagse architectuur', blz 78)
Woningtype: trechter “Kelders en zolders zijn als het ware zeven met een grove maaswijdte, hun geur en temperatuur, vocht en licht staan dichte bij de natuur, zijn minder comfortabel, soms unheimlich. Daarom varieert de psychische betekenis van opsluiting, verlatenheid en eenzaamheid tot gelukkige afzondering, toevluchtsoord.” (citaat Gijs Wallis de Vries, 'dromerige w/oorden en wezenlijke zaken', uit 'Undercover, over zolders en kelders in de hedendaagse architectuur', blz 78)

Woningtype: uitzicht beneden Binnenkomen met uitzicht naar beneden, je jas ophangen met uitzicht naar beneden, naar het toilet met uitzicht naar beneden, bij de koelkast met uitzicht naar beneden . . .
Woningtype: uitzicht beneden Binnenkomen met uitzicht naar beneden, je jas ophangen met uitzicht naar beneden, naar het toilet met uitzicht naar beneden, bij de koelkast met uitzicht naar beneden . . .

Woningtype: verweven “Twee hypothesen over het toeval. De eerste: alle dingen zijn ertoe bestemd elkaar te ontmoeten, alleen het toeval zorgt ervoor dat het niet gebeurt. De tweede: alle dingen zijn verstrooid en onverschillig voor elkaar, alleen het toeval zorgt ervoor dat ze elkaar soms ontmoeten. De laatste hypothese is gangbaar; de andere, de paradoxale, is interessanter.” (citaat: Jean Baudrillard, De fatale strategieën)
Woningtype: verweven “Twee hypothesen over het toeval. De eerste: alle dingen zijn ertoe bestemd elkaar te ontmoeten, alleen het toeval zorgt ervoor dat het niet gebeurt. De tweede: alle dingen zijn verstrooid en onverschillig voor elkaar, alleen het toeval zorgt ervoor dat ze elkaar soms ontmoeten. De laatste hypothese is gangbaar; de andere, de paradoxale, is interessanter.” (citaat: Jean Baudrillard, De fatale strategieën)
PROJECTINDEX
 
ZWARTE ROKER
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

De voorspelbaarheid van de woningbouwproductie in Nederland, en daarmee in zekere mate van het wonen zelf, is doelbewust gecreëerd. Ze berust in principe op een maatschappelijke consensus die uiteindelijk in het bouwbesluit is geformaliseerd. Als publiekrechtelijk voorschrift is het een duidelijk omlijnd systeem dat iedereen geacht wordt te kennen en dat door iedereen dient te worden nageleefd. Hiermee is het bouwbesluit een actief, vormend principe dat zich doelbewust in elk gebouwd object inschrijft om daarmee onvermijdelijk een deel van haar realiteit te gaan uitmaken. Als er sprake is van een optimaal voorschrift dan zou het bouwbesluit in staat moeten worden geacht om een volledig voorspelbaar resultaat te genereren. Maar het bouwbesluit blijkt alles behalve de eenduidige motor van de rationalisatie waarvoor ik ze in eerste instantie hield.
Het bouwbesluit maakt in artikel 4.21 een onderscheid tussen de 55% van de woning die zal moeten gehoorzamen aan haar regels en de 45% die los daarvan naar eigen inzicht mag worden ingevuld. Het impliceert hiermee de mogelijkheid van een schaduwgebied waar het eigen licht van het bouwbesluit niet kan en mag doordringen. Immers, de formulering van individuele vrijheid als een algemeen legitiem belang moet juist de ruimte scheppen die aan het individu de mogelijkheid biedt zich deze toe te eigenen, los van het sociale of het maatschappelijke. Het kan dus slechts de ruimte garanderen maar het kan ze nooit laten verschijnen. Het bouwbesluit stelt vervolgens aan ons de vraag om een architectuur te produceren die de potentie van zowel het positieve als het negatieve maximaliseert.
De letterlijke opgave die ik mij gesteld heb is de herverkaveling van het originele volume van de galerijflat 'Parkzicht' in Tilburg Noord. Binnen dit volume zal zich opnieuw een woonprogramma gaan vormen, nu echter niet meer gemotiveerd door het 'economische contract van het minimale' waaruit de Parkzicht flat ooit ontstaan is. Eerder ga ik op zoek naar een meer volledige architectuur die ontstaat uit het opvoeren van ambivalentie. Pas dan kan er een architectuur verschijnen die duisterder, verleidelijker, meerdimensionaal, paradoxaler en daardoor rijker is.