Nederlands English

Noordgevel met verkeer dat onder het gebouw door rijdt.
Noordgevel met verkeer dat onder het gebouw door rijdt.

Vlekkenplan van de 4e verdieping. Op de verdieping eronder is de dominante atletiekbaan nog goed zichtbaar.
Vlekkenplan van de 4e verdieping. Op de verdieping eronder is de dominante atletiekbaan nog goed zichtbaar.

Zuidgevel
Zuidgevel

Doorsnede. Op de binnengevels reflecteren fragmenten van de verschillende gebouwfuncties.
Doorsnede. Op de binnengevels reflecteren fragmenten van de verschillende gebouwfuncties.

Doorsnede. Op de binnengevels reflecteren fragmenten van de verschillende gebouwfuncties.
Doorsnede. Op de binnengevels reflecteren fragmenten van de verschillende gebouwfuncties.

Gevelgeneratie Met behulp van game development software wordt voor elke snelweg die de locatie doorkruist, een serie panelen gegenereerd.
Gevelgeneratie Met behulp van game development software wordt voor elke snelweg die de locatie doorkruist, een serie panelen gegenereerd.
PROJECTINDEX
 
SPORT- EN CONGRESCENTRUM KLEINPOLDERPLEIN
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het ontwerp is gesitueerd op het interessant gevormde netwerk van snelwegen van het Kleinpolderplein, direct ten noorden van Rotterdam. De continue verkeersstroom heeft een sterke commerciële aantrekkingskracht, terwijl de bereikbaarheid van de locatie ideaal is. Het gebouwontwerp gaat een relatie aan met dit verkeer. De stedebouwkundige inpassing, haar vorm en een deel van haar interne functioneren is geïnspireerd op de dynamische de locatie.
De gevel is ontworpen als een filter tussen de gebruikers en de passanten van het gebouw. Ze wordt gebruikt om het verkeer in contact te brengen met de binnenwereld en vice versa. De vorm van de gevel is gegenereerd met behulp van computerprogramma’s. De vorm wordt bepaald door het over de fly-overs passerende verkeer in relatie met de achter de gevel gelokaliseerde functie in het gebouw.