Nederlands English


Situatie IJ-plein
Situatie IJ-plein

Centrale hal
Centrale hal

Bibliotheek
Bibliotheek

Klaslokaal
Klaslokaal

Doorsnede
Doorsnede

Langsdoorsnede
Langsdoorsnede
PROJECTINDEX
 
POSTSCRIPTS ON DUTCH SECONDARY EDUCATION
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

De opgave betreft een school voor 1600 leerlingen in Amsterdam. Het ruimtelijk ontwerp is enerzijds gebaseerd op de theorie van Gilles Deleuze die in zijn beroemde essay Postscripts on Societies of Control beargumenteert dat nieuwe opleidingsmodellen vereist zijn om de kloof tussen onderwijs, werk en de lokale gemeenschap te overbruggen. Anderzijds biedt het plan een alternatief voor het specifiek Nederlandse probleem van de 'zwarte' VMBO school. De fysieke scheiding tussen VMBO scholen en het HAVO/VWO onderwijs staat de integratie van de zwarte leerlingen in de Nederlandse cultuur in de weg.
De ruimtelijke oplossing wordt gezocht in een middelbare school die bestaat uit een 'campus' van gebouwen. Het onderwijs is in vier gebouwclusters georganiseerd op leeftijd en onderwijsprofiel. Zo is er een alfa, een bèta, een openbaar en een 'jong' gebouw. Deze opzet is bedoeld om de interactie tussen de verschillende groepen leerlingen te bevorderen. VWO, HAVO en VMBO zijn nog wel aparte studierichtingen, elk met een eigen curriculum. Het grootste verschil met de bestaande praktijk is dat alle leerlingen die het creatieve profiel volgen (de 'alfa's) een gebouw delen. Hetzelfde geldt voor de leerlingen van het technische profiel (de bèta's) en de jongste leerlingen. Door deze opzet ontmoeten leerlingen met een verschillende achtergrond elkaar, onder meer tijdens de pauzes, sport- en drama-activiteiten. Bovendien is de begane grond van elk gebouw bestemd als het domein van de leerlingen en hebben de leerlingen op de hoger gelegen vloeren veel mogelijkheden om ruimten in bezit te nemen. Het plan creëert kansen voor informele ontmoetingen, interactie en misschien zelfs wel vriendschappen, onafhankelijk van scores op de Cito-toetsen.
Elk gebouw heeft zijn eigen unieke ruimtelijke logica die bepaald wordt door de stripsgewijze plaatsing van de kernen. Daarmee hangt de breedte van de hal en de proportie van de werkplaatsen samen. De enorme kernen verzorgen daarnaast de stabiliteit van de gebouwen en huisvesten alle ondersteunende diensten van de school. Door de gehele school bevinden zich series atria. Sommige zijn open, andere zijn gesloten en vormen gigantische daklichten. De klaslokalen kunnen naar wens vergroot en verkleind worden. De lokalen spelen met hun aanpasbaarheid een belangrijke rol voor zowel de kwaliteit van de binnenruimte als de gewenste ruimtelijke flexibiliteit. De gevel vormt een lichtgevende, ademende en constructieve omhulling van de gehele school. Ze bestaat uit een reeks grote louvres binnen een draagstructuur van slanke kolommen. In de gevel zijn de noodzakelijke constructieve en klimatologische voorzieningen opgenomen opdat de school behalve een comfortabele ook een sophisticated leeromgeving biedt.