Nederlands English

Impressie van de klimaatschool gezien vanaf het achterdek van de SS Rotterdam.
Impressie van de klimaatschool gezien vanaf het achterdek van de SS Rotterdam.

Positionering van de Klimaat Campus. Een symbiotisch samenspel tussen zowel het benutten als het ervaren van de lokale klimatologische invloeden.
Positionering van de Klimaat Campus. Een symbiotisch samenspel tussen zowel het benutten als het ervaren van de lokale klimatologische invloeden.

Ruimtelijk concept, Niet het programma gekoppeld aan een statische ruimtelijke indeling, maar de activiteiten gekoppeld aan de klimatologische behoeftes, staan centraal. Wat ontstaat is een dynamisch zoneringsprincipe waarin de verschillende activiteiten zich door de loop van het jaar verplaatsen door het gebouw, gestuurd door de aanwezige condities.
Ruimtelijk concept, Niet het programma gekoppeld aan een statische ruimtelijke indeling, maar de activiteiten gekoppeld aan de klimatologische behoeftes, staan centraal. Wat ontstaat is een dynamisch zoneringsprincipe waarin de verschillende activiteiten zich door de loop van het jaar verplaatsen door het gebouw, gestuurd door de aanwezige condities.

De invloed van de lokale omstandigheden op het ontwerp. Met behulp van een aantal ontwerp ingrepen in het dak, de patio’s en het zoneringsprincipe worden de klimatologische invloeden onderdeel van het ontwerp. Waardoor deze kunnen worden ingezet om het klimaat te benutten en te ervaren. 1 klimatologische ordening van het programma 2 georiënteerd op de heersende windrichting 3 zontoetreding afgestemd op het programma
De invloed van de lokale omstandigheden op het ontwerp. Met behulp van een aantal ontwerp ingrepen in het dak, de patio’s en het zoneringsprincipe worden de klimatologische invloeden onderdeel van het ontwerp. Waardoor deze kunnen worden ingezet om het klimaat te benutten en te ervaren. 1 klimatologische ordening van het programma 2 georiënteerd op de heersende windrichting 3 zontoetreding afgestemd op het programma

De klimaatschool gelegen op het 3e Katendrechtse Hoofd naast het stoomschip de SS Rotterdam.
De klimaatschool gelegen op het 3e Katendrechtse Hoofd naast het stoomschip de SS Rotterdam.

Impressie van de tussenruimte nabij de entree. Te zien is het multifunctionele gebruik van de ruimte en de perforatie van het dak waar de zon op gerichte plaatsen naar binnen schijnt.
Impressie van de tussenruimte nabij de entree. Te zien is het multifunctionele gebruik van de ruimte en de perforatie van het dak waar de zon op gerichte plaatsen naar binnen schijnt.

Impressie van een collegezaal. De verblijfsruimten worden met hout bekleed waardoor er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen de specifieke- en niet specifieke ruimten. Op de achtergrond is de patio te zien welke zorg draagt voor licht, lucht en ruimte.
Impressie van een collegezaal. De verblijfsruimten worden met hout bekleed waardoor er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen de specifieke- en niet specifieke ruimten. Op de achtergrond is de patio te zien welke zorg draagt voor licht, lucht en ruimte.

Impressie van één van de werkruimten op de luchtlaag. Door de positie van het volume in het dak ontstaan er afgesloten buitenruimtes waardoor de passerende luchten ineens de belangrijkste afleiding zijn.
Impressie van één van de werkruimten op de luchtlaag. Door de positie van het volume in het dak ontstaan er afgesloten buitenruimtes waardoor de passerende luchten ineens de belangrijkste afleiding zijn.
PROJECTINDEX
 
KLIMAAT ALS ARCHITECTONISCH INSTRUMENT
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

klimaatschool voor Rotterdam
Eeuwenlang is het klimaat een belangrijke vormbepalende factor geweest in de architectuur. Oriëntatie, vorm en materialisering waren lange tijd het logische gevolg van lokale omstandigheden. Hieruit zijn de vele verschillende traditionele bouwstijlen voortgekomen, ieder met zijn eigen regionale kenmerken en vernuftigheden. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Badgirs uit het Midden Oosten, de Mangh’s uit India en, dichterbij huis, de geringe hellingshoek van daken in de Alpen. Dit zijn allemaal intelligente architectonische uitingen waarbij de architectuur is ingezet om specifieke lokale klimatologische aspecten te benutten. De globalisering, verstedelijking en technologische vooruitgang hebben er echter toe geleid dat de architectuur de rol van het klimaat als een belangrijk vormbepalend instrument heeft losgelaten. Het klimaat wordt tegenwoordig vooral gezien als een aspect waartegen we ons moeten beschermen. Een uitgangspunt waarbij veel kansen en potenties om te komen tot een meer rijke en duurzame architectuur bij voorbaat worden uitgesloten. In mijn afstudeerproject wordt het klimaat opnieuw ingezet als architectonisch instrument om zo te komen tot een ontwerp waarin het klimaat en de sensorische beleving weer de ruimte krijgen.
De klimaatschool is een instituut waar publiek en wetenschap elkaar ontmoeten. Specialistische Masteropleidingen vinden er hun plek en het biedt tevens een podium om lopende onderzoeken en gedane ontdekkingen te tonen aan het publiek. Het instituut draagt actief bij aan het creëren van bewustzijn en betrokkenheid van het publiek met het klimaat door middel van lezingen, tentoonstellingen en voorlichting en bovendien door de verschijningsvorm van het gebouw zelf.
Het ontwerp is gesitueerd op het Derde Katendrechtse Hoofd in Rotterdam, pal naast de SS Rotterdam. Een plek met een enorme potentie, een rijke geschiedenis, en belangrijker, een plek waar de natuurlijke bouwstenen volop aanwezig zijn. Bouwstenen als wind, zon en water zijn onderdeel van het ontwerpinstrumentarium. Dit resulteert in een gebouw dat zo is vormgegeven en gepositioneerd dat de meest voorkomende wind, de zuidwestenwind die over de Maas aan komt waaien, gebruikt wordt om het gebouw in de zomer te koelen. Het dak fungeert als een groot zonnescherm dat de zon op gerichte plekken doorlaat. Het water van de Maas kan vrij het gebouw instromen om zo het getij zichtbaar te maken en een bijdrage te leveren aan de temperatuurregeling door verdamping en door kernactivering. Het programma van de klimaatschool is onderverdeeld in verschillende temperatuurzones die aansluiten bij de functie van de verschillende ruimtes.
Het klimaat wordt ingezet om de energiebehoefte terug te dringen en wordt ook gebruikt om de afstand tussen de gebruiker en zijn omgeving te verkleinen. Hierdoor wordt het klimaat zichtbaar, voelbaar en ervaarbaar gemaakt. De zintuigen van de gebruiker worden geprikkeld; de verkoeling van de wind, de warmte van de zon, de stilte en de koelte van het ondergrondse en de geur van de algenakker bij laag tij. Sensorische ervaringen die normaal buiten een gebouw gehouden worden, spelen in de klimaatschool een belangrijke rol. Het zijn juist deze ervaringen die er toe leiden dat architectuur kan prikkelen, verbazen en kan zorgen voor een ongekende diepgang. Het ontwerp van de klimaatschool is dan ook een pleidooi om de architectuur niet alleen te zien als een middel om ons te beschermen tégen het klimaat, maar ook als een instrument om ons weer terug te brengen bij het klimaat.