Nederlands English

TDe Material Bank functioneert als een intermediair tussen de bewoners van sociale woningbouwprojecten in Riberas del Bravo, lokale fabrikanten, bouwvakkers en derden als de gemeente, NGO’s etc.
TDe Material Bank functioneert als een intermediair tussen de bewoners van sociale woningbouwprojecten in Riberas del Bravo, lokale fabrikanten, bouwvakkers en derden als de gemeente, NGO’s etc.

Het project bestaat uit 4 delen: de organisatie van de Material Bank; de fabriek het hoofdgebouw van de organisatie; het proces van conversie van fabriek tot sociale woningbouw en het nieuwe blok als eindproduct.
Het project bestaat uit 4 delen: de organisatie van de Material Bank; de fabriek het hoofdgebouw van de organisatie; het proces van conversie van fabriek tot sociale woningbouw en het nieuwe blok als eindproduct.

Het hoofdgebouw van de Material bank wordt in etappes gebouwd door de gemeenschap. Het ombouwen van de constructie maakt het mogelijk om ook te blijven functioneren als het project wordt onderbroken. Zodra het is afgerond faciliteert het de productie van prefab woningextensies en directe uitwisseling
Het hoofdgebouw van de Material bank wordt in etappes gebouwd door de gemeenschap. Het ombouwen van de constructie maakt het mogelijk om ook te blijven functioneren als het project wordt onderbroken. Zodra het is afgerond faciliteert het de productie van prefab woningextensies en directe uitwisseling

Stap 2 Informatiecentrum met informatiepunt en receptie, spreekkamers en verhuurbare ruimten.
Stap 2 Informatiecentrum met informatiepunt en receptie, spreekkamers en verhuurbare ruimten.

Stap 3 Binnenplaats voor de opslag van te recyclen materialen, gedeeltelijk overdekte opslagruimte.
Stap 3 Binnenplaats voor de opslag van te recyclen materialen, gedeeltelijk overdekte opslagruimte.

Stap 6 Assemblagelijn voor de fabricage van uitbreidingen voor woningen en opslagplaats voor de detailhandel.
Stap 6 Assemblagelijn voor de fabricage van uitbreidingen voor woningen en opslagplaats voor de detailhandel.

The alternative social housing system is based on the observation of the direct dependence of the size and quality of social housing and the distance between the inhabitant and his employer in the system of production of social housing. The opportunity to eliminate all mediating agents in the process of providing housing is seen in the process of turning one’s workspace into housing.
The alternative social housing system is based on the observation of the direct dependence of the size and quality of social housing and the distance between the inhabitant and his employer in the system of production of social housing. The opportunity to eliminate all mediating agents in the process of providing housing is seen in the process of turning one’s workspace into housing.

Transformatie van de assemblagelijn
Transformatie van de assemblagelijn
PROJECTINDEX
 
MATERIAL BANK
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

De Material Bank is een uitwisselingspunt voor materialen, werk, informatie en geld in Riberas del Bravo, een woonwijk in de 1,6 miljoen inwoners tellende Mexicaanse stad Ciudad Juarez gelegen aan de grens met de Verenigde Staten.
De Material Bank functioneert als een intermediair tussen de bewoners van sociale woningbouwprojecten in Riberas del Bravo, lokale fabrikanten, bouwvakkers en derden als de gemeente, NGO’s etc. De meerderheid van de bevolking is werkzaam in maquiladoras, op de export georiënteerde assemblage fabrieken van fabrikanten als FOXCONN, Bosch, Siemens en Toshiba. De werknemers wonen in mensonterende omstandigheden in getto’s van kleine huisjes verspreid tot ver in de woestijn.
De Material Bank is in de eerste plaats bedoeld om de bewoners die gevangen zitten in de geschetste situatie te betrekken bij de bouw van uitbreidingen aan bestaande gebouwen, hen een opleiding te bieden en mogelijkheden te creëren voor nieuwe locate economieën. Het hoofdgebouw van de Material Bank ontwikkelt zich geleidelijk, het begint met een informatiewand. Vervolgens wordt het in verschillende kleinere stappen uitgebreid tot een structuur met opslagruimten, werkplaatsen, ruimten voor de inkoop van oud ijzer, advies. Dit alles om een kringloop van geld, tijd, werk en materialen op te starten die op zijn beurt een nieuwe lokale economie vormt. In de werkplaatsen worden uitbreidingen van bestaande woningen gefabriceerd. Locale arbeid en lokale materialen worden ingezet ten behoeve van de sociale en economische omstandigheden en om de problemen met de constructie en de architectuur in Riberas del Bravo aan te pakken.
In de tweede plaats fungeert de Material Bank als een kweekvijver voor een alternatief sociaal woningbouwsysteem. In het bestaande systeem wordt de bewoner slechts gezien als een financiële post en de afstand tussen de fabriek, het huis en de bewoner is groot. Die situatie heeft geleid tot een teruggang in zowel het aantal als de kwaliteit van de woonunits. In het voorgestelde nieuwe systeem worden alle intermediaren geëlimineerd. De structuur van de Material Bank is zodanig opgezet dat ze op termijn kan transformeren in woningen. De door de werknemers gebouwde werkplaatsen kunnen getransformeerd worden in woningen, winkels en voorzieningen. Op die manier wordt een woonomgeving gecreëerd die resulteert in een nieuwe lokale economie, een nieuw sociaal leven en een nieuwe gebouwde omgeving.