Nederlands English

Kreuzberg (Berlin) bij de the Cuvrybrache aan de Spree
Kreuzberg (Berlin) bij de the Cuvrybrache aan de Spree

Ten zuiden van de Spree ligt Kreuzberg, Cuvrybrache. ten noorden van de rivier de grote open ruimten van de media Spree.
Ten zuiden van de Spree ligt Kreuzberg, Cuvrybrache. ten noorden van de rivier de grote open ruimten van de media Spree.

Case studies tonen de ruimtelijke organisatie en routing van de verschillende hoven van Berlijn.
Case studies tonen de ruimtelijke organisatie en routing van de verschillende hoven van Berlijn.

Plattegrond. Elke woning is georienteerd op drie hoven; een commerciële, een publieke en een private. Smalle, L-vormige woningplattegronden faciliteren een maximale connectie met de hoven.
Plattegrond. Elke woning is georienteerd op drie hoven; een commerciële, een publieke en een private. Smalle, L-vormige woningplattegronden faciliteren een maximale connectie met de hoven.

Dwarsdoorsnede, in het midden het publieke domein met aan weerskanten de privé hoven.
Dwarsdoorsnede, in het midden het publieke domein met aan weerskanten de privé hoven.

De commerciële plint langs de Spree.
De commerciële plint langs de Spree.

Hof 2: Publieke ruimte, centrale hof die de bestaande bebouwing verbindt met de nieuwe.
Hof 2: Publieke ruimte, centrale hof die de bestaande bebouwing verbindt met de nieuwe.

Hof 3: Private hof, gelegen rond de centrale hof. Deze is hoger gelegen en kan worden afgesloten van het publieke domein.
Hof 3: Private hof, gelegen rond de centrale hof. Deze is hoger gelegen en kan worden afgesloten van het publieke domein.
PROJECTINDEX
 
LIVING IN-BETWEEN
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Ontwerp voor een wooncomplex rond binnenhoven in Berlijn.
Het ontwerp bemiddelt tussen twee extreme posities van de stedelijke compositie. De traditionele Europese stad enerzijds en de moderne stad zoals le Corbusier die presenteerde anderzijds. De discussie over de contrasterende benaderingen spitst zich steeds toe op het ontwerp van de openbare ruimte. In de traditionele stad definiëren de gevels de grenzen van de publieke ruimte die daardoor de vorm aanneemt van een serie open ruimtes in het stedelijk weefsel. De ruimte in de moderne stad bestaat uit een doorgaande open ruimte waarin de gebouwen als losse objecten zijn geplaatst.
Het ontwerpvoorstel bestaat uit een gebouwde omgeving waarin zowel de publieke als de semi-openbare als de private ruimte is uitgehold. Al deze ruimten zijn gekoppeld aan de aanliggende gebouwen aan de ene zijde, aan de overliggende zijde wordt de harde grens verzacht door gaten in de bouwmassa waardoor het publieke domein doordringt in het gebouw. Hierdoor ontstaat een nieuwe typologie van doorgaande hoven. Ze reflecteren zowel de kleine schaal van de 'Berliner Höfe' die kenmerkend is voor Kreuzberg als de grote open ruimte van de Media Spree.
Het is niet de hof op zichzelf die de kwaliteit van de typologie bepaalt, maar de wisselwerking tussen de open ruimte en de inpandige ruimte. Door drie centraal gelegen hoven te transformeren tot de slagaderen van het project ontstaat een heldere organiserende stervormige structuur die het plan verdeelt in drie kleinere stedelijke blokken. Elk blok heeft een eigen centrum met een eigen ingang. De verzameling hoven rond de centrale hof kennen een hiërarchie van openbaar naar privé. Hoe fijnmaziger het raster van de blokkenstructuur wordt, hoe transparanter, poreuzer en opwindender de ruimte zich voordoet. Dit in tegenstelling tot de hoven in het hedendaagse Berlijn die 's nachts volledig afgesloten zijn en overdag aan het zicht onttrokken worden.
Het concept heeft niet alleen betrekking op de hoven, het is ook bepalend voor de kwaliteit van de woningen. Elke woning grenst aan drie hoven en biedt ruimte aan alle dagelijkse functies van het stedelijk leven. Zowel het wonen bestaande uit ontspanning, eten en slapen, als het werken kan binnen de smalle L-vormige woning door de bewoner naar keuze aan een van de drie aanliggende hoven gesitueerd worden.