Nederlands English

Doorsnede door het restaurantgedeelte met daarin de publieke wandelroute en het zicht op de foyer.
Doorsnede door het restaurantgedeelte met daarin de publieke wandelroute en het zicht op de foyer.

Situatie van het dansinstituut in Amsterdam Noord aan het IJ.
Situatie van het dansinstituut in Amsterdam Noord aan het IJ.

Plattegrond maaiveld 1 Foyer 2 Winkel en kantoorruimte 3 Appartementen 4 Restaurant en dansclub 5 Dansstudio’s 6 Performance ruimte 7 Bad, sauna en fitness gedeelte
Plattegrond maaiveld 1 Foyer 2 Winkel en kantoorruimte 3 Appartementen 4 Restaurant en dansclub 5 Dansstudio’s 6 Performance ruimte 7 Bad, sauna en fitness gedeelte

Plattegrond onderwereld 1 Foyer 2 Winkel en kantoorruimte 3 Appartementen 4 Restaurant en dansclub 5 Dansstudio’s 6 Performance ruimte 7 Bad, sauna en fitness gedeelte
Plattegrond onderwereld 1 Foyer 2 Winkel en kantoorruimte 3 Appartementen 4 Restaurant en dansclub 5 Dansstudio’s 6 Performance ruimte 7 Bad, sauna en fitness gedeelte

Aanzicht vanaf het IJ
Aanzicht vanaf het IJ

Benadering vanuit Noord
Benadering vanuit Noord

De langsdoorsnede loopt parallel met de publieke wandelroute door de foyer, het restaurant en de performance ruimte. Langs deze route bevinden zich kleine doorgangen, sneakpeaks, richting het dansgedeelte met de studioruimten.
De langsdoorsnede loopt parallel met de publieke wandelroute door de foyer, het restaurant en de performance ruimte. Langs deze route bevinden zich kleine doorgangen, sneakpeaks, richting het dansgedeelte met de studioruimten.
PROJECTINDEX
 
A PLACE FOR MOVEMENT AND PERFORMANCE
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

a public space in Amsterdam Noord
Het ontworpen dansinstituut is gelegen aan het IJ op het fabrieksterrein van Stork in Amsterdam Noord. De professionele danswereld van Amsterdam die op dit moment is verdeeld over talloze locaties door de gehele stad krijgt er een duidelijk herkenbare plek. Dansers en choreografen kunnen er bijeen komen om dansstukken te ontwikkelen en vooral ook om de wereld van de dans aan het publiek te laten zien. Het dans gerelateerde programma met studio's, buiten- en binnenpodia en appartementen voor choreografen is gecombineerd met een flink publiek programma waaronder een foyer, horecavoorzieningen, een dansclub, een badhuis met fitness en sauna en een winkel. Het leidende thema in het ontwerpproces bestond uit het versterken van de publieke ruimte in Amsterdam Noord.
Het dansinstituut ontstond uit de ritmes en de lijnen die zijn gevonden in de directe omgeving. Het geheel bestaat uit een landschap van zogenaamd losstaande gebouwen oprijzend uit de aarde, waartussen formele en informele buitenruimten ontstaan. De zogenaamd losstaande bouwblokken zijn verbonden via een ondergrondse levendige corridor. Deze vormt niet alleen een functionele verbindingsroute maar fungeert ook als foyer. Het geeft de dansers de gewenste aangename ruimte net buiten de studio’s en voorziet zo in de behoefte aan een plek voor 'slowness'. Daarnaast creëert de corridor de ontmoetingspunten tussen de danswereld en het publiek. Bij het bewandelen van de publieke route passeert men sneakpeaks die een inkijkje bieden in de voor veel mensen onbekende wereld van de dans.
Al met al is een sober vormgegeven gebouw ontstaan dat naar ik hoop de wereld van de dans maximaal tot zijn recht laat komen. De opdracht was het ontwerpen van een herkenbare plek voor de dansers binnen een complex ensemble van verschillende ruimten met ieder een heel eigen functie en beleving. Uit een brede analyse, waarbij vooral is gekeken naar de onderlinge samenhang van de geanalyseerde aspecten, ontstond gedurende het proces een verhaallijn waarlangs het ontwerp is ontwikkeld.
Net als 'architectuur' voor architecten heeft het begrip 'dans' voor iedere danser een heel specifieke eigen betekenis. Dit ontwerp is dan ook niet voor één specifiek individu bedoeld maar moet een hele brede groep mensen huisvesten met ieder een eigen beleving van de verschillende ruimten. Daarom heb ik een 'neutraal' gebouw ontworpen waarin de dans zelf het ornament vormt. Zodoende wil ik als architect ruimten creëren die door hun neutraliteit op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden door de gebruikers en zo ook een bepaalde flexibiliteit in het gebruik kunnen bewerkstelligen. Zo kan de eerder genoemde verhaallijn van het ontwerp ook de verhaallijn van de dansers worden en een geheel eigen vervolg krijgen zonder dat de architectuur zich daarbij al te veel op de voorgrond dringt.