Nederlands English


Exploded view
Exploded view

Balkon
Balkon

Standaard verdieping
Standaard verdieping

Baaien
Baaien

Lobby
Lobby

Trapvide
Trapvide

Restaurant
Restaurant
PROJECTINDEX
 
GIVE ME BACK MY FREEDOM!
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Give me back my freedom! is een reactie op onze geïnterieuriseerde, geconditioneerde, kunstmatige en karakterloze omgeving. Dit ontwerpend onderzoek start met een manifest. Mijn observatie van de status quo van onze omgeving en het effect op ons als gebruikers. Want zijn onze omgeving, onze gebouwen en producten die we dagelijks gebruiken wel zo normaal en is de vormgeving hiervan wel de ‘juiste’? Het stelt een radicale vereenvoudiging voor volgens een Easy architectuur tot een ongecompliceerde omgeving, gebaseerd op eenvoudige principes. Gebruik makend van aanwezige en potentiële kwaliteiten en met als doel de gebruikskwaliteit en individuele vrijheid te maximaliseren. Enjoy your freedom!
De opgave is een eerste uitwerking van het manifest. Het gekozen programma van een kantoor is exemplarisch voor de generalisatie, kunstmatigheid en interieurisatie van onze omgeving en is het symbool van het kapitalistische model. Waar dagelijks miljoenen mensen hun tijd doorbrengen, maar wat bijna altijd een gevoel van treurigheid oplevert. Het plan bestaat uit een prototype volgens een Easy architectuur voor een kantoor voor een grote bank met de marktconforme eisen die daar bij horen.
In het onderzoek poog ik te conceptualiseren wat de daadwerkelijke gevolgen, maar vooral ook de potenties zijn, van de cultuur van het kapitalisme. Inzet daarbij is de maximalisatie van de gebruikskwaliteit van de werkomgeving. Kan het kantoor zich ontwikkelen van een 'dead box' tot een sympathiekere, gezondere omgeving?
Het onderzoek is een de deconstructie van de typologie waarmee de crises van het standaard kantoor aan het licht zijn gekomen: het 'gesealde' interieur met een zeer discutabele kwaliteit van de werkomgeving en de toren als paradigma voor het kantoor, wat de oorzaak is van het ontbreken van stedelijke kwaliteit in elke kantooromgeving en de noodzaak van het 'sealen' van het interieur. Gebleken is dat er voldoende argumenten zijn die de bestaansredenen en hiermee de noodzaak voor het handhaven van de kantoortoren als standaard ontkrachten. Met de daarbij opgedane kennis is het Easy kantoor ontwikkeld. Het volume is geoptimaliseerd onder meer voor wat betreft de zonoriëntatie, de daglichttoetreding en de interactie met de omgeving. Op gebouwniveau heeft een radicale vereenvoudiging en optimalisatie van het standaardkantoor plaatsgevonden. De werkkwaliteit is gemaximaliseerd, met als resultaat een gezonde, natuurlijk gereguleerde werkomgeving met veel kwaliteit en individuele vrijheid. Daarbij ontwikkeld het een basis voor een efficiënte bedrijfsvoering; door middel van optimale communicatie en flexibiliteit kan ingespeeld worden op onvoorziene toekomstige bedrijfsontwikkelingen.
De antiformalistische benadering resulteert in de samenstelling van uitgewerkte deelprincipes. Het gebouw bestaat uit een rek van neutrale vloeren met een warehouse-achtige kwaliteit. Een neutrale werkmachine met vrije ruimte en openheid, als een platform voor activiteiten. Daarmee lokt het gebouw zijn gebruikers uit tot daadwerkelijk activeren, gebruiken, aanpassen en optimaliseren. Toegevoegde elementen als klimaatregulerende-, logistieke- of sociale 'machines', leveren elk een specifieke bijdrage aan deze werkmachine. Het zijn op zichzelf staande elementen met een duidelijk afleesbare functie, zoals de lichtbaaien, de brise-soleilbalkons, het windscherm, de lucht- en liftschachten met de windgaten, de diagonale trapvides, de servicetorens, de business foyer met de versnellers, het zonnedak met de keukenbalk, de shortcut en de monitor.