Nederlands English

Marinewerf, de verborgen plek
Marinewerf, de verborgen plek

Plankaart: De mal wordt gevormd door vijf verschillende ruimten en de verbindingen. De bebouwing (zwart) is de contramal.
Plankaart: De mal wordt gevormd door vijf verschillende ruimten en de verbindingen. De bebouwing (zwart) is de contramal.

Publieke en verborgen plekken in Amsterdam: 1 Westerpark, 2 Vondelpark, 3 Museumplein, 4 Historisch Museum & Begijnhof, 5 Binnengasthuis, 6 Dam, 7 Hortus Botanicus, 8 Oosterdok
Publieke en verborgen plekken in Amsterdam: 1 Westerpark, 2 Vondelpark, 3 Museumplein, 4 Historisch Museum & Begijnhof, 5 Binnengasthuis, 6 Dam, 7 Hortus Botanicus, 8 Oosterdok

De verborgen stad
De verborgen stad

De mal wordt gevormd door vijf verschillende ruimten en de verbindingen. v.l.n.r. poort, entree, steeg, voorruimte, passage, centrale ruimte, gang, achterkamer, poort, geheime ruimte.
De mal wordt gevormd door vijf verschillende ruimten en de verbindingen. v.l.n.r. poort, entree, steeg, voorruimte, passage, centrale ruimte, gang, achterkamer, poort, geheime ruimte.
PROJECTINDEX
 
DE VERBORGEN STAD
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE,URBAN DESIGN

Het ontwerpvoorstel voor de marinewerf aan het Oosterdok beoogt om door inzet van haar unieke verborgen kwaliteit, de potentie van het Oosterdok als publieke ruimte waar te maken.
De marinewerf aan het Oosterdok is een fascinerende verborgen plek door de hoge muur eromheen. Deze muur maakt nieuwsgierig naar de wereld erachter.
Door de stedelijke ontwikkelingen in de omgeving is de positie van het Oosterdok in de stad totaal veranderd van perifere plek in een centraal gelegen openbare ruimte. Terwijl de marinewerf als een ruimtelijk en publiek vacuüm aan het Oosterdok ligt, hebben alle andere randen een duidelijke ruimtelijke en programmatische relatie met het Oosterdok. De verborgen marinewerf als 'zwart gat' vormt een probleem voor het goed functioneren van het Oosterdok als nieuwe publieke ruimte. Paradoxaal genoeg is deze verborgenheid tegelijkertijd ook haar kracht.
Door de verborgenheid van de marinewerf in te zetten als kwaliteit en juist publiek te maken, wordt de potentie van het Oosterdok als nieuwe publieke ruimte in de stad waargemaakt. Na uitgebreid onderzoek blijkt dat een publieke verborgen plek gekenmerkt wordt door een sequentie van ruimten met een verschillende beleving. Hierbij spelen de verbindingen tussen die ruimten een belangrijke rol in het opbouwen van spanning. De beleving van de 'ruimten' is ontworpen als mal; de bebouwing vormt de resultante, de contramal. Door het schakelen van de ruimten ontstaat een structuur die verschillende routes mogelijk maakt.
Het ontwerp bestaat uit een aantal lagen die de rijkdom in het plan laten zien. De vijf verschillende typen ruimten kennen elk een eigen sfeer, programma, gebruik en mate van verborgenheid. De typen ruimten variëren van centraal plein tot geheime ruimten. De geheime ruimten zijn het meest verborgen; toch hebben ze altijd een ruimtelijke link met de context van het Oosterdok.
Als stadsbouwwerk is het plan van groot belang voor het Oosterdok. Het nieuwe silhouet verbeeldt 'de stad achter de muur'. Het dna van de verborgen stad waarborgt de samenhang en vergroot de eigenheid. Het toevoegen van hoogte-accenten op strategische en cruciale plekken zorgt voor een spel van (on)zichtbaarheid en aantrekking, zowel van binnenuit als van buitenaf. Zo wordt de marinewerf verborgen én publiek!