Nederlands English


Vogelvlucht
Vogelvlucht

De boulevard functioneert als een grote bushalte. Gekleurd grid waarin bomen kunnen groeien
De boulevard functioneert als een grote bushalte. Gekleurd grid waarin bomen kunnen groeien

Bamboeplantage en een bestaande lege plek aan de kreek die benut kan worden voor landbouw door de bewoners van Dharavi
Bamboeplantage en een bestaande lege plek aan de kreek die benut kan worden voor landbouw door de bewoners van Dharavi

Drijvende landbouw in grote delen van de kreek die onder lopen tijdens de moesson. De producten worden verkocht op de drijvende markt.
Drijvende landbouw in grote delen van de kreek die onder lopen tijdens de moesson. De producten worden verkocht op de drijvende markt.

Het water wordt gezuiverd door micro-organismen en waterplanten. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit is kleinschalige visserij mogelijk en is de biotoop weer geschikt voor de ijsvogel.
Het water wordt gezuiverd door micro-organismen en waterplanten. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit is kleinschalige visserij mogelijk en is de biotoop weer geschikt voor de ijsvogel.

Doorsnede toren
Doorsnede toren

PROJECTINDEX
 
A SUSTAINABLE BUSINESS HUB
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het stimuleren van de opwaardering van het afgeleefde gebied van Dharavi in Mumbai, India door middel van trefzekere ruimtelijke interventies.
Voor het bereiken van het door de overheid vastgestelde doel om Dharavi-Mumbai van zijn sloppen te ontdoen en om te vormen tot een duurzame wijk voor de middenklasse, presenteert dit afstudeerplan een alternatief plan. Hierbij worden de behoeften, wensen en vooral de vaardigheden van de bewoners van de sloppenwijk integraal opgenomen in het ontwerpproces. Daarnaast worden consequent duurzame ontwerpprincipes gehanteerd van het concept tot en met de detaillering van de constructie.
De Indiase overheid wil India profileren als een machtig land met Mumbai als de financiële hoofdstad van Azië. In haar ongeduld om aan dat ideaal gestalte te geven wil ze grote veranderingen doorvoeren, waaronder het vervangen van alle sloppen door nieuwe, moderne wijken. Dharavi-Mumbai is één van die gebieden. Het is tegelijkertijd ook een gebied met mogelijkheden omdat de hardwerkende bewoners zich losmaken uit het traditionele kastensysteem door het opzetten van een oprukkende informele industrie.
Om het gewenste toekomstbeeld voor Dharavi te bepalen en om het creatieve veranderingsproces dat nodig is om die toekomst te bereiken te stimuleren is de methode van de backcasting ingezet. Deze benadering resulteerde in de toepassing van de strategie van de stedelijke acupunctuur. Daarbij worden nieuwe elementen in de stad gerealiseerd die de gewenste veranderingen initiëren. De stad zal daardoor zichzelf veranderen. Volgens deze strategie is een conceptplan voor Dharavi ontworpen waarin een knooppunt positieve effecten genereert in zijn omgeving. De interventie van het knooppunt is bedoeld om kwaliteit te introduceren in het gebied en om Dharavi te verbinden met haar onbenutte economische potenties. Het basisdee bestaat eruit om de lucratieve ambachtelijke beroepen van Dharavi zodanig te organiseren dat ze breder ingezet kunnen worden. Het is de bedoeling om de ambachtelijke producten te promoten en commercieel aan te bieden.
Het plan kent drie fasen. De macro fase heeft betrekking op de koppeling van het plangebied aan de context. Op provinciaal en stedelijk niveau worden de verbindingen verbeterd door middel van de boulevard. Met de ontwikkeling van de alternatieve landbouw, zoals bamboeplantages, worden nieuwe inkomstenbronnen aangeboord in het deelplan Mahim Creek. In Mitthi River wordt de waterkwaliteit verbeterd door de introductie van waterplanten en wordt de productiviteit verhoogd door drijvende landbouw en een drijvende markt.
De meso fase behelst drie ontwerpvoorstellen. Het eerste betreft een zogenaamde ambachtelijke toren. Het gebouw zal nieuwe markten openen en zijn inhoud aan een breed publiek tonen. De toren bevat een ambachtelijke showroom, biedt productiefaciliteiten en huisvest mensen, dieren en planten. Dit icoon voor de low-tech is opgebouwd uit acht vrij indeelbare verdiepingen. Het gebouw kent verschillende layers waaronder een systeem van klimplanten, een bamboe draagconstructie en een huid van gestampt leem. Het tweede ontwerp is een buurtcentrum met een openlucht theater en een grote hal. De derde architectonische component is de levende brug, waar consumenten op vriendelijke en aantrekkelijke manier kennis kunnen maken met Dharavi.
De micro fase heeft betrekking op het niveau van het detail. Hieronder valt onder meer de analyse van de constructie van de levende brug. De berekening van de bamboeconstructie vereiste een constante interactie tussen computerprogramma's en om het gedrag van de bamboe als bouwmateriaal beter te begrijpen werden verschillende experimenten uitgevoerd. Zo werd een prototype van het meest ingewikkelde knooppunt van de levende brug getest op sterkte.
Dit afstudeerproject is gebaseerd op bestaande technieken, het is van binnenuit opgebouwd, werkt met de lokale cultuur en lokaal vakmanschap en probeert de economie bij elkaar te houden.