Nederlands English

De zuiveringseilanden worden beperkt toegankelijk gemaakt.
De zuiveringseilanden worden beperkt toegankelijk gemaakt.

Overzicht van het landschappelijk raamwerk waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Fyto-extractie eilanden, waar planten de bodem zuiveren, worden toegankelijk door middel van verhoogde paden.
Overzicht van het landschappelijk raamwerk waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Fyto-extractie eilanden, waar planten de bodem zuiveren, worden toegankelijk door middel van verhoogde paden.

Het wegprofiel wordt onderdeel van het zuiverende landschappelijk raamwerk, dat Buiksloterham verbindt met haar context.
Het wegprofiel wordt onderdeel van het zuiverende landschappelijk raamwerk, dat Buiksloterham verbindt met haar context.

Langzaam verkeer routes scheiden het vervuilde water in het zuiveringssysteem van het schone water in de insteekhaven.
Langzaam verkeer routes scheiden het vervuilde water in het zuiveringssysteem van het schone water in de insteekhaven.

Door zwaar vervuilde bodem te zuiveren op en in oude fundamenten krijgt het industrieel verleden van Buiksloterham een nieuwe functie.
Door zwaar vervuilde bodem te zuiveren op en in oude fundamenten krijgt het industrieel verleden van Buiksloterham een nieuwe functie.

Op gebieden met een matige verontreiniging worden beperkt toegankelijke fyto-extractie parken aangelegd.
Op gebieden met een matige verontreiniging worden beperkt toegankelijke fyto-extractie parken aangelegd.

Schone gebieden met biomassa productie worden geheel toegankelijk.
Schone gebieden met biomassa productie worden geheel toegankelijk.
PROJECTINDEX
 
HEALING URBAN LANDSCAPES
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Fytoremediatie in post-industrieel stedelijk ontwerp
Strategie voor het verwijderen van bodemverontreiniging, in combinatie met kwaliteitsverbetering van transformatiegebieden, toegepast op Buiksloterham in Amsterdam-Noord.
De techniek van fytoremediatie maakt gebruik van planten om de vervuiling uit de bodem te halen. Het is een duurzaam, goedkoop en attractief alternatief voor de conventionele bodemreiniging die dure en milieubelastende technieken vereist zoals het transport van vervuilde grond over lange afstanden naar de vuilstort en het gebruik van vervuilde grond onder wegen en bij bouwprojecten. De bodem is een natuurlijke bron die in ecologisch, economisch en sociaal opzicht van belang is. Industriële activiteiten, het dumpen van afval, de landbouw en de urbanisatie verontreinigen de bodem en hebben een belemmerende invloed op de bodemfuncties. Healing Urban Landscapes introduceert de mogelijkheden van fytoremediatie in de praktijk van de landschapsarchitectuur. Fytoremediatie wordt geïntegreerd in heersende transformatieprocessen en versterkt daarbij de kwaliteit van de publieke ruimte. Het trage en onzekere transformatieproces van postindustriële gebieden naar multifunctionele, dynamische en duurzame stedelijke gebieden is geschikt voor de toepassing van fytoremediatie. In Buiksloterham, Amsterdam-Noord, een sterk vervuild post-industrieel havengebied waarvoor men nog geen masterplan opstelde, worden de mogelijkheden van fytoremediatie getest. Het proces van fytoremediatie wordt hier op innovatieve wijze gecombineerd met waterzuivering en de productie van biomassa.
Het ontwerp is gebaseerd op de kwaliteit van de fytoremediatie planten. Er wordt een robuust maar flexibel landschappelijk kader gecreëerd dat Buiksloterham ruimtelijk verbindt met de omliggende context en de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Braakliggende en vrijgekomen percelen worden gereinigd en leveren biomassa voor de opwekking van energie. Dit levert tevens een aantrekkelijke buitenruimte op. In het reinigingsproces wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen gebieden, op basis van de mate van verontreiniging. Zwaar verontreinigde gebieden zijn ontoegankelijk voor het publiek en de omwonenden. Schone gebieden zijn geheel toegankelijk. Gebieden met een matige verontreiniging zijn gedeeltelijk toegankelijk, afhankelijk van de aard van de vervuiling. Terwijl de bodem in Buiksloterham wordt schoongemaakt, wordt het industrieel verleden blootgelegd door bestaande industriële bouwwerken en duwbakken te gebruikten voor het reinigen van zwaar vervuilde gronden door middel van fytoremediatie. Hierdoor wordt fytoremediatie verankerd in de transformatie van Buiksloterham, wat resulteert in een betekenisvolle, duurzame, en aantrekkelijke stedelijke omgeving zodat er letterlijk en figuurlijk sprake is van Healing Urban Landscapes.