Nederlands EnglishSituatie
Situatie

Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Begane grond
Begane grond

Show variaties
Show variaties

Pleinwand als decor
Pleinwand als decor

Grote zaal
Grote zaal
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
FUGA, EEN HARMONISCHE INVERSIE
ArtEZ Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Ontwerp voor een tijdelijk stadion voor het wijnfeest dat eens in de tweeëntwintig jaar wordt georganiseerd in het Zwitserse plaatsje Vevey.
Fuga presenteert een nieuw concept voor het wijnfeest Fête des Vignerons. Het genootschap Confrérie des Vignerons de Vevey, grootgrondbezitters die langs de noordzijde van het meer van Genève wijn laten verbouwen, organiseert dit feest sinds 1740. Wat ooit begon als een straatparade is inmiddels uitgegroeid tot een evenement met vijfduizend vrijwilligers en een hoofdarena met een capaciteit van zestienduizend toeschouwers. In het verleden verbeeldde men middels muziek en dans de verschillende jaargetijden en het werk op de wijnvelden, tegenwoordig worden meer hedendaagse thema’s aangeroerd.
Het afstudeerproject betreft een tijdelijk stadion voor het komende feest van 2019. Het stadion vormt gedurende twee weken het brandpunt van activiteiten op het Place du Marché in het centrum van de stad. De stadions die men realiseerde voor de vier voorgaande edities waren naar binnen gekeerde bouwwerken die geen gebruik maakten van de karakteristieke pleinwanden en vergezichten. Die stadions hadden een gesloten karakter en blokkeerden het plein, terwijl het feest zich juist over de gehele stad afspeelt en het plein hierin het centrale hoogtepunt zou kunnen vormen. Het ontwerp Fuga gaat uit van een inversie van het traditionele stadion en betekent een radicale vernieuwing van het theaterconcept. Met het omkeren van de tribunes worden stad en landschap weer bij de voorstelling betrokken. Het plein krijgt weer lucht, de stad kan weer ademen. Met respect voor traditie beleeft de bezoeker het feest en de stad op een andere wijze. De straten worden het podium, pleinwanden worden decors en onder de schil ontstaat ruimte voor het onderbrengen van de gehele theaterentourage. De schil is uitgevoerd in hout en rust op een fijnmazige constructie waarin stalen portalen open ruimten creëren. Na de show kan de bezoeker een kijkje achter de schermen nemen door het tribunegebouw op een van de plateaus binnen te treden. Men kan ook kiezen om buiten op één van de brede zitringen van de fraaie vergezichten te genieten.
Het ontwerp voorziet in vier afzonderlijke podia waarop verschillende, gelijktijdige of achtereenvolgende showelementen zich kunnen afspelen. Het podiumgebruik is gebaseerd op de Fuga, een compositietechniek uit de zeventiende eeuw waarbij een motief met een bepaald thema zich op uiteenlopende wijze herhaalt. De combinatie van showelement en podium maakt de variatie in de show en afwisseling in de verhaallijnen mogelijk. Het ontwerp daagt het creatief projectteam van het wijnfeest uit om de compositie en de choreografie aan te sluiten bij het thema van de fuga en de inversie van het traditionele stadion. De stedelijke zitsculptuur betekent niet alleen een meerwaarde voor een vernieuwend en verrassend Fête des Vignerons, het geeft de bezoeker de gelegenheid de stad en de omgeving op een unieke wijze te aanschouwen.